Skapa och hantera samband mellan projekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med hjälp av samband mellan projekt kan du visa att ett annat projekts slutprodukter måste vara klara för att projektet ska lyckas. Genom att konfigurera samband mellan projekt kan du dokumentera och följa upp projekt utan att det leder till förskjutningar i schemaläggningen.

Du konfigurerar samband mellan projekt i två steg. Först måste du identifiera projektets slutprodukter. När slutprodukterna är definierade kan du konfigurera sambandet med slutprodukterna i andra projekt.

Artikelinnehåll

Om samband mellan projekt

Identifiera projektslutprodukter

Konfigurera samband med slutprodukter i andra projekt

Om samband mellan projekt

Att skapa samband mellan slutprodukter är inte samma sak som att länka aktiviteter mellan projekt. Med samband mellan projekt:

 • Kan du konfigurera projektet eller specifika aktiviteter i projektet så att de är beroende av slutprodukterna i ett annat projekt i stället för aktiviteterna.

 • Påverkas inte start- och slutdatum för projektet och aktiviteterna av ändringar av datumen i projektet som du är beroende av.

När ska jag använda samband mellan projekt i stället för länkar mellan projekt?     Om projektet är beroende av någon aspekt av ett annat projekt och sambandet inte nödvändigtvis är knutet till en viss aktivitet kan du använda samband mellan projekt för att visa exakt hur varje projekt bidrar till sambandet. Om ditt projekt innehåller en viss aktivitet som är beroende av en viss aktivitet i ett annat projekt kan du använda länkar mellan projekt för att knyta aktivitetsdatumen till varandra. Om den aktivitet du är beroende av blir försenad visas de nya datumen i din egen aktivitet.

Obs!: 

 • Om du vill konfigurera samband mellan projekt måste projektet vara sparat, och det måste finnas en arbetsyta för projektet på Microsoft Office Project Server 2007.

 • Fältet Typ av slutprodukt för en aktivitet innehåller värdet 1 om aktiviteten associeras med en slutprodukt, värdet 2 om aktiviteten har ett beroendesamband med ett annat projekt eller värdet 0 om aktiviteten inte associeras med någon slutprodukt och om aktiviteten inte har något beroendesamband med andra projekt.

Överst på sidan

Identifiera projektslutprodukter

 1. Klicka på Hantera slutprodukterSamarbeta-menyn.

 2. Klicka på Lägg till ny slutprodukt i rutan Slutprodukter.

 3. Du kan ange att slutprodukten är resultatet av en viss aktivitet genom att klicka på en aktivitet i projektet och därefter markera kryssrutan Gå till markerad aktivitet under Länka till projektaktivitet i rutan Lägg till slutprodukt.

  Obs!: När du länkar en slutprodukt till en specifik aktivitet visas ett Gantt-fält med start- och slutdatum för slutprodukten.

  Om slutprodukten inte är knuten till en viss aktivitet avmarkerar du kryssrutan Gå till markerad aktivitet.

 4. Ange en rubrik för slutprodukten i rutan Rubrik under Information om slutprodukt.

 5. Ange ett datum när slutprodukten blir tillgänglig i rutan Start.

 6. Ange ett datum när slutprodukten kommer att vara slutförd i rutan är klar.

  Obs!: Om slutprodukten blir klar och tillgänglig på samma dag anger du samma datum i rutorna Start och Slut för att visa att slutprodukten är en milstolpe.

 7. Klicka på Klar.

När du har identifierat projektets slutprodukter kanske du upptäcker att du behöver ändra eller ta bort en slutprodukt.

 • Du ändrar en slutprodukt genom att klicka på slutprodukten som du vill redigera i rutan Slutprodukter och därefter klicka på Redigera slutprodukt. Ändra slutprodukten, och spara sedan ändringarna genom att klicka på Klar.

  Tips: Du kan också klicka på Redigera i webbläsare om du vill redigera slutprodukten med hjälp av Microsoft Office Project Web Access.

 • Du tar bort en slutprodukt genom att klicka på slutprodukten som du vill ta bort i rutan Slutprodukter och därefter klicka på Ta bort slutprodukt.

Vad är rött utropstecken till vänster om min slutprodukt namn i fönstret slutprodukter ?

