Skapa och dela kontakter som elektroniska visitkort

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Elektroniska visitkort gör det lättare att skapa, visa och dela kontaktinformation i Outlook. Ett elektroniskt visitkort visar kontaktinformation liknar ett papper visitkort. Du kan skapa ett elektroniskt visitkort från ny information eller kontaktinformation som du redan har i Outlook.

Skapa ett elektroniskt visitkort

Det första steget är att välja kortets layout och bakgrund. Lägg sedan till bilder eller grafik. Lägg till sist till kontaktfälten som du vill ska visas på det elektroniska visitkortet.

 1. Välj personer i navigeringsfältet. Beroende på din version av Outlook kanske navigeringsfältet säg personer eller endast visa personer ikonen Personer .
  Markera ikonen personer för att se dina kontakter.

 2. Klicka på Ny kontakt i det övre vänstra hörnet i Outlook-fönstret.
  Välj ny kontakt om du vill skapa en ny kontakt.

 3. Dubbelklicka på visitkort om du vill öppna dialogrutan Redigera visitkort i kontaktformuläret.
  Dubbelklicka på det elektroniska visitkortet om du vill redigera den.

 4. Klicka på listpilen Layout under Kortdesign och klicka sedan på en layout i listan. Layouten Endast Text är tillgänglig för ett kort med har ingen bild, logotyp eller annan bild.
  Du kan välja flera olika standardlayouter för visitkortet.

 5. Om du vill ha en bakgrundsfärg på kortet klickar du på Bakgrund och sedan på en färg.

 6. Om du vill lägga till en bild, till exempel ett foto eller en företagslogotyp, använder du bildalternativen för att lägga till, ändra storlek och placera ut bilden.
  Du kan lägga till en bild till din elektroniska visitkort.

  Observera: Om du vill ta bort standard eller en annan bild på kortet, markera Endast Text i listan Layout. Om du vill ta bort alla tillagda information och börja om klickar du på Återställ kortet.

 7. Dubbelklicka på ett kontaktfält som du vill lägga till under Fält.

  • Om du vill ta bort ett fält från kortet klickar du på fältet och sedan klickar du på Ta bort.

  • Om du vill lägga till tomma rader klickar du på fältet ovanför platsen där du vill ha den tomma ytan och klickar på Lägg till och Tom rad.

   Tips: Som standard visas tomma rader på kortet som Tom rad-fält. När du lägger till information på kortet kan du också lägga till nya informationsfält mellan Tom rad-fälten. Du kan till exempel klicka på Tom rad, Lägg till och sedan klicka på ett fält. Fältet hamnar under den tomma raden.

  • Klicka på ett fält om du vill placera text på kortet och använder pilarna upp och ned under listan fält för att flytta fälten. Du kan också flytta tomma rader i det här sättet att lägga till mer utrymme mellan textrader.
   Du kan flytta fält på ditt elektroniska visitkort.

  • Om du vill formatera texten använder du formateringsknapparna under Redigera.

 8. När du är klar formatering elektroniskt visitkort, klicka på OK.

Obs!: Om du klickar på Återställ kort återställs kortet till standardlayouten i Outlook och den information som angetts står i standardfälten i kontaktformuläret.

Spara ett elektroniskt visitkort som du får

När du får kontaktinformation som ett elektroniskt visitkort (en vcf-fil) i ett e-postmeddelande kan du lägga till den här elektroniskt visitkort i Outlook-kontakter. Om din kontaktlista redan innehåller en kontakt med samma namn måste alternativet för att uppdatera den befintliga kontakten eller skapa en ny.

 1. Dubbelklicka på elektroniskt visitkort för att öppna den i ett öppet meddelande. den öppnas som en Outlook-kontakt.

 2. Klicka på Spara och Stäng om du vill spara elektroniskt visitkort till mappen Kontakter.

 3. Om du upptäcker dubbla kontaktnamn klickar du på Lägg till ny kontakt eller Uppdatera informationen för den markerade kontakten.

  Om du har dubbletter kan frågar Outlook om du vill uppdatera den.

Skicka elektroniska visitkort till andra

Elektroniska visitkort kan delas i e-postmeddelanden. De ger en företagsbrandvägg eller en personlig visuella identitet liknar ett papper visitkort.

Infoga ett elektroniskt visitkort i ett e-postmeddelande

 1. I ett nytt meddelande klickar du på Bifoga objekt > Visitkort, och klicka sedan på ett namn i listan...

 2. Om det namn du vill använda inte visas klickar du på Andra visitkort, på namnet i listan Sparad som och sedan på OK.

Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Genom att lägga till ditt elektroniska visitkort till din e-postsignatur med din kontaktinformation i varje meddelande som du skickar. Mer information finns i Inkludera ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur .

Skapa elektroniska visitkort

Som du ser i skärmbilden, utan elektroniskt visitkort för Jon Morris skapandet av kortet inleds med ett formulär och leder till en redigerbar dialogruta.

På ett elektroniskt visitkort visas en delmängd av informationen i det motsvarande kontaktkortet

 1. Ett kontaktformulär som innehåller Jon Morris information.

 2. En vy i dialogrutan Redigera visitkort med motsvarande fält ifyllda för Jon Morris elektroniskt visitkort.

Du kan skapa ett elektroniskt visitkort från ny information eller ett nytt kort kan baseras på en befintlig lista. Om du vill skapa flera elektroniska visitkort som delar några vanliga kontaktinformation, kan det vara lättare att ändra ett befintligt kort. Du kanske till exempel vill ha tre kort – ett för arbete, en för hemanvändare och ett medlem klubb.

Innan du lägger till eller ändra kontaktinformationen väljer du layout och bakgrund för kortet. Lägga till några bilder eller annan grafik. Varje element hjälper dig att placera texten när du ska lägga till kontaktinformation.

 1. Välj Ny kontakt i Outlook 2010 i kontakter på fliken Start i gruppen Ny.

  Kommandot Ny kontakt i menyfliksområdet

  Klicka på Nytt i Outlook 2007, i kontakter > kontakt.

 2. Klicka på Visitkort om du vill öppna dialogrutan Redigera visitkort i kontaktformuläret.

 3. Välj en layout i listan Layout under Kortdesign. Layouten Endast Text är tillgänglig för ett kort med någon bild, logotyp eller annan bild.

  Obs!: När du startar är standardlayouten Outlook kortet synlig i förhandsgranskningsrutan bredvid avsnittet Kortdesign. Du kan också använda den här bilden och layoutval för kortet.

 4. Om du vill ha en bakgrundsfärg på kortet, Välj bakgrund och välj sedan en färg.

 5. Om du vill lägga till en bild, till exempel ett foto eller en företagslogotyp, använder du bildalternativen för att lägga till, anpassa storlek och placera ut bilden.

Obs!: Om du vill ta bort standard eller en annan bild på kortet, markerar du kryssrutan Endast Text i listan Layout. Om du vill ta bort alla tillagda information och börja om, väljer du Återställ kortet.

 1. Om du vill ta bort ett fält från kortet väljer du fältet och väljer sedan Ta bort.

 2. Att lägga till tomma rader, väljer du det fält som ovan där du vill att det tomma utrymmet och välj sedan Lägg till > Tom rad.

  Tips: Som standard Visa tomma radavstånd på ett kort som Tomma radfält. Du kan lägga till nya informationsfält mellan fälten Tom rad när du lägger till information i kortet. Till exempel Välj Tom rad > Lägg till och välj sedan ett fält. Fältet visas under den tomma raden.

 3. Välj ett fält om du vill placera text på kortet och använder pilarna upp och ned under listan fält för att flytta fälten. Du kan också flytta tomma rader i den här sättet att lägga till mer utrymme mellan textrader.

 4. Om du vill formatera texten använder du formateringsknapparna under Redigera.

Obs!: Om du väljer Återställ kortet återgår kortet till standard Outlook design och den information som anges i standardfälten i kontaktformuläret.

Spara en kontakt eller ett elektroniskt visitkort

När du får kontaktinformation som ett elektroniskt visitkort eller en kontaktformulär (som en virtuell kontaktfilen (.vcf)) i ett e-postmeddelande. Du kan högerklicka på kortet eller den bifogade VCF-filen och väljer alternativ. Om din kontaktlista innehåller redan samma namn kan du uppdatera den befintliga kontakten eller skapa ett nytt.

 1. Högerklicka på kortet i ett öppet meddelande och klicka på Lägg till i Outlook-kontakter.

 2. Välj Spara och Stäng i gruppen åtgärder på fliken kontakt.

 3. Om du upptäcker dubbla kontaktnamn gör du något av följande:

  • Välj Lägg till ny kontakt för att skapa en ny kontakt.

