Skapa och hantera OLAP-kuber för portföljanalys

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

OLAP-kuber (Online Analytical Processing) för portföljanalys är kraftfulla funktioner för rapportering och analys i Microsoft Office Project Web Access som gör att du kan utföra komplicerade analyser av projektinformation. OLAP-kuber innehåller information om aktiviteter, resurser, projekt, tilldelningar, problem, risker och åtaganden som gruppmedlemmar enkelt kan bläddra i med pivottabelldata och pivotdiagramvyer på sidan Portföljanalys.

I Microsoft Office Project Server finns ett antal förkonfigurerade OLAP-kuber som du kan använda för att utforska resurs- och aktivitetsinformation. Schemaläggningsprocessen för byggande, specificering av fälten och anpassning av OLAP-kuberna sker i Project Web Access och innefattar valet av Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, skapandet av ett schema för att generera OLAP-kuben och att lägga till anpassade fält till varje kub. När du lagt till de anpassade fälten kan du utvidga Project Server OLAP-kuben genom att lägga till till exempel en språkdimension för resurskuben. Du kanske vill visa mer företagsinformation genom att lägga till måttfält för ej projektrelaterade kostnader till OLAP-kuben.

Obs!: Om du vill skapa och hantera en OLAP-kub måste du först installera Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services och ställa in behörigheter.

Vad vill du göra?

Skapa ett schema för att bygga OLAP-kuber

Ange fält (dimensioner) ska användas för OLAP-kuber när du använder dataanalys vyer

Anpassa fördefinierade OLAP-kuber

Skapa ett schema för att bygga OLAP-kuber

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Inställningar för byggande på sidan Serverinställningar.

 3. Ange namnet på Analysis Services-servern i rutan Server i avsnittet Analysis Services-inställningar.

 4. Ange namnet på den databas som används av Analysis Services i rutan Databas. Om databasen inte finns för närvarande skapas en automatiskt.

  Du kan också ange den extranätadress som används av Analysis Services i rutan Extranät-URL. Ett annat sätt är att ange en beskrivning för Analysis Services-serverns plats för extranät-URL i rutan Beskrivning om du behöver skilja den från andra Analysis Services-servrar.

 5. Markera informationens datumintervall som du vill inkludera i OLAP-kuben i avsnittet Databasens datumintervall:

  • Om du markerar Använd projektets tidigaste startdatum och senaste slutdatum byggs kuben så att det tidigaste och det senaste datumet för aktiviteter inkluderas i projektet.

  • Om du markerar Använd följande enheter för sista och nästa tid för att beräkna datumintervallet när kuben skapas i rutorna Sista och Nästa anger du antalet dagar, veckor eller månader före och efter dagens datum som du vill använda i OLAP-kuben.

  • Om du markerar Använd det datumintervall som anges nedan anger du ett datum både i fälten Från och Till.

 6. Välj hur ofta du vill uppdatera kubens information under Uppdateringsfrekvens för kub.

 7. Om du vill börja bygga OLAP-kuben klickar du på Spara och bygg nu. Annars klickar du på Spara så uppdateras kuben baserat på det schema du valde i avsnittet Uppdateringsfrekvens för kub.

Tips: Om du vill kontrollera OLAP-kubens kubbyggnadsstatus klickar du på Serverinställningar och sedan på Kubbyggnadsstatus på sidan Serverinställningar.

Överst på sidan

Ange vilka fält (dimensioner) som ska användas för OLAP-kuberna när dataanalysvyer används

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera vyer på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny vy och därefter på Dataanalys i avsnittet Typ av vy.

 4. Ange ett namn och en beskrivning för den vy som gruppmedlemmarna kommer att se på Portföljanalys-sidan i rutorna Namn och Beskrivning.

 5. I avsnittet Analysis Services-inställningar anger du antingen Analysis Services-standardserver, som din organisation använder vid kubbyggande, eller en annan Analysis Services-server. Om du väljer en annan server anger du namnet på den och eventuellt extranätadressen.

