Skapa och hantera klassificering rubrics i Microsoft Teams

Skapa och hantera klassificering rubrics i Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd rubrikverktyget under Uppdrag för att skapa anpassningsbara, återanvändbara rubriker för studenter att hänvisa till och för dig att utvärdera deras arbete. 

Skapa en ny rubrik

 1. Navigera till den allmänna kanalen i något av dina kurser och välj fliken tilldelningar .

 2. Välj Skapa > + Ny uppgift.

 3. Välj + Lägg till rubrik och sedan + Ny rubrik. Detta öppnar rubriksskaparen.

  Lägg till rubrikknapp

 4. Lägg till en titel (obligatoriskt), valfri beskrivning och aktivera poängsättning om du vill tilldela poängvärden till din betygskriterier.

  Skapa ny rubrik

 5. Anpassa dina betygskriterier:

  Standarderna utmärkt, bra, godkänt och icke godkänt kan anpassa till att matcha din egen betygsstrategi. Här kan du även anpassa poäng om du har beslutat dig för att lägga till dem.

  Använd plustecknen för att lägga till nya kolumner och rader till dina kriterier.

  Lägg till nya kolumner eller rader med "+"-symbolen

  Välj ikonen "kopiera" för att duplicera en rad eller kolumn.

  Klicka på ikonen "kopiera", som ser ut som en två sidor som överlappar varandra, för att kopiera en kolumn eller rad

  Välj papperskorgsikonen för att radera en rad eller kolumn.

  Tips: Ange en procentsats av 100 om du vill att vissa kriterier ska vara mer värda än andra. Se till att summan blir 100. Vid behov kan du välja Fördela vikterna jämnt för att återställa alla procentsatser.

  Klicka på knappen "Fördela jämnt" för att automatiskt tilldela procentandelar och poäng

 6. När du är klar med anpassningen av din rubrik, välj Bifoga.

 7. Avsluta genom att fylla i detaljuppgifter om ditt uppdrag och välj sedan Tilldela för att skicka det till dina studenter. När studenterna öppnar detta uppdrag kommer de att kunna se din rubrik och använda den som referens.

  Klicka på rubriken för att öppna den

Återanvänd en rubrik som du redan har skapat

Varje gång du skapar en rubriken och bifoga den till en uppgift kommer att sparas i din lista med rubriken. Vill återanvända en rubriken:

 1. Navigera till den allmänna kanalen i något av dina kurser och välj fliken tilldelningar .

 2. Välj Skapa > + Nytt uppdrag.

 3. Välj + Lägg till rubriken och välj en rubriken i listan och välj sedan Nästa.

  Markera rubriken så öppnas.

 4. Gör de ändringar du behöver i rubriken.

 5. Välj Bifoga.

Betygsätt studenternas arbete genom att använda en rubrik

 1. Navigera till den allmänna kanalen i lektioner och välj fliken tilldelningar .

 2. Välj det uppdrag som du håller på att bedöma och välj sedan Granska.

 3. Välj det dokument som din student har bifogat under Elevernas arbete för att öppna det i betygssättningsläge i helskärm.

 4. Välj rubriknamnet och det kommer att öppnas på sidan av elevens dokument.

 5. Under tiden du granskar elevens arbete kan du använda rullgardinsmenyn för att välja de kriterier som du vill bedöma.

  Välj den sektion av elevens uppgifter som du vill betygsätta

 6. Välj motsvarande poäng som du vill ge eleven för detta kriterium. När du väljer det kommer poängrutan att bli blå.

  Välj den klass du vill tilldela dem för den valda sektionen och ge återkoppling längst ned

 7. Ange anpassade feedback som du skulle vilja para ihop med det här kriteriet i rutan feedback.

  Obs!: Du kan också plocka ut klassificering rubriken om du föredrar att titta på hela rutnätet samtidigt när du gör dina val.

  Eleverna kan själva se rubriken

 8. Fortsätt tills du har arbetat dig igenom rubriken och välj sedan Klar.

 9. Om du anger poängvärden och värdering när du skapar rubriken kommer poängen redan att vara uppräknad. Lägg även till ytterligare återkoppling här om du vill.

 10. Välj Åter för att skicka detta arbete tillbaks till eleven nu eller hoppa till nästa student genom att använda piltangenterna för att fortsätta betygsättningen.

När en elev får tillbaks sitt arbete kan de öppna rubriken och se hur du har bedömt och poängsatt deras arbete, samt din personliga återkoppling:

Elevernas vy över rubriksåterkoppling.

Ta bort en rubriken så att den inte längre visas i listan med rubriken. I rubriken tas inte bort från tilldelningar där den är redan kopplad.

 1. Välj + Lägg till rubriken i en ny eller befintlig tilldelning utkast.

 2. Välj x bredvid rubriken som du vill ta bort.

  Välj x bredvid rubriken.

Obs!: Rubrics bifogas utkast tilldelningar kan inte tas bort.

Dela rubrics som du har skapat i Microsoft Teams genom att hämta dem som en CSV-fil. När .csv överförs till grupper behåller i rubriken alla ursprungligt struktur och innehåll. Helt enkelt anpassas för eget bruk och bifoga till en uppgift.

Hämta en rubriken för att dela

 1. Navigera till den allmänna kanalen i något av dina kurser och välj fliken tilldelningar.

 2. Markera en uppgift med din rubriken bifogad och välj sedan rubriken så att den öppnas.

 3. Välj Hämta som .csv och följ anvisningarna för att spara dina rubriken som en CSV-fil.

  Hämta en rubriken som en CSV-fil.

Nu kan är CSV-filen alla inställt på Dela med andra lärare. Dela ett PLC eller personal team att ge alla komma åt.

Obs!: Redigera din rubrics i grupper i stället för i andra program för bästa resultat.

Överföra en fil i CSV-rubriken till grupper

Följ dessa steg om du vill lägga till en CSV-rubriken som har delats med dig.

Viktigt!: Du bör endast överföra .csv rubrics som ursprungligen hämtat från team.

 1. Välj + Lägg till rubriken i en ny eller befintlig tilldelning utkast.

 2. Välj ladda upp rubriken och välj .csv-filen och välj sedan Nästa.

  Välj ladda upp rubriken.

 3. Granska rubriken du har lagt till i fönstret rubriken creator och gör önskade justeringar.

 4. Välj Bifoga att lägga till en uppgift. Du kan återanvända den här rubriken för framtida tilldelningar för.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×