Skapa och dela kontakter som elektroniska visitkort

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Elektroniskt visitkort Funktionen för elektroniska visitkort, som är en nyhet i Microsoft Office Outlook 2007, gör det enklare och effektivare att skapa och dela kontakter. Med ett elektroniskt visitkort kan du visa och dela en kontakt med information från kontakten på ett välkänt sätt.

När du skapar en ny kontakt skapas ett elektroniskt visitkort som är knutet till kontakten och vice versa. Om du gör ändringar i kontakten görs samma ändringar i det elektroniska visitkortet och vice versa.

Elektroniska visitkort ser ut som vanliga visitkort av papper och är lika lätta att dela ut.

Artikelinnehåll

Fördelar med elektroniska visitkort

Visa kontakter som elektroniska visitkort

Så här visas elektroniska visitkort för mottagare

Skapa elektroniska visitkort

Spara en kontakt eller ett elektroniskt visitkort

Skicka elektroniska visitkort till andra

Designa elektroniska visitkort

Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Fördelar med elektroniska visitkort

 • Med delade informationsfält går det snabbt att skapa och spara nya kontakter, med färre fel. Även om kontaktformulär innehåller all information om en kontakt, visas bara den kontaktinformation som är anpassad för en viss publik eller ett visst syfte i det elektroniska visitkortet.

 • I visitkortsvyn i Kontakter kan du ha med fler visuella element, till exempel företagslogotyper, foton och olika färger, som gör det enkelt att söka igenom och känna igen dina kontakter.

 • Du kan enkelt dela information på ett välkänt och tydligt sätt genom att infoga ett elektroniskt visitkort i meddelanden till andra.

 • Det finns en mängd designalternativ för att anpassa kortets layout, textstorlek och textfärg och du kan använda dig av foton och företagslogotyper.

 • Du kan infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur, antingen automatiskt eller vid valda tillfällen, och på så sätt dela med dig av din kontaktinformation.

Överst på sidan

Visa kontakter som elektroniska visitkort

Det finns en mängd olika vyer i Outlook för att du ska kunna hitta och visa information på det sätt som bäst passar ditt sätt att arbeta. I Office Outlook 2007 är visitkortsvyn standardvyn. I den här vyn visas alla kontakter som traditionella visitkort av papper i ditt Outlook-fönster. Med det alfabetiska indexet kan du snabbt hitta den kontakt du letar efter.

I det här avsnittet

Visa fler kontakter i visitkortsvyn

Ändra antalet kort som visas i visitkortsvyn

Ändra kortstorleken i visitkortsvyn

Ändra till visitkortsvyn

Ändra standardvyn i Kontakter

Visa fler kontakter i visitkortsvyn

I visitkortsvyn visas dina kontakter med företagslogotyper, individuella bakgrunder och layouter och med foton och andra bilder. Det här innehållet gör dina kontakter lätta att känna igen när du behöver ha tag på dem. Det är du och storleken på Outlook-fönstret som avgör hur många kort som visas på en och samma gång.

Genom att placera fälten manuellt när du redigerar ett kort kan du välja vilken information som ska visas i visitkortsvyn. Du kan ändra informationen i dina egna kort och i korten som du får av andra. Om det finns mer kontaktinformation än vad som är möjligt att visa i visitkortsvyn dubbelklickar du på kortet för att visa kontaktformulär och sedan fyller du i resten av kontaktinformationen.

Ändra antalet kort som visas i visitkortsvyn

Om du vill ändra hur många elektroniska visitkort som visas på samma gång i visitkortsvyn ändrar du storleken på korten. Om du vill se så många kort som möjligt gör du Outlook-fönstret så stort som möjligt.

Ändra kortstorleken i visitkortsvyn

 1. Klicka på Anpassa aktuell vy i navigeringsfönstret i Kontakter.

 2. Klicka på Andra inställningar i dialogrutan Anpassa vy: Visitkort.

 3. Ändra numret i rutan Kortstorlek % under Kortfält. Ett lägre nummer gör att fler kort visas och ett högre nummer gör att färre kort visas.

