Skapa och hantera samband mellan projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Samband mellan projekt inget sätt att visa ett projekt är beroende av en annan projektets slutprodukter slutförande utan att lyckas. Genom att skapa samband mellan projekt du dokument och följa upp projekt utan att orsaka schemaläggning växlingar.

Ställa in samband mellan projekt är en tvåstegsprocess. Först måste du identifiera projektets slutprodukter. När slutprodukterna har definierats kan du konfigurera samband med dessa slutprodukter i andra projekt.

Artikelinnehåll

Om samband mellan projekt

Identifiera projektets slutprodukter

Konfigurera samband med slutprodukter i andra projekt

Om samband mellan projekt

Skapa samband mellan projekt skiljer sig från länka aktiviteter i projekt. Med samband mellan projekt beroenden:

 • Du kan konfigurera dina projekt eller specifika aktiviteter i ditt projekt är beroende av en annan projektets slutprodukter i stället för sina uppgifter.

 • Ditt projekt- och startdatum och slutdatum påverkas inte av ändringar i datum i projektet som du är beroende av.

När ska jag använda samband mellan projekt beroenden, i stället för länkar mellan projekt?   

Om projektet är beroende av vissa funktioner i ett annat projekt och sambandet inte nödvändigtvis är knutna till en specifik aktivitet, använder du samband mellan projekt för att identifiera exakt vad varje projekt kan du få av relationen. Om projektet har en specifik aktivitet som är beroende av en specifik aktivitet i ett annat projekt kan du använda länkar mellan projekt för att koppla uppgiftsdatum till varandra. Så här aktiviteten är beroende av följesedlar kan visas de nya datumen i din egen uppgift.

Meddelanden: 

 • För att skapa samband mellan projekt, måste du spara projektet och det måste ha en arbetsyta som etablerats på Microsoft Office Project Server 2007.

 • Fältet Typ av slutprodukt för en uppgift kommer att innehålla värdet 1 om aktiviteten har en associerad slutprodukt, en 2 om aktiviteten har en tillhörande samband mellan projekt samband eller 0 om aktiviteten inte innehåller några associerade slutprodukter och samband mellan projekt.

Överst på sidan

Identifiera projektets slutprodukter

 1. Klicka på Hantera slutproduktersamarbeta -menyn.

 2. Klicka på i fönstret slutprodukterLägg till ny slutprodukt.

 3. Om du vill indikera att den slutprodukt produkten av en specifik aktivitet, klicka på en aktivitet i projektet och sedan markera kryssrutan länka till markerade uppgiften under länk till projektuppgift i fönstret Lägg till slutprodukt .

  Obs!: När du länkar en slutprodukt till en specifik aktivitet visas en aktivitetsstapel som används i datum som Start - och slutdatum för slutprodukten.

  Om den slutprodukt inte är kopplad till en specifik aktivitet, avmarkerar du kryssrutan länka till markerade aktiviteten .

 4. Skriv en rubrik för slutprodukten under Slutprodukt informationi rutan Rubrik .

 5. Ange ett datum när slutprodukten kommer att vara tillgänglig i rutan Start .

 6. Ange ett datum när slutprodukten kommer att vara slutförd i rutan är klar .

  Obs!: Om den slutprodukt ska vara slutförd och tillgängliga samma dag, anger du samma datum i rutorna Start och slut för att indikera att den slutprodukt en milstolpe.

 7. Klicka på Klar.

När du har tagit identifierat projektets slutprodukter visas hända det att du behöver ändra eller ta bort en slutprodukt.

 • Om du vill ändra en slutprodukt, i fönstret slutprodukter klickar du på den slutprodukt som du redigerar och klicka sedan på Redigera slutprodukt. Ändra den slutprodukt och klicka sedan på klar när du vill spara ändringarna.

  Tips: Du kan också klicka på Redigera i webbläsare om du vill redigera slutprodukten genom att använda Microsoft Office Project Web Access.

 • Om du vill ta bort en slutprodukt, i fönstret slutprodukter klickar du på den slutprodukt som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort slutprodukt.

Vad är rött utropstecken till vänster om min slutprodukt namn i fönstret slutprodukter ?

När en slutprodukt i projektplanen blir ut synkronisera med servern, ett rött utropstecken visas till vänster om namnet på slutprodukt i fönstret slutprodukter .