  • Välj uppdatera informationen för den markerade kontakten så visas en lista med befintliga kontaktdubbletter.

   Tips: Du kan dubbelklicka på en kontakt, uppdatera informationen på kontaktformuläret och spara sedan boken.

Den nya kontaktinformationen har sparats i kontakter och innehåller ett elektroniskt visitkort. Du kan ändra kontaktinformation när som helst.

 1. Dubbelklicka på den bifogade VCF-filen om du vill öppna kortet i ett kontaktformulär i kontakter i meddelandehuvudet.

 2. Välj Spara och Stäng i gruppen åtgärder på fliken kontakter.

  Obs!: Om du redan har en kontakt med samma namn när du väljer Spara och Stäng kan du lägga till en ny kontakt eller uppdatera en befintlig kontakt.

Du kan välja Spara och skapa ny i gruppen åtgärder. Den här åtgärden sparar kontakten och sedan öppnar en ny, tom kontaktformulär.

Skicka elektroniska visitkort till andra

Elektroniska visitkort kan delas i e-postmeddelanden. De representerar en persons eller ett företags identitet visuellt, på liknande sätt som ett pappersvisitkort. Hur de elektroniska visitkorten visas för mottagarna beror på vilket e-postprogram de använder.

 • Mottagare som använder Microsoft Outlook     I Outlook 2010 eller Office Outlook 2007 visas elektroniskt visitkort i meddelandet exakt så som den visas. Mottagaren högerklickar på kortet för att spara kontaktinformationen i hans eller hennes Outlook-kontakter.

  Mottagare som använder tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram som använder HTML för att visa meddelanden finns också elektroniskt visitkort i meddelandet. Korten, men är endast bilder och kan inte öppnas med ett klick. En vcf-fil som innehåller information i det elektroniska visitkortet bifogas till meddelandet.

 • Mottagare som visar meddelanden som oformaterad text     Personer vars e-postprogram använder oformaterad text visas en bild av elektroniska visitkort. En vcf-fil som innehåller information i det elektroniska visitkortet bifogas till meddelandet.

Oavsett e-postprogram kan den bifogade VCF-filen öppnas och sparas i kontaktlistan.

Bifogad VCF-fil i ett meddelandehuvud

 1. I ett nytt meddelande, på fliken Meddelande, i gruppen Inkludera, välj Bifoga objekt > Visitkort och välj sedan ett namn i listan.

 2. Om du inte ser det namn som du vill cchoose andra visitkort, väljer du namnet i listan Sparad som och klicka sedan på OK.

  Kommandot Andra visitkort i menyfliksområdet

  Meddelanden: 

  • Visitkort-menyn innehåller de 10 senaste kontaktnamn som infogades som elektroniska visitkort i meddelanden.

  • Du kan infoga flera elektroniska visitkort i ett meddelande.

  • För att skilja mellan dubblettnamn på menyn Visitkort väljer du Andra visitkort. Mer information, bl.a. en kortförhandsgranskning, visas i dialogrutan Infoga visitkort.

  • Om du drar ett visitkort från vyn Visitkort till ett nytt meddelande, visas endast en .vcf-fil när meddelandet skickas. Den här bifogade .vcf-filen öppnar kontaktformuläret med all information som mottagaren kan spara i en kontaktlista.

Genom att lägga till ditt elektroniska visitkort till din e-postsignatur med din kontaktinformation i varje meddelande som du skickar. En e-postsignatur kan innehålla endast en elektronisk företag kort. mottagare kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på VCF-filen) för att spara den direkt i sina kontaktlistor.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

 1. Välj signatur i ett nytt meddelande på fliken meddelande i gruppen Inkludera > signaturer.

  Kommandot Signaturer i menyfliksområdet

 2. Välj den signatur du vill lägga till ett visitkort på fliken E-postsignatur under Markera signatur som ska redigeras.

  Om du vill skapa en ny signatur väljer du Ny, Skriv ett namn för signaturen och klicka sedan på OK. Klicka på namnet på den nya signaturen i listan Markera signatur som ska redigeras.

 3. I rutan Redigera signatur skriver du texten som du vill ta med i signaturen.

 4. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort, placera markören där du vill ska visas i rutan Signaturtext som, Välj Visitkort och välj sedan en kontaktens namn i listan Sparad som kortet. Klicka på OK.

Hämta kostnadsfria elektroniskt visitkort mallar. Använd de professionellt designade kortet mallarna på Office Online eller få tips för utforma din egen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×