 4. Klicka på OK.

  Du kan även gå till Andra inställningarVisa-menyn. Peka på Aktuell vy och klicka sedan på Anpassa aktuell vy.

Om du använder ett Microsoft IntelliMouse-pekdon kan du ändra hur många kort som visas genom att hålla ned CTRL och snurra på IntelliMouse-hjulet. Om du snurrar hjulet framåt visas färre och större kort, och om du snurrar bakåt visas fler och mindre kort.

Den vy som du just har skapat blir standardvyn för visitkortsvyn, även efter att du har avslutat och startat om, Office Outlook 2007, tills du ändrar vyn igen.

Du kan även visa kort i visitkortsvyn i Kontakter genom att bläddra i listan med kort eller använda det alfabetiska indexet till höger om korten.

Ändra till visitkortsvyn

Även om visitkortsvyn är standardvyn i Kontakter kan du ha avslutat Outlook medan du arbetade i en annan kontaktvy. När du avslutar Outlook sparas den senast aktiva vyn och samma vy visas när du startar Outlook igen, tills du ändrar den.

 • Klicka på Visitkort under Aktuell vy i navigeringsfönstret i Kontakter i Office Outlook 2007.

  Jag ser inte navigeringsfönstret

  Navigeringsfönstret kan stängas av och minimeras.

  • Peka på NavigeringsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Normal.

Ändra standardvyn i Kontakter

När du avslutar Outlook sparas den senast aktiva vyn och samma vy visas när du startar Outlook igen. Oftast blir den vy som du använder mest standardvy om du inte byter vy innan du avslutar Outlook.

 1. Klicka på den vy du vill använda under Aktuell vy i navigeringsfönstret i Kontakter.

 2. Avsluta och starta om Outlook.

  Jag ser inte navigeringsfönstret

  Navigeringsfönstret kan stängas av och minimeras.

  • Peka på NavigeringsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Normal.

Överst på sidan

Så här visas elektroniska visitkort för mottagare

Elektroniska visitkort kan infogas i e-postmeddelanden för att förmedla kontaktinformation och visuell information om din personliga identitet eller företagsidentitet. Beroende på vilket e-postprogram mottagarna använder får de antingen hela det elektroniska visitkortet eller bara den information som kortet innehåller i en bifogad VCF-fil.

Bifogad VCF-fil i ett meddelandehuvud

Om du dubbelklickar på den bifogade VCF-filen öppnas kontaktformulär som sedan kan sparas i mottagarens kontaktlista.

Mottagare som använder Office Outlook 2007    ser det elektroniska visitkortet i meddelandet precis som du skickade det. Mottagarna kan högerklicka på kortet och spara informationen i sina Outlook-kontakter.

Mottagare som använder tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram som använder HTML för att visa e-post     kan också de se det elektroniska visitkortet i meddelandet, men deras kort är bara bilder och de kan inte klicka på dem. Mottagarna får dock också en bifogad VCF-fil som innehåller informationen i det elektroniska visitkortet. Mottagarna kan öppna VCF-filen och spara informationen i sina kontaktlistor.

Mottagare som visar sina e-postmeddelanden som oformaterad text     ser ingen bild av det elektroniska visitkortet, men de får den bifogade VCF-filen som innehåller kontaktinformationen som de kan spara i sina kontaktlistor.

Överst på sidan

Skapa elektroniska visitkort

När du skapar en ny kontakt i ett kontaktformulär eller sparar en kontakt från någon annan, kan samma information visas som ett elektroniskt visitkort. Du kan skapa och redigera de olika vyerna separat, men den grundläggande informationen kan läggas till i både kontaktformuläret och det elektroniska visitkortet. Genom att endast ange informationen en gång (eller spara den direkt från ett annat kort) kan du minska antalet fel.

Till exempel: När du får ett elektroniskt visitkort från någon och sparar kortet i dina Outlook-kontakter kan den information som fanns på kortet också visas i ett kontaktformulär eller i andra kontaktvyer. När du uppdaterar informationen i en vy uppdateras den även i den andra vyn, om du inte väljer att hantera det på något annat sätt.

När du skapar en ny kontakt genom att öppna ett nytt kontaktformulär och skriva kontaktinformationen, fylls motsvarande fält i det elektroniska visitkortet automatiskt i för den kontakten.

På ett elektroniskt visitkort visas en delmängd av informationen i det motsvarande kontaktkortet

1. Ett kontaktkort som innehåller kontaktinformation för Mikael Sandberg.

2. En vy över dialogrutan Redigera visitkort med motsvarande fält ifyllda för Mikael Sandbergs elektroniska visitkort.

Skapa ett nytt elektroniskt visitkort från:

I det här avsnittet

Ett elektroniskt visitkort som du fått i ett meddelande

Ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort

Ett elektroniskt visitkort som du fått i ett meddelande

Det här är ett snabbt sätt att lägga till ny kontaktinformation i Outlook. När du sparar ett elektroniskt visitkort från ett e-postmeddelande skapar du en ny kontakt. Om du redan har en kontakt med samma namn kan du spara dubbletten som en ny kontakt eller uppdatera originalet.

Om du vill redigera kortet efter att du har sparat det följer du instruktionerna i följande avsnitt om att skapa ett nytt elektroniskt visitkort från ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort.

 1. Högerklicka på kortet i ett öppet meddelande och klicka sedan på Lägg till i Outlook-kontakter på snabbmenyn. Den nya kontakten öppnas i ett kontaktformulär.

 2. Klicka på Spara & stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 3. Om du redan har en kontakt med samma namn upptäcker Outlook att det finns en dubblett. Gör något av följande:

  • Välj Lägga till ny kontakt.

   Detta gör att det skapas en dubblett av kontakten, inklusive ett kontaktformulär och ett elektroniskt visitkort.

  • Välj Uppdatera informationen för den markerade kontakten.

   De dubbletter som finns visas i en lista. Dubbelklicka på kontakten för att uppdatera den och uppdatera sedan informationen i kontaktformuläret och spara det.

Den nya kontaktinformationen sparas nu i Kontakter och är tillgänglig som ett elektroniskt visitkort och i andra vyer. Du kan göra ändringar i kontaktinformationen både innan och efter du sparar den.

 • Du kan även högerklicka på den bifogade VCF-filen i meddelandehuvudet för att öppna snabbmenyn och lägga till kontakten eller välja andra alternativ.

 • Om du klickar på alternativet Spara och stäng i kontaktformuläret sparas den öppna kontakten och ett nytt tomt kontaktformulär öppnas.

Ett befintligt eller tomt elektroniskt visitkort

Skapa ett nytt elektroniskt visitkort från ett tomt kort eller använd ett befintligt kort som en mall och skapa ett nytt, liknande kort. Du kan ändra vilken del av informationen som helst och du kan också ändra layouten och designelementen. Ett snabbt sätt att skapa ett elektroniskt visitkort är att utgå från ett gammalt kort som av någon anledning redan innehåller en del av den information du vill använda. Du kan till exempel skapa tre egna kort, ett för jobbet, ett för hemmet och ett för föreningslivet eller klubben.

När du skapar ett nytt elektroniskt visitkort skapar du även en ny kontakt. När du sparar det nya kortet skapas en ny kontakt i Outlooks kontaktlista. Du kan ha kontakter med samma namn. När du sparar ett nytt kort med ett namn som redan finns läggs det till i Kontakter och visas jämte dubbletten.

Visitkortsvyn är en bra vy när du vill se tillräckligt med information för att kunna särskilja kontakter med samma namn.

Du kan börja redigera kontaktinformationen i ett befintligt kontaktformulär innan du placerar ut och formaterar texten i dialogrutan Redigera visitkort. Du kan också välja att redigera all information från dialogrutan Redigera visitkort. Vilket sätt du än väljer har du möjlighet att lägga till ny information efter hand. Om du väljer det första alternativet gör du dessa ändringar innan du fortsätter med stegen nedan.

Dialogrutan Redigera visitkort

1. Innan du lägger till eller ändrar kontaktinformationen väljer du en layout och en bakgrund för kortet. Lägg till valfria bilder eller annan grafik. Dessa element hjälper dig att placera ut texten när du börjar lägga till information.

2. När du klickar på Lägg till visas en lista med standardfält. När du markerar ett fält läggs det till i listan Fält. Fyra anpassade fält är också tillgängliga.

3. När du har valt ett fält skriver du texten för det fältet i rutan under Redigera. När du skriver visas texten i kortets förhandsgranskningsfönster.

4. Etiketter för informationen, till exempel "hemtelefon" och "företagsadress", är valfria. Du kan antingen använda fältnamnen eller skriva egna etiketter.

5. Du kan lägga in tomma ytor på kortet med hjälp av fält med tomma rader.

6. Klicka på pilknapparna när du vill flytta ett markerat fält upp eller ned på kortet.

Så här gör du ändringar i ett befintligt elektroniskt visitkort och när du vill skapa ett nytt kort från ett tomt kort:

 • Välja bakgrund och layout   

  1. Klicka på Nytt i Kontakter.

  2. Klicka på visitkortet i kontaktkortet så att rutan Redigera visitkort öppnas.

  3. Välj en layout i listan Layout i avsnittet Kortdesign. Det finns en Endast text-layout för kort som inte innehåller foton, logotyper eller någon annan typ av bild.

   När du börjar visas Outlooks standardlayout för visitkort i förhandsgranskningsrutan bredvid avsnittet Design. Om du vill kan du använda den här bilden och layouten för ditt kort.

  4. Om du vill ha en bakgrundsfärg på kortet klickar du på Bakgrund och sedan på en färg.

   Obs!: Om du använder en bild som bakgrund till ett kort, tar du bort distorsionen i bilden genom att ge den samma storlek som kortets framsida, 248 gånger 148 bildpunkter. (Själva kortet har en ram runt alla sidor på en bildpunkt.)

  5. Om du vill lägga till en bild, till exempel ett foto eller en företagslogotyp, använder du bildalternativen för att leta upp, lägga till och placera ut bilden.

   Om du vill ta bort standardbilden eller någon annan bild från kortet väljer du Endast text i listan Layout.

 • Lägga till kontaktinformation   

  1. Välj ett fält eller en tom rad i listan Fält ovanför den plats där du vill att texten ska visas.

  2. Klicka på Lägg till, peka på Namn och klicka sedan på Fullständigt namn.

   Tips: I listan Fält visas endast vilken typ av information det rör sig om. När du har angett text för informationen visas texten ovanför listan Fält i förhandsgranskningsrutan.

  3. Skriv namnet för kortet under Redigera.

  4. Om du vill att namnet ska ha en etikett markerar du Vänster eller Höger i etikettlistan.

   En etikett kan tydliggöra vilken typ av information som finns på kortet, och Vänster eller Höger anger var etiketten ska placeras i förhållande till informationen. Till exempel: I den elektroniska visitkortsposten Mikael Sandberg, ägare är Mikael Sandberg namnet och ägare är etiketten för namnet.

  5. Skriv etikettens namn i rutan Etikett.

   Fältnamnen blir praktiska lättigenkännliga etiketter.

  6. Fortsätt att lägga till information på kortet som i steg 1 till 5.

  7. Om du vill ta bort ett fält från kortet klickar du på fältet och sedan klickar du på Ta bort.

  8. Om du vill lägga till tomma rader klickar du på fältet ovanför platsen där du vill ha den tomma ytan, sedan klickar du på Lägg till och Tom rad.

   Som standard visas tomma rader på kortet som Tom rad-fält. När du lägger till information på kortet kan du också lägga till nya informationsfält mellan Tom rad-fälten. Du kan till exempel klicka på Tom rad, Lägg till och sedan klicka på ett fält. Fältet hamnar under den tomma raden.