Med en mängd olika omständigheter slutprodukter i en lokal kopia av en projektplan kan bli ut synkronisering med servern.

Till exempel kan en slutprodukt bli ut synkronisera när:

 • Något av egenskaperna för en slutprodukt ändras direkt på servern.

 • En egenskap för slutprodukten ändras medan anslutningen till servern inte är tillgänglig.

Om du vill synkronisera den lokala kopian av projektplanen med servern gör du följande:

 1. Klicka på Hantera slutproduktersamarbeta -menyn.

  Tips: Om fönstret slutprodukter redan är öppen klickar du på Hämta uppdateringar om du vill hämta den mest aktuella informationen från servern.

 2. I fönstret slutprodukter klickar du på den slutprodukt alltså ut synkronisera med servern visas med ett rött utropstecken.

 3. Klicka på Acceptera ändringar från servern.

Överst på sidan

Konfigurera samband med slutprodukter i andra projekt

 1. Klicka på Hantera samband för slutproduktersamarbeta -menyn.

 2. Klicka på Lägg till nytt sambandi fönstret samband .

 3. Välj ett projekt från den nedrullningsbara listrutan i rutan Lägg till samband under Underordnade projekt.

 4. Klicka på slutprodukt ditt projekt är beroende av önskade under Välj slutprodukt.

  Tips: Klicka på Visa de markerade slutprodukterna i webbläsaren i fönstret Lägg till samband visa slutprodukt egenskaper innan du skapar sambandet med en slutprodukt markerad.

 5. Så här anger du att du vill att en viss aktivitet i projektet ska vara beroende av den markerade slutprodukt, klicka på en aktivitet i projektet och sedan markera kryssrutan länka till markerade aktiviteten under länka till projektuppgift i fönstret Lägg till samband .

  Obs!: När du länkar ett samband till en specifik aktivitet visas en aktivitetsstapel som används i datum som Start - och slutdatum för sambandet.

  Om sambandet inte är ansluten med en viss aktivitet avmarkerar du kryssrutan länka till markerade aktiviteten .

 6. Klicka på Klar.

När du har tagit identifierat samband mellan projekt beroenden, hända det att du behöver ändra eller ta bort ett samband.

 • Så här ändrar du ett samband mellan projekt samband i fönstret samband klickar du på samband som du redigerar och klicka sedan på Redigera samband. Ändra sambandet och klicka sedan på klar när du vill spara ändringarna.

  Tips: Klicka på samband som du visar en slutprodukt och klicka sedan på Visa slutprodukt i webbläsareom du vill visa slutprodukter som hör till ditt projekt beroenden i fönstret samband . När du visar slutprodukter som hör till ditt projekt kan vill du även visa slutprodukter identifieras i ditt eget projekt. Klicka på Öppna slutprodukter i webbläsare i fönstret samband eller klicka på Hantera slutproduktersamarbeta -menyn.

 • Klicka på Ta bort sambandom du vill ta bort ett samband mellan projekt samband i fönstret samband samband du vill ta bort.

Vad är rött utropstecken till vänster om min slutprodukt namn i fönstret slutprodukter ?

Med en mängd olika omständigheter samband mellan projekt i en lokal kopia av en projektplan kan bli ut synkronisering med servern.

Till exempel kan ett samband mellan projekt samband bli ut synkronisera när:

 • Något av egenskaperna för ett samband mellan projekt samband ändras direkt på servern.

 • En egenskap för samband mellan projekt ändras medan anslutningen till servern inte är tillgänglig.

 • Slutprodukten att samband mellan projekt är kopplat till tas bort.

När ett samband mellan projekt samband i projektplanen blir ut synkronisera med servern, ett rött utropstecken visas till vänster om namnet på samband i fönstret samband .

Om du vill synkronisera den lokala kopian av projektplanen med servern gör du följande:

 1. Klicka på Hantera samband för slutproduktersamarbeta -menyn.

  Tips: Om fönstret samband redan är öppen klickar du på Hämta uppdateringar om du vill hämta den mest aktuella informationen från servern.

 2. I rutan beroende på sambandet alltså ut-av-synkronisering med servern visas med ett rött utropstecken.

 3. Klicka på Acceptera ändringar från servern.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×