Skapa och hantera dokumentgrupper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När en innehållstyp för dokumentgrupp har lagts till i ett dokumentbibliotek, kan du använda den för att skapa nya flera dokument. Dessutom när du klickar på mappen för en dokumentgrupp att öppna den förflyttas du till en välkomstsida som du kan använda för att hantera innehåll i dokumentgruppen.

Om ett bibliotek som du arbetar i innehåller dokument och dokumentgrupper, kan du identifiera dokumentgrupper i dokumentbiblioteket genom att söka efter deras unika mappikon. Ange dokumentikon

Om du arbetar med en dokumentgrupp kan använda du fliken Hantera dokumentgrupper menyfliksområdet (som visas på välkomstsidan för dokumentgruppen) att utföra vanliga uppgifter.

Hantera fliken

 1. Gå till det dokumentbibliotek som har konfigurerats för stöd för dokumentgrupper.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

  Obs!: Klicka på fliken dokument om du använder SharePoint 2010.

 3. Klicka på pilen bredvid Nytt dokument och klicka sedan på Dokumentgruppen eller namnet på dokumentgruppen som du vill skapa (om din organisation har skapat anpassade dokumentgrupp innehållstyper kan de kanske har unika namn). Om biblioteket har stöd för att skapa enskilda dokument och dokumentgrupper kan identifiera du dokumentgruppen slutgiltig på mappikonen. Ange dokumentikon

 4. Skriv ett namn och beskrivning för dokumentgruppen som du skapar i dialogrutan Ny dokumentgrupp och klicka sedan på OK eller Spara. När dokumentgruppen skapas visas i webbläsaren välkomstsidan för dokumentgruppen.

  Om den här dokumentgruppen är konfigurerad för att skapa dokument automatiskt när du skapar en ny instans av den, visas dessa dokument i en webbdel på välkomstsidan. Om inga standardinnehåll har angetts för den här dokumentgruppen, en tom dokumentgrupp mapp skapas och du kan lägga till eller överföra filer till mappen så att de blir en del av dokumentgruppen. Du kan lägga till filer som finns på samma innehållstyper som de tillåtna i dokumentgruppen.

Om du arbetar med dokumentgruppen inte är konfigurerat för att skapa standardinnehåll automatiskt när du skapar en ny instans av en dokumentgrupp, kan du lägga till filer i dokumentgruppen manuellt. Endast filer med tillåtna innehållstyper för dokumentgruppen kan läggas till.

 1. Gå till det dokumentbibliotek som innehåller dokumentgruppen som du vill uppdatera och klicka på namnet på dokumentgruppen att gå till dess välkomstsidan.

 2. Klicka på fliken filer på välkomstsidan för dokumentgruppen.

  Obs!: Klicka på fliken dokument om du använder SharePoint 2010.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny fil i dokumentgruppen, klicka på Nytt dokument och klicka sedan på typ av dokument du vill skapa.

  • Om du vill överföra ett dokument i dokumentgruppen på Överför dokument och bläddrar sedan till platsen för den fil du vill använda. Markera filen, klicka på Öppna och klicka sedan på OK. Ange alla obligatoriska egenskapsinformation när du blir ombedd och klicka sedan på Spara.

  • Hitta de filer du vill ladda upp, och sedan trycka på Ctrl + klicka på varje fil om du vill överföra flera dokument i dokumentgruppen i Utforskaren. Dra och släppa filer som du har valt på välkomstsidan. (När du drar filerna över sidan visas en ruta med meddelandet Släpp här.)

Som standard ärver behörigheter från det bibliotek där de är placerade i dokumentgrupper. Du kan välja om du vill ange unika behörigheter för en dokumentgrupp om du vill begränsa eller ändra vem som har åtkomst till dokument i en enskild dokumentgruppen.

Hantera unika behörigheter på objektnivå eller mapp-nivå kan vara komplicerade och mer tidskrävande. Om de flesta dokumentgrupper måste vara tillgänglig för liknande grupper, kan det vara enklare att hantera behörigheter på biblioteksnivån.