 6. Markera den önskade databasen i listan Analysis Services-databas.

 7. Markera den kub du vill använda i listan Kub.

  Obs!: Om du valde en anpassad Analysis Services-server klickar du på Använd för att se en lista över de databaser och kuber som finns på den servern.

 8. Markera hur du vill visa kubens information i avsnittet Visningsalternativ:

  • Klicka på Pivotdiagram om du vill visa information grafiskt.

  • Klicka på Pivottabell om du vill visa informationen i tabellformat.

   Obs!: Du kan också visa pivotdiagram ovanpå pivottabeller genom att välja Pivotdiagram och pivottabell. Under Visa definition kan du förhandsgranska resultaten.

 9. Klicka på Pivotdiagram och pivottabell om du vill visa informationen både grafiskt och i tabellformat.

 10. Markera kryssrutan Visa fältlista om du vill visa en lista över fält som du kan lägga till i pivotdiagrammet eller i pivottabellen.

  Dialogrutan Fältlista för pivottabell visas. Fält som listas under Summor är måttfält som kan läggas till i det centrala området i pivotdiagramvyn eller i pivottabellvyn. Alla andra typer av fält är måttfält som du kan lägga till i något av områdena kolumn, rad och filter i pivotdiagramvyn eller i pivottabellvyn, beroende på hur du vill att gruppmedlemmarna ska titta på och kategorisera informationen.

 11. Markera kryssrutan Visa verktygsfält så visas ett formaterat verktygsfält ovanför pivotdiagrammet eller pivottabellen.

 12. Om du vill ange säkerhet kategorierna som pivotdiagramvy eller pivottabellvy tillhör, i avsnittet Säkerhetskategorier väljer en kategori i listan Tillgängliga kategorier.

 13. Klicka på Spara för att skapa vyn.

Överst på sidan

Anpassa de fördefinierade OLAP-kuberna

Du kan använda din organisations anpassade fält på de fördefinierade OLAP-kuberna så att de visar den information gruppmedlemmarna behöver för att kunna fortsätta analysera informationen.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Konfiguration på sidan Serverinställningar.

 3. Markera den kub du vill anpassa i avsnittet Kubdimensioner. Markera de anpassade fält du vill lägga till i kuben som dimensioner i listan Tillgängliga fält och klicka sedan på Lägg till.

  De fält du lägger till i kubens dimensioner läggs till i listan Markerade dimensioner.

  Obs!: Listan över fält innehåller endast de fält som anpassats för din organisation.

 4. Klicka på den kub du vill anpassa i avsnittet Kubmåttenheter. Markera de anpassade fält du vill lägga till i kuben som måttenheter i listan Tillgängliga fält och klicka sedan Lägg till. De fält du vill lägga till i kubens måttenheter läggs till i listan Markerade måttenheter.

  Obs!: Listan över fält innehåller endast de fält som anpassats för din organisation.

 5. Klicka på Spara för att uppdatera OLAP-kuben med den nya fältinformationen. Nästa gång OLAP-kuben genereras innehåller den den här nya informationen.

Obs!: Om du la till ett anpassat fält som inte innehåller någon associerad information visas det anpassade fältet inte i kuben.

Du kan anpassa kubens fält ännu mer genom att skapa ett MDX-skript (Multiple Dimension Expression) för att ändra informationen i kubens fält.

 1. Markera den OLAP-kub du vill skapa det beräknade MDX-skriptet för under Beräknade medlemmar.

 2. Klicka på Infoga om du vill välja ett MDX-uttryck.

  Du kan också ta bort ett uttryck genom att markera raden och klicka på Ta bort.

 3. Ange namnet på den beräknade medlemmen under Medlemsnamn.

 4. Ange det MDX-skript som bestämmer medlemmen under MDX-uttryck.

 5. Klicka på Spara för att använda MDX-skriptet i OLAP-kuben. OLAP-kuben innehåller den här informationen nästa gång du genererar kuben.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×