  9. När du ska placera ut text på kortet klickar du i ett fält och sedan använder du pilarna Upp och Ned under Fält för att flytta fälten.

  10. Om du vill formatera texten använder du formateringsknapparna under Redigera. Verktygsfältet för textformatering i dialogrutan Redigera visitkort

   Bland alternativen hittar du bland annat:

   • Ändra storlek på text

   • Använda färgad text

   • Placera (justera) text åt vänster, höger eller i mitten

  11. Klicka på OK när du har lagt till all information på kortet.

   Om du klickar på Återställ kort återställs kortet till standardlayouten i Outlook och den information som angetts står i standardfälten i kontaktformuläret.Överst på sidan

Spara en kontakt eller ett elektroniskt visitkort

När du får kontaktinformation som ett elektroniskt visitkort eller ett kontaktformulär (som en VCF-fil) i ett e-postmeddelande kan du högerklicka på kortet eller den bifogade VCF-filen och sedan välja alternativ från snabbmenyn. Om du redan har en kontakt med samma namn uppmanas du välja hur du ska hantera dubbletten – antingen uppdaterar du den befintliga kontakten eller också skapar du en ny.

Spara ett elektroniskt visitkort som du har fått

 1. Högerklicka på kortet i meddelandet och klicka sedan på Lägg till i Outlook-kontakter på snabbmenyn. Kortet öppnas i ett kontaktformulär i Kontakter.

 2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

  • Om du redan har en kontakt med samma namn öppnas en dialogruta när du klickar på Spara och stäng. Där väljer du om du vill lägga till en ny kontakt eller uppdatera informationen i den markerade kontakten.

  • I gruppen Åtgärder kan du även klicka på Spara & skapa ny kontakt. Då sparas kontakten och ett nytt tomt kontaktformulär öppnas.

Spara en VCF-fil som du har fått

 1. Dubbelklicka på den bifogade VCF-filen i meddelandehuvudet. Kortet öppnas i ett kontaktformulär i Kontakter.

 2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

  • Om du redan har en kontakt med samma namn öppnas en dialogruta när du klickar på Spara och stäng. Där väljer du om du vill lägga till en ny kontakt eller uppdatera informationen i den markerade kontakten.

  • I gruppen Åtgärder kan du även klicka på Spara och skapa ny kontakt. Då sparas kontakten och ett nytt tomt kontaktformulär öppnas.

Överst på sidan

Skicka elektroniska visitkort till andra

Med elektroniska visitkort blir det enklare att dela kontaktinformation. De kan snabbt infogas i meddelanden som du skickar och är lätta att känna igen för mottagaren. Du kan skicka ett elektroniskt företagsvisitkort eller ett personligt visitkort som du själv utformar. Eller också kan du skicka någon annans kontaktinformation som ett elektroniskt visitkort. Du kan även vidarebefordra kort. I alla dessa fall, för HTML-baserade meddelanden, får personen som tar emot ditt meddelande visuellt lättigenkännlig information som snabbt kan sparas som en kontakt.

Bifogad VCF-fil i ett meddelandehuvud

Om du dubbelklickar på den bifogade VCF-filen öppnas kontaktformulär som sedan kan sparas i mottagarens kontaktlista.

I det här avsnittet

Så här visas elektroniska visitkort för andra

Infoga ett elektroniskt visitkort i ett meddelande

Så här visas elektroniska visitkort för andra

Personer som använder Office Outlook 2007     Det elektroniska visitkortet visas i meddelandet precis som du skickade det. Mottagaren kan högerklicka på kortet och spara informationen i Outlook-kontakterna.

Personer som använder tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram där HTML används för att visa e-post     Mottagarna kan också se det elektroniska visitkortet i meddelandet. Dessa kort är dock endast bilder. Mottagarna får även en bifogad VCF-fil som innehåller kortets information. De kan öppna VCF-filen och spara informationen i sina kontaktlistor.

