Skapa och hantera SharePoint-webbplatser – en översikt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Office SharePoint Server 2007 ger ett ramverk för att skapa och hantera webbplatser som du kan använda för att dela information och förenkla samarbetet inom organisationen. Personer i stora företag kan till exempel använda webbplatsen för att dela dokument, scheman och processer inom grupper, till andra grupper eller i hela företaget. Om du använder Office SharePoint Server 2007 för att dela och hantera din information börjar du med att skapa en webbplats. När du har skapat webbplatsen inser du snart att du kan anpassa den till nästan vilket ändamål som helst.

Använd den här artikeln som en översikt för att planera, skapa, anpassa och hantera webbplatser i Office SharePoint Server 2007. Nedan hittar du länkar till artiklar på Office Online samt artiklar, demos och bloggar på populära webbplatser med mer detaljerad information om webbplatser.

Innan du börjar

Innan du skapar en webbplats bör du läsa om Office SharePoint Server 2007 och dess webbplatsrelaterade funktioner. Den här informationen hjälper dig att välja rätt typ av webbplats när du skapar en webbplats för din grupp eller ditt projekt. Tänk på att du inte nödvändigtvis behöver kunna allt det här innan du skapar webbplatsen, men se till att du väljer en webbplatsmall som bäst matchar syftet med webbplatsen. Då slipper du en hel del anpassningsarbete senare.

Introduktion till Office SharePoint Server 2007 och webbplatser

Mål

Beskrivning

Introduktion till Microsoft Office SharePoint Server 2007

Innan du skapar en webbplats kan det vara bra att titta igenom produktens huvudsakliga funktioner, bland annat samarbete, personanpassning, sökning och business intelligence. Du får även lära dig de avancerade skillnaderna mellan Office SharePoint Server 2007 och Windows SharePoint Services 3.0.

En översikt över Microsoft Office SharePoint Server 2007

Få en övergripande bild av Office SharePoint Server 2007 och se hur det fungerar som en plattform för samarbete och delning, innehållshantering för företag och företagssökning.

Planera struktur i webbplatssamlingar och webbplatser

Planera din nya webbplats eller webbplatssamling genom att bestämma webbplatsens mål, vem som ska använda webbplatsen, vilken behörighetsnivå användarna behöver, webbplatsens innehåll och navigeringsstruktur.

Vilken typ av SharePoint-webbplats bör du skapa?

Ta hjälp av den här bloggen av Jose Barreto och välj den bästa webbplatsmallen för dina behov. I det här inlägget beskrivs olika typer av webbplatser, bland annat publiceringswebbplatser, wiki-webbplatser, hämtningsplatser och bloggar.

Skapa webbplatser

När du skapar en ny webbplats i Office SharePoint Server 2007 väljer du namn, adress, beskrivning, webbplatsmall och inställningar som har att göra med navigering och behörigheter. Mer detaljerad information om alternativen finns i länkarna nedan.

Skapa en webbplats

Mål

Beskrivning

Skapa en webbplats

Lär dig att skapa en webbplats i Office SharePoint Server 2007. I den här artikeln beskrivs skillnaden mellan att skapa en webbplats på översta nivån och att skapa en underwebbplats inom en befintlig webbplats. Du får lära dig hur det påverkar webbplatsens navigering, behörigheter och delade funktioner.

Standardwebbplatsmallar

Läs den här artikeln om du vill veta mer om tillgängliga mallar och få en beskrivning av varje mall, så att du kan välja en lämplig webbplatsmall när du skapar en webbplats. Office SharePoint Server 2007 innehåller webbplatsmallar med olika funktioner, till exempel listor, bibliotek och webbdelar.

Hantera behörighetsnivåer

När du skapar en ny webbplats får du välja om du vill ärva behörigheter från en överordnad webbplats eller skapa unika behörigheter för webbplatsen. Läs om fördelarna med båda metoderna i slutet av den här artikeln. Tänk på att du kan ändra inställningen vid ett senare tillfälle om du vill.

Obs!: Behörighet och åtkomst till en webbplats beskrivs mer ingående senare i den här översikten när du börjar anpassa webbplatsen.

Konfigurera navigeringsobjekt

När du skapar en ny webbplats kan du välja om du vill visa webbplatsen i den överordnade webbplatsens navigering. Om du inte ser det här alternativet när du skapar en webbplats kan du läsa den här artikeln och få reda på hur du gör inställningen på sidan Inställningar för webbplatsnavigering. Precis som med behörigheter kan du ändra inställningen även efter du har skapat webbplatsen.

Obs!: Navigeringsalternativ beskrivs mer ingående senare i den här översikten när du börjar anpassa webbplatsen.

Om navigeringsarv

När du skapar en ny webbplats väljer du också om du ska ärva länkfältet och dynamiska länkar från den överordnade webbplatsen eller skapa ett unikt länkfält och dynamiska länkar för webbplatsen. Läs om fördelarna med båda metoderna i den här artikeln. Du kan ändra inställningen vid ett senare tillfälle om du vill.

Obs!: Navigeringsalternativ beskrivs mer ingående senare i den här översikten när du börjar anpassa webbplatsen.

Webbplatser i webbplatskatalogen

Det sista valet du gör när du skapar en ny webbplats är om du vill visa den i webbplatskatalogen och i så fall vilken avdelning. Du kan ändra inställningen vid ett senare tillfälle om du vill.

Anpassa webbplatser

När du har skapat webbplatsen börjar det riktiga arbetet. Du måste fundera på webbplatsens utseende, funktion, struktur och arkitektur. Alternativen för utseende och funktion är till exempel webbplatsens färger och tema, bibliotek, listor, webbdelar, navigering och behörigheter. Struktur och arkitektur omfattar alternativ för bland annat webbplatsinnehållstyper, webbplatskolumner och övergripande metadata.

Anpassa utseende och funktion

Mål

Beskrivning

Introduktion till anpassning av webbplatser och webbsidor

Lär dig olika sätt att anpassa webbplatsen, bland annat inställningar som påverkar hela webbplatsen som säkerhet och navigering och enskilda funktioner som listor och webbdelar.

Förhandsgranskning av Office SharePoint Server-webbplatsmallar

I det här blogginlägget finns en förhandsgranskning av varje webbplatsmall så att du vet vilka funktioner som ingår i webbplatsen. Det är en bra utgångspunkt för att veta vad som behöver läggas till, tas bort och anpassas på webbplatsen.

Ändra webbplatsfärger eller webbplatstema

En av de första sakerna du kanske vill ändra på webbplatsen är färg och tema. Webbplatser innehåller en uppsättning teman som du kan använda för att snabbt ändra webbplatsens utseende och känsla (utan att påverka layouten eller innehållet).

Översikt över hur du skapar och anpassar webbdelssidor till en SharePoint-webbplats

De flesta funktionerna du lägger till och anpassar på webbplatsen är webbdelar. I den här översikten finns ett stort urval av hjälpavsnitt, demonstrationer och bloggar om webbdelar i Office SharePoint Server 2007.

Översikt över hur du skapar och konfigurerar SharePoint-bibliotek

Bibliotek är en annan effektiv funktion på webbplatsen. Bibliotek visar listor med filer och viktig information om varje fil, som gruppmedlemmar kan använda för att samarbeta och dela information. I den här översikten finns ett stort urval av hjälpavsnitt, demonstrationer och bloggar om bibliotek i Office SharePoint Server 2007

Introduktion till listor

Listor är ett effektivt sätt att hantera företagsinformation, precis som bibliotek. Listor är samlingar med information som du delar med gruppmedlemmar. Läs den här artikeln om du vill veta mer om listor, listtyper och olika sätt att arbeta med listor i Office SharePoint Server 2007.

Anpassa struktur och arkitektur

Mål

Beskrivning

Arbeta med webbplatsinnehåll och struktur

Om du vill anpassa innehållet och strukturen på dina webbplatser och webbplatssamlingar använder du sidan Webbplatsinnehåll och struktur. Ändra webbplatsens struktur, ändra innehåll i listor och listobjekt och därmed hur objekten ser ut i webbplatsens navigering. I den här artikeln lär du dig att använda sidan Webbplatsinnehåll och struktur, kopiera objekt, flytta objekt, visa relaterade resurser och mycket mer.

Introduktion till hanterade metadata i SharePoint Server 2010

Metadata är data om dina data. Om du använder metadata på rätt sätt på webbplatsen kan du ordna innehållet bättre så att användarna lättare hittar det. Ett sätt att associera metadata med data är att använda innehållstyper och webbplatskolumner. I den här bloggen får du lära dig hur viktiga metadata är för webbplatsen.

Inställningar för innehållstyper och webbplatskolumner

Hantering av metadata handlar till stor del om att konfigurera innehållstyper och webbplatskolumner. När innehållstyper och webbplatskolumner används tillsammans blir det lättare att organisera innehållet och få en konsekvent användning av metadata på webbplatsen (eller webbplatserna). Läs mer om båda funktionerna i den här MSDN-artikeln.

Introduktion till innehållstyper

En innehållstyp är en återanvändbar samling med inställningar som du kopplar till en viss kategori med innehåll på webbplatsen. Du kan använda innehållstyper till att ordna och hantera innehåll på ett konsekvent sätt på hela webbplatsen eller webbplatssamlingen. Läs mer om innehållstyper, hur de fungerar på webbplatsnivå och hur de fungerar i listor och bibliotek.