Om du vill hantera behörigheter för en dokumentgrupp måste måste du minst ha behörighetsnivån Design eller fullständig behörighet.

 1. På välkomstsidan för dokumentgruppen, klicka på fliken Hantera och klicka sedan på behörigheter.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra behörighetsinställningarna för dokumentbiblioteket klickar du på Hantera överordnade.

  • Klicka på Inaktivera arv av behörigheter om du vill sluta ärva behörigheter från dokumentbiblioteket och skapa unika behörigheter för den här dokumentgruppen individuellt.

  • Klicka på Kontrollera behörigheter om du vill visa de särskilda behörigheter som en enskild har och sedan skriver du namnet på den användare eller grupp som du vill kontrollera.

  • Klicka på Ärver behörigheter så att de ärver behörigheter från det överordnade dokumentbiblioteket (om dokumentgruppen tidigare har konfigurerats för att sluta ärva dem).

Om versionshantering har aktiverats för det dokumentbibliotek där dina dokumentgrupp har sparats, har ett antal olika alternativ för att arbeta med tidigare versioner av en dokumentgrupp eller de enskilda dokument i uppsättningen.

Klicka på fliken Hantera på välkomstsidan för dokumentgruppen, och gör sedan något av följande.

Om du vill:

Gör så här:

Ta en ögonblicksbild av de aktuella egenskaperna och dokumenten i en dokumentgrupp

Klicka på Hämta Version och Skriv en beskrivning av de ändringar som har gjorts i version du spelar in.

Visa versionshistoriken för en dokumentgrupp

Klicka på Versionshistorik.

Återställa dokumentgruppen till en tidigare version

 1. Klicka på Versionshistorik.

 2. Peka på datum och tid informationen för den version som du vill återställa, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Återställ Version.

Detta återställer hela dokumentgruppen till den valda sparade versionen. De ändringar som har gjorts i dokumentgruppen när den här versionen återställs.

Ta bort den tidigare versionen ögonblicksbilder av en dokumentgrupp

Klicka på Historik för och klicka sedan på Ta bort alla versioner. Den här åtgärden tar bort version tidigare ögonblicksbilder av dokumentgruppen. Tas inte bort dokumentgruppen själva.

Visa versionshistoriken för enskilda filer i en dokumentgrupp

Peka på dokumentet som du vill visa versionshistorik, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Versionshistorik.

Återställa ett enskilt dokument till en tidigare version.

 1. Peka på dokumentet som du vill visa versionshistoriken, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Versionshistorik.

 2. Peka på datum och tid informationen för den version som du vill återställa, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Återställ.

Om du använder ett e-postprogram som är kompatibelt med Microsoft SharePoint Server 2010, till exempel Microsoft Outlook 2010, du kan snabbt e-posta en länk till välkomstsidan för en dokumentgrupp.

 1. På välkomstsidan för dokumentgruppen, klicka på fliken Hantera och klicka sedan på e-post en länk.

 2. När du tillfrågas om du vill att Outlook ska öppna webbinnehåll klickar du på Tillåt.

 3. Skriv namnen på de önskade mottagarna på raden till i Microsoft Outlook e-postmeddelande, ange ett ämne i ämnesraden och Skriv eventuell ytterligare information som du vill ska ingå i brödtexten i e-postmeddelandet.

 4. Om du vill kan ange du din egen e-postadress på raden från så att meddelandet inte visas ska skickas från servern och mottagare inte ignorera den. Klicka på nedpilen bredvid från och klicka sedan på Annan e-postadress. Ange din e-postadress.

 5. När du har slutfört utkast till ett meddelande, klickar du på Skicka i Outlook.

Se även

Introduktion till dokumentgrupper

Skapa och konfigurera en ny dokumentgrupp innehållstyp

Anpassa välkomstsidan för en dokumentgrupp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×