Skapa och hantera medlemskap

En viktig uppgift när du administrerar Live Meeting är att hantera medlemskap. Du måste skapa ett medlemskap för varje person i organisationen som ska kunna logga in på Live Meeting-konferenscentret.

Du kan lägga till medlemmar i grupper så att det blir enklare för organisatörerna att skicka massinbjudningar. Mer information finns i Skapa och hantera grupper.

Du tilldelar roller till medlemmarna i Live Meeting. Rollerna bestämmer vilken åtkomst medlemmarna har till Live Meeting-resurserna. När du skapar eller redigerar ett medlemskap åsidosätts standardinställningarna för medlemmens roll av de inställningar som du gör för den enskilda medlemmen. Mer information om roller finns i Hantera roller.

Obs!: Om du vill skapa och hantera medlemskap måste du logga in på Live Meeting-konferenscentret med ett medlemskap som har rollen Administratör. Om ditt medlemskap inte har den rollen kontaktar du Live Meeting-administratören.

Så här visar du listan med medlemskap

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på MedlemskapStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap. Om du hanterar över 1 000 medlemskap visas bara de första 1 000. Du kan söka efter specifika medlemmar, oavsett om de visas eller inte.

Så här söker du efter en medlem

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på MedlemskapStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka i listan efter på sidan Administrera medlemskap på den egenskap som du vill använda för att söka efter en medlem.

 4. Skriv texten som du vill söka efter i rutan Sök och klicka sedan på Sök.

Så här skapar du ett medlemskap

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på MedlemskapStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Skapa ny medlem på sidan Administrera medlemskap.

 4. Skriv användar-ID, fullständig e-postadress (till exempel namn@example.com), förnamn och efternamn på medlemmen som du vill skapa under Medlemsinformation på sidan Skapa ny medlem.

 5. Skriv lösenordet för medlemskontot i rutan Lösenord. Skriv lösenordet en gång till i rutan Bekräfta lösenord.

 6. Om du vill kan du i textrutan Skicka faktura till skriva den administrativa kod som organisationen använder för att fakturera medlemmens användning av Live Meeting.

 7. Om du vill skicka ett automatiskt välkomstmeddelande till medlemmen med det användarnamn och lösenord som medlemmen ska använda för att logga in på Live Meeting markerar du kryssrutan Skicka välkomstmeddelande.

 8. Klicka på den tidszon där medlemmen finns i listan Tidszon.

 9. Klicka i listan Roll under Medlemsprivilegier på den Live Meeting-roll som den nya medlemmen ska ha.

 10. Om du vill att medlemmen ska kunna organisera möten markerar du kryssrutan Mötesorganisation och klickar sedan på Endast Möte nu eller Schemalägg möte och Möte nu.

 11. Om du vill lägga till medlemmen i en grupp klickar du på den gruppen i listan Tillgängliga grupper och sedan på Lägg till.

 12. Klicka på Skicka.

Så här redigerar du ett medlemskap

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på MedlemskapStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap och sedan på namnet på det medlemskap som du vill redigera. Du kan också söka efter medlemskapet som du vill redigera, på det sätt som beskrivits tidigare i det här avsnittet.

 4. Gör ändringarna för medlemmen på sidan Redigera medlem.

 5. Klicka på Skicka när du har gjort ändringarna.

Så här tar du bort ett medlemskap

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på MedlemskapStartsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap och sedan på namnet på det medlemskap som du vill ta bort. Du kan också söka efter medlemskapet som du vill ta bort, på det sätt som beskrivits tidigare i det här avsnittet.

 4. Markera kryssrutan Ta bort i raden som innehåller namnet på medlemskapet som du vill ta bort. Upprepa detta steg för alla andra medlemskap som du vill ta bort.

 5. Klicka på Ta bort längst ned i listan med medlemskap.

 6. Klicka på OK i bekräftelserutan.

Så här tilldelar du en medlem till en grupp

 1. Klicka på Medlemskap under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap och sedan på namnet på den medlem som du vill tilldela till en grupp. Du kan också söka efter medlemskapet som du vill tilldela till en grupp, på det sätt som beskrivits tidigare i det här avsnittet.

 3. Klicka under Medlemsgrupper på sidan Redigera medlem på den grupp där du vill lägga till medlemmen i listan Tillgängliga grupper och klicka sedan på Lägg till.

 4. Klicka på Skicka.

Så här tar du bort en medlem från en grupp

 1. Klicka på Konto under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Medlemskap på sidan Startsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap och sedan på namnet på den medlem som du vill ta bort från en grupp. Du kan också söka efter medlemskapet som du vill ta bort från en grupp, på det sätt som beskrivits tidigare i det här avsnittet.

 4. Klicka under Medlemsgrupper på sidan Redigera medlem på den grupp där du vill ta bort medlemmen i listan Användaren tillhör och klicka sedan på Ta bort.

 5. Klicka på Skicka.

Så här ändrar du en medlems roll

 1. Klicka på Medlemskap under AdministreraMin startsida.

 2. Klicka på Visa alla på sidan Administrera medlemskap och sedan på namnet på det medlemskap vars roll du vill ändra. Du kan också söka efter medlemskapet vars roll du vill ändra, på det sätt som beskrivits tidigare i det här avsnittet.

 3. Klicka på den Live Meeting-roll som du vill tilldela till medlemmen i listan Roll under Medlemsprivilegier på sidan Redigera medlem.

 4. Klicka på Skicka.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×