Skapa och hantera publiceringssidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med publiceringsfunktionerna i Microsoft Office SharePoint Server 2007 är det enkelt för innehållsägarna att skapa nya webbsidor från den typ av sidmallar som kallas sidlayouter. Sidlayouter styr utseendet på de sidor som skapas från dem, och de definierar fält som deltagare kan infoga innehåll i, t.ex. text, grafik, hyperlänkar med mera.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en ny publiceringssida från en befintlig sidlayout, var publiceringssidor lagras och hur de redigeras i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Viktigt!: Om du vill skapa en publiceringssida måste webbplatsen finnas på en server som kör Office SharePoint Server 2007 och publicering måste vara aktiverad på den översta nivån för webbplatssamlingen. Du måste dessutom ha redigeringsbehörighet för den översta nivån för att kunna öppna och redigera sidlayouter.

Vad vill du göra?

Skapa en publiceringssida i webbläsaren

Hantera eller redigera publiceringssidor i Office SharePoint Designer 2007

Skapa en publiceringssida i webbläsaren

Publiceringssidor är utformade för de användare som inte vet hur webbplatser skapas eller redigeras. Därför skapar innehållsägare de här sidorna i webbläsaren. I det här avsnittet hittar du beskrivning av hur du skapar en ny publiceringssida från en befintlig sidlayout, som den nyhetsartikelsida som skapades från en artikelsidlayout och som visas i följande bild.

Artikelsida skapad från artikelsidlayout

 1. Öppna Office SharePoint Server 2007-webbplatsen i webbläsaren.

 2. Klicka på Skapa sidaWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Gör så här på sidan Skapa sida:

  • Ange en titel i rutan Rubrik. Rubriken visas både överst på sidan som skapas och i namnlisten i webbläsarfönstret.

  • Ange en beskrivning i rutan Beskrivning. Den här texten lagras i kolumnen Beskrivning i siddokumentbiblioteket. Den här kolumnen visas som standard inte i biblioteket, men du kan lägga till den som vilken annan kolumn som helst. (Det här steget är valfritt.)

  • Ange ett namn för sidan i rutan URL-namn. Det här är namnet på den fil som har skapats. Det här namnet visas i URL-Adressen för den nya sidan, till exempel http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, där my_page är det namn som du angav i rutan URL-namn.

 4. I listan Sidlayout klickar du på namnet på den sidlayout som du vill basera den nya sidan på, t.ex. Artikelsida med sammanfattningslänkar.

  Obs!: Om du vill lära dig att skapa en sidlayout, finns i artikeln Skapa en publiceringssidlayout.

 5. Klicka på Skapa.

  Sidlayouten öppnas för redigering i webbläsaren och du kan ange innehåll i fälten, så som visas i följande bild.

  Sidlayout i redigeringsläge i webbläsaren

 6. Klicka och skriv in text i de fält du vill lägga till innehåll i. Innehållet som du lägger till i fälten utgör innehållet på webbplatsen. När du har skrivit klart klickar du på något av följande överst på sidan:

  • Checka in till Delade utkast     Medan du arbetar på webbsidan checkas den automatiskt ut till dig (så att inte någon annan kan skriva över dina ändringar). Klicka på det här alternativet när du vill checka in sidan igen så att andra auktoriserade användare kan redigera den.

  • Skicka för godkännande     Klicka på det här alternativet om du vill köa sidan för godkännande av webbplatsadministratören. Observera att knappen kanske inte visas på sidan om publiceringsarbetsflödet är konfigurerat så att nytt innehåll måste godkännas innan det får publiceras.

  • Publicera     Klicka på det här alternativet om sidan kan publiceras omgående och du har behörighet för det. Observera att knappen kanske inte visas på sidan om publiceringsarbetsflödet är konfigurerat så att nytt innehåll måste godkännas innan det får publiceras.

Överst på sidan

Hantera eller redigera publiceringssidor i Office SharePoint Designer 2007

Publiceringssidor skapas och lagras i siddokumentbiblioteket på Office SharePoint Server 2007-webbplatsen. När du öppnar webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007 hittar du publiceringssidorna i mappen Sidor, så som visas på följande bild.

Mapplista med expanderad sidmapp

Om du försöker öppna en publiceringssida för redigering i Office SharePoint Designer 2007 visas följande meddelande.

Meddelande om att du inte kan redigera sidan, men du kan redigera motsvarande sidlayout

Meddelandet förklarar att publiceringssidor baserade på en sidlayout inte kan redigeras i Office SharePoint Designer 2007, och att deras innehåll bara kan redigeras i webbläsaren. Redigera den underliggande sidlayouten som sidan skapades från genom att klicka på Redigera sidlayout. (Observera att du kan byta namn på sidor i SharePoint Designer. Om du vill göra det högerklickar du på sidan i mapplistan och klickar sedan på Byt namn på snabbmenyn.)

Om du vill kan du redigera en publiceringssida i Office SharePoint Designer 2007 genom att koppla bort den från den sidlayout den är baserad på. Du kan t.ex. anpassa webbdelssökresultat på en publiceringssida. Koppla från publiceringssidan från den sidlayout den är baserad på, och anpassa webbdelen i SharePoint Designer, och koppla därefter publiceringssidan till publiceringssidlayouten. Det gör du genom att högerklicka på sidan i mapplistan och sedan klicka på Koppla från sidlayout på snabbmenyn. Följande meddelande visas.

Meddelande angående att koppla från sidlayout

Meddelandet förklarar att du kan kopiera allt innehåll från sidlayouten till publiceringssidan och sedan anpassa publiceringssidan. Observera att ändringar i sidlayouten inte återspeglas på publiceringssidan. När du har gjort ändringar på publiceringssidan och sparar filen kan du koppla den till sidlayouten igen. Det gör du genom att högerklicka på sidan i mapplistan och sedan klicka på Koppla sidlayout igen på snabbmenyn.

Mer information om hur du ändrar sidlayouter finns i artikeln Anpassa en publiceringssidlayout.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×