Personer som visar sin e-post med oformaterad text     Visuella repsentation elektroniskt visitkort är inte tillgänglig i meddelandet, men de får den bifogade VCF-filen, som innehåller den kontaktinformation som de kan spara filer i sina kontaktlistor.

Infoga ett elektroniskt visitkort i ett meddelande

 1. Klicka på Visitkort i gruppen Inkludera på fliken Meddelande och klicka sedan på ett namn i listan.

 2. Om du inte ser det namn du vill använda klickar du på Andra visitkort, på namnet i listan Sparad som och sedan på OK.

  • Visitkort-menyn visas de tio senaste kontaktnamnen som har infogats som elektroniska visitkort i meddelanden.

  • Du kan infoga mer än ett elektroniskt visitkort i ett meddelande.

  • Om du behöver skilja på flera likadana namn på Visitkort-menyn klickar du på Andra visitkort. I dialogrutan Infoga visitkort ser du mer information, du kan bland annat förhandsgranska kortet.

  • Om du drar ett visitkort från visitkortsvyn till ett nytt meddelande infogas endast en VCF-fil när meddelandet skickas. Den här bifogade VCF-filen öppnar kontaktformuläret med all den information som mottagarna kan spara i sina kontaktlistor. Om en mottagare använder Office Outlook 2007 visas det elektroniska visitkortet i kontaktformuläret.

Överst på sidan

Designa elektroniska visitkort

Nu alla kan ha ett visitkort, oavsett om det är en polerat professionella företagskort, en creative som anger en stil för design eller något mer informellt som återspeglar hur du känner. Oavsett väljer får du utformar ett elektroniskt visitkort som bäst motsvarar du eller din organisation. Och du kan ha fler än en utforma dem för företag, personligt, eller andra ändamål.

Dela en och samma design i hela företaget

För att säkerställa att ett företag eller en grupp representeras på ett konsekvent och korrekt sätt kan företagen skapa "mallar" för elektroniska visitkort, antingen med en ny design eller som en kopia av de tryckta pappersvisitkorten. Anställda eller andra personer som är knutna till företaget kan anpassa sina kort efter behov.

Nedan beskrivs en del av de designfunktioner som är tillgängliga för elektroniska visitkort. Mer information om hur du skapar korten finns i de föregående avsnitten.

Designa layouten

 • Välj mellan sex olika kortlayouter. Placera en bild (eller standardlogotypen i Office Outlook 2007) till höger eller vänster, i överkant eller nederkant. Du kan även använda en bild som bakgrund.

 • Med en bakgrundsfärg kan du få ditt kort att skilja sig från andra kort. Välj färg från en stor palett eller definiera en egen färg.

 • Foton eller andra bilder som har sparats i de vanligaste grafikformaten, till exempel BMP, JPG och WMF, kan läggas till på kortet. Bilder som exempelvis företagslogotyper och personliga foton gör att ditt kort blir lättare att känna igen.

 • När du har lagt till bilderna kan du ändra storleken eller placeringen med hög precision för att ytterligare specialanpassa kortet.

Designa informationen

 • De fält som finns för olika informationstyper är vanliga poster som brukar finnas på traditionella kort, till exempel telefon till arbetet, företag, e-post och befattning.

 • Du kan även skapa egna anpassade fält för den information du vill ha med.

 • En del av fälten har flera informationsrader, till exempel de för adresser. Anpassade fält kan också ha flera rader.

 • Med etiketter blir det lättare att identifiera information. De etiketter som är tillgängliga visas på Lägg till-menyn för de olika informationstyperna. Du kan även skapa egna etiketter.

 • Tomma rader, som används för att skapa tomma ytor, ökar inte bara kortets läsbarhet utan underlättar även när du ska ordna och gruppera information. Om du till exempel har mer än ett telefonnummer på kortet kan du använda en tom rad ovanför och under telefonnumren för att det ska bli lättare att skilja telefonnumren från den övriga informationen.

 • Med olika teckenfärger och teckenstorlekar är det möjligt att finjustera tydligheten och dispositionen.

  Obs!: Det är inte säkert att all kontaktinformation visas på det elektroniska visitkortet trots att den finns med i kontaktformulär. När du designar informationsinnehållet på ett kort kan du se i förhandsgranskningsrutan om informationen får plats på kortet.

Överst på sidan

Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Genom att lägga till ditt elektroniska visitkort i en e-postsignatur får du automatiskt med din kontaktinformation i alla meddelanden du skickar. Du kan också välja att ha en signatur som endast innehåller ett elektroniskt visitkort. Mottagarna kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på VCF-filen) och spara det direkt i sina kontaktlistor.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

1. När du skickar ett meddelande med en signatur som innehåller ett elektroniskt visitkort bifogas en VCF-fil med all kontaktinformation. Tack vare den här filen kan användare som har andra e-postprogram visa och spara kontaktinformationen.

2. Kortet visas i signaturen.

3. När du får ett meddelande med ett visitkort i signaturen, högerklickar du på kortbilden i signaturen och klickar sedan på Lägg till i Kontakter. Då öppnas kontaktformuläret för den aktuella kontakten. Sedan kan du visa eller spara kontakten.

Till exempel: Företagspolicyn där du jobbar kanske säger att alla anställda ska skicka med grundläggande kontaktinformation i alla sina e-postmeddelanden. När företaget har bestämt sig för en kortdesign kan alla anställda fylla i sin kontaktinformation, lägga in kortet i sina officiella företagssignaturer och ordna så att signaturerna automatiskt infogas i alla meddelanden som de skickar med sina företags-e-postkonton.

Du kan ha så många signaturer och elektroniska visitkort du vill och kan alltså skapa olika signaturer för olika syften – för jobbet, familjen o.s.v.

Om du vill infoga elektroniska visitkort i dina signaturer måste du först skapa en signatur och infoga den i dina meddelanden. Du kan infoga signaturer manuellt i varje enskilt meddelande eller skapa en standardsignatur som läggs till automatiskt i alla meddelanden du skickar.

I det här avsnittet

Skapa en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort

Infoga en signatur i ett meddelande

Skapa en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort

 1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv texten som du vill inkludera i signaturen i rutan Redigera signatur.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Obs!: Alternativen är inte tillgängliga om du använder meddelandeformatet Oformaterad text.

 6. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort markerar du var i signaturtexten du vill att kortet ska infogas, sedan klickar du på Visitkort och klickar på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka sedan på OK.

 7. Om du vill lägga till en bild markerar du var i signaturtexten du vill att bilden ska infogas, sedan klickar du på Infoga bild, väljer en bild och klickar på OK.

 8. Om du vill lägga till en hyperlänk markerar du var i signaturtexten du vill att länken ska infogas, sedan klickar du på Infoga hyperlänk, väljer en hyperlänk och klickar på OK.

 9. Klicka på ett e-postkonto som du vill associera med signaturen under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 10. I listan Nya meddelanden:

  • Om du vill att en signatur ska infogas automatiskt i alla meddelanden som skickas från det e-postkonto som du väljer, markerar du en signatur i listan.

  • Om du inte vill att en signatur ska infogas i alla meddelanden som du skickar markerar du ingen i listan.

   Du kan även infoga signaturer manuellt i enskilda meddelanden.

 11. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du en signatur i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 12. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

Infoga en signatur i ett meddelande

Du kan välja att en standardsignatur ska infogas i alla dina utgående meddelanden, eller också kan du infoga en signatur i utgående meddelanden manuellt från fall till fall.

Gör något av följande:

 • Infoga en signatur automatiskt   

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett öppet meddelande och klicka sedan på Signaturer.

  2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

  3. Markera den signatur du vill använda i listan Nya meddelanden under Välj standardsignatur.

  4. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

  5. Klicka på OK.

 • Infoga en signatur manuellt   

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

   Du kommer även åt signaturalternativen på fliken Infoga i ett öppet meddelande efter att du har klickat på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra.

  2. Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på Signaturer, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar på OK.

  3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×