Introduktion till kolumner

En webbplatskolumn är en återanvändbar kolumndefinition som du kopplar till flera listor på en eller flera webbplatser. Du kan använda webbplatskolumner för att hålla metadata konsekvent på dina webbplatser och listor. I likhet med webbplatsinnehållstyper definieras de på webbplatsnivå, oberoende av faktiska listor eller innehållstyper. Läs mer om kolumner i den här MSDN-artikeln.

Hantera webbplatser

Hantering av en webbplats associerar du kanske vanligtvis med företagets IT-avdelning. Hantering av en webbplats innefattar uppgifter som att utföra säkerhetskopiering och återställning, konfigurera e-post och implementera webbplatsmallar. I Office SharePoint Server 2007 kan många av dessa uppgifter utföras av dig som webbplatsägare.

Hantera en webbplats

Mål

Beskrivning

Hantera webbplatser och webbplatssamlingar

Du kan hantera en webbplats, flera webbplatser eller webbplatssamlingar som innehåller flera webbplatser. Om du vill ha bra koll på webbplatshantering måste du bestämma ett lämpligt antal webbplatser, underwebbplatser och webbplatssamlingar. Du måste också hantera webbplatshierarkin för varje webbplats, övervaka användning, hantera oanvända webbplatser och mycket mer. I den här artikeln hittar du förslag på hur du hanterar webbplatser och webbplatssamlingar.

Arbeta med webbplatsinställningar

När du hanterar och anpassar din webbplats är du för det mesta på sidan Webbplatsinställningar i Office SharePoint Server 2007. På den sidan hanterar du behörigheter, layoutsidor, administrativa inställningar, med mera.

Skapa en informationshanteringsprincip

Med informationshanteringsprinciper kan du styra vem som kan komma åt din organisationsinformation, vad de kan göra med den och hur lång tid de kan använda den. Om du vill implementera en princip kan du koppla principfunktioner eller en principmall till en webbplats, innehållstyp eller ett dokumentbibliotek. I artikeln kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling

Granskning kan användas för att hålla reda på hur webbplatsens innehåll används och vem som har använt det. Om det behövs kan du hämta en historik över åtgärder som vidtagits av en viss användare. Du kan också hämta historiken över åtgärder för ett visst datumintervall. Det kan vara användbart för regelefterlevnad och företagets krav på hantering av uppgifter. Läs mer om granskningsinställningar i den här artikeln.

Introduktion till Business Intelligence-funktioner

Om du vill ge strategiska data eller driftdata till organisationens beslutsfattare kan du använda business intelligence-funktionerna i Office SharePoint Server 2007. Koppla webbplatsen till ett affärsprogram, till exempel SAP, Siebel eller Microsoft SQL Server 2005 och publicera sedan rapporter, listor och prestationsindikatorer från dessa data.

I den här översikten finns ett stort urval av hjälpavsnitt, demonstrationer och bloggar om business intelligence.

Om inställningar för sidlayouter och webbplatsmallar

Du får ett enhetligt utseende på webbplatsen genom att ange en mall och en layout som ska användas för underwebbplatser och webbsidor som skapas från webbplatsen. Du kan till exempel kräva att alla nya underwebbplatser som skapas på webbplatsen ska använda mallen för gruppwebbplats. Du kan också kräva att alla nya sidor som skapas på webbplatsen använder sidlayouten Artikelsida med endast brödtext. I det här avsnittet lär du dig att hantera webbplatsmallar och sidlayouter.

Visa, återställa eller ta bort objekt i Papperskorgen

Office SharePoint Server 2007 innehåller en papperskorg som utgör ett skyddsnät när du tar bort dokument, listobjekt, listor, mappar och filer. Om du tar bort ett av dessa objekt hamnar det i Papperskorgen. Lär dig att visa objekt, ta bort objekt och återställa objekt i Papperskorgen.

Ta bort webbplatser och webbplatssamlingar

Det allra sista du kan göra med en webbplats är att ta bort den. Det är viktigt att tänka på att om du tar bort en webbplats på översta nivån tar du bort alla underwebbplatser. Du kan inte återställa underwebbplatserna om du inte har en säkerhetskopia av dem. I den här artikeln lär du dig att ta bort en webbplats i Office SharePoint Server 2007.

Mer information

Det finns många olika sätt att använda en Office SharePoint Server 2007-webbplats – alla får inte plats i den här översikten. När du har skapat en webbplats inser du snart att du kan göra nästan vad som helst med den genom att använda bibliotek, listor, webbdelar, sidlayouter, webbplatsinställningar och mycket mer. Följ länkarna nedan om du vill läsa mer på Office Online och TechNet.

Dokumentation på Office Online och TechNet

Resurs

Beskrivning

TechCenter för SharePoint Server

Artiklar för webbplatsadministratören om Office SharePoint Server 2007 på TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Artiklar för webbplatsadministratören om Windows SharePoint Services 3.0 på TechNet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×