När en slutprodukt i projektplanen blir osynkroniserad med servern visas ett rött utropstecken till vänster om slutproduktens namn i rutan Slutprodukter.

Slutprodukterna i en lokal kopia av en projektplan kan i många situationer bli osynkroniserade med servern.

En slutprodukt kan t.ex. bli osynkroniserad i följande fall:

 • Någon av slutproduktens egenskaper ändras direkt på servern.

 • En av slutproduktens egenskaper ändras när anslutningen till servern inte är aktiv.

Du kan synkronisera den lokala kopian av projektplanen med servern genom att göra följande:

 1. Klicka på Hantera slutprodukterSamarbeta-menyn.

  Tips: Om rutan Slutprodukter redan är öppen kan du hämta den senaste informationen från servern genom att klicka på Hämta uppdateringar.

 2. Klicka på den osynkroniserade slutprodukten som är markerad med ett rött utropstecken i rutan Slutprodukter.

 3. Klicka på Acceptera ändringar från servern.

Överst på sidan

Konfigurera samband med slutprodukter i andra projekt

 1. Klicka på Hantera samband för slutprodukterSamarbeta-menyn.

 2. Klicka på Lägg till nytt samband i rutan Samband.

 3. Markera ett projekt i listan under Underordnat projekt i rutan Lägg till samband.

 4. Klicka på slutprodukten som du vill att projektet ska vara beroende av under Välj slutprodukt.

  Tips: Markera en slutprodukt och klicka på Visa de markerade slutprodukterna i webbläsaren i rutan Lägg till samband om du vill visa egenskaperna för slutprodukten innan du skapar sambandet.

 5. Du kan ange att en viss aktivitet i projektet ska vara beroende av den valda slutprodukten genom att klicka på en aktivitet i projektet och därefter markera kryssrutan Gå till markerad aktivitet under Länka till projektaktivitet i rutan Lägg till samband.

  Obs!: När du länkar ett samband till en specifik aktivitet visas ett Gantt-fält med start- och slutdatum för sambandet.

  Om sambandet inte är knutet till en viss aktivitet avmarkerar du kryssrutan Gå till markerad aktivitet.

 6. Klicka på Klar.

När du har identifierat alla samband mellan projekt kanske du upptäcker att du behöver ändra eller ta bort ett samband.

 • Du ändrar ett samband mellan projekt genom att klicka på sambandet som du vill redigera i rutan Samband och därefter klicka på Redigera samband. Ändra sambandet, och spara sedan ändringarna genom att klicka på Klar.

  Tips: Du kan visa de slutprodukter som är kopplade till projektets samband genom att klicka på sambandet som du vill visa en slutprodukt för i rutan Samband och därefter klicka på Visa slutprodukt i webbläsare. När du har visat slutprodukterna som är kopplade till projektets samband kan det också vara bra att visa de slutprodukter som har identifierats i ditt eget projekt. Klicka på Öppna slutprodukter i webbläsare i rutan Samband, eller klicka på Hantera slutprodukterSamarbeta-menyn.

 • Du tar bort ett samband mellan projekt genom att klicka på sambandet som du vill ta bort i rutan Samband och därefter klicka på Ta bort samband.

Vad är rött utropstecken till vänster om min slutprodukt namn i fönstret slutprodukter ?

Sambanden mellan projekt i en lokal kopia av en projektplan kan i många situationer bli osynkroniserade med servern.

Ett samband mellan projekt kan t.ex. bli osynkroniserat i följande fall:

 • Någon av sambandets egenskaper ändras direkt på servern.

 • En av sambandets egenskaper ändras när anslutningen till servern inte är aktiv.

 • Slutprodukten som sambandet mellan projekt är länkat till har tagits bort.

När ett samband mellan projekt i projektplanen blir osynkroniserat med servern visas ett rött utropstecken till vänster om sambandets namn i rutan Samband.

Du kan synkronisera den lokala kopian av projektplanen med servern genom att göra följande:

 1. Klicka på Hantera samband för slutprodukterSamarbeta-menyn.

  Tips: Om rutan Samband redan är öppen kan du hämta den senaste informationen från servern genom att klicka på Hämta uppdateringar.

 2. Klicka på det osynkroniserade sambandet som är markerad med ett rött utropstecken i rutan Samband.

 3. Klicka på Acceptera ändringar från servern.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×