Säkerhet och efterlevnad

Etikettera dokument

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med känslighets etiketter kan du klassificera och skydda innehåll som är känsligt för ditt företag.

Följ de här stegen om du vill skapa en känslighets etikett och göra den tillgänglig för användarna:

 1. I Admin Centerväljer du administrations centret för efterlevnad .

 2. Välj klassificerings> känslighets etiketter.

 3. Välj skapa en etikettoch klicka på Janär varningen visas.

 4. Ange etikett namn, knapp Beskrivningoch Beskrivning. Välj Nästa.

 5. Aktivera kryptering. Välj när du vill tilldela behörigheter, oavsett om du vill att användarnas åtkomst till innehållet ska upphöra och om du vill tillåta offlineåtkomst.

 6. Välj tilldela behörigheter > Lägg till dessa e-postadresser eller domäner.

 7. Ange en e-postadress eller ett domän namn (till exempel Contoso.org).  Välj Lägg tilloch upprepa för varje e-postadress eller domän som du vill lägga till.

 8. Välj Välj behörigheter från förinställt eller anpassat.

 9. Använd den nedrullningsbara List rutan för att välja förinställda behörigheter, till exempel granskare eller visnings program, eller Välj anpassade behörigheter. Om du väljer Customväljer du behörigheter i listan. Välj spara>Spara> Nästa.

 10. Aktivera innehålls markeringoch välj de markeringar du vill använda.

 11. Välj Anpassa textför varje markering som du väljer. Ange den text du vill ska visas i dokumentet och ange alternativ för teckensnitt och layout. Välj Sparaoch upprepa sedan alla eventuella markeringar. Välj Nästa.

 12. Du kan också aktivera förhindrande av data förlust för Bryt punkter. Välj Nästa.

 13. Du kan också aktivera automärkning. Lägg till ett villkor. Under identifiera innehåll som innehållerväljer du till exempel Lägg till ett villkor. Ange villkoret Om du till exempel vill lägga till ett villkor som talar om att Passport, social säkerhet eller annan känslig information identifieras, läggs etiketten till. Välj Nästa.

 14. Granska inställningarna och välj skapa. Din etikett har skapats. Upprepa den här proceduren för eventuella ytterligare etiketter.

 15. Etiketter visas som standard i Office-program i den här ordningen: konfidentiellt, interntoch offentligt. Om du vill ändra ordningen väljer du fler åtgärder (ellips) för varje etikett och flyttar sedan etiketten uppåt eller nedåt. Behörigheter visas normalt från lägsta till högsta nivå.

 16. Om du vill lägga till en under etikett i en etikett väljer du fler åtgärderoch sedan Lägg till under nivå.

 17. När du är klar väljer du publicera etiketter> välja etiketter att publicera > lägga till. Markera de etiketter som du vill publicera och välj sedan Lägg till> klar> Nästa.

 18. Den nya etikett policyn används som standard för alla. Om du vill begränsa vem principen tillämpas på väljer du Välj användare eller grupper > Lägg till. Välj vem du vill att principen ska gälla för och välj sedan Lägg till> klar> Nästa.

 19. Om du vill ha en standard etikett för dokument och e-post väljer du den etikett som du vill använda i list rutan. Granska återstående inställningar, justera efter behov och välj sedan Nästa.

 20. Ange ett namn och en Beskrivning för policyn. Välj Nästa.

 21. Granska dina inställningar och välj sedan publicera.

För att dina etiketter ska fungera måste varje användare ladda ned Azure information Protection Unified-märknings klienten. Sök på webben efter AzinfoProtection_UL. exeoch ladda ned den från Microsoft Download Center och kör den på användarnas datorer.

Nästa gång du öppnar en Office-app som Word visas känslighets etiketterna som har skapats. Om du vill ändra eller använda en etikett väljer du känslighetoch väljer en etikett.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders