Skapa och dela fotoalbum

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fotoalbum PowerPoint är en presentation som du kan skapa om du vill visa dina personliga eller företagets fotografier. Du kan antingen hämta Fotoalbummallar i PowerPoint från Office.com eller skapa en egen.

Fotoalbum PowerPoint är en presentation som du kan skapa om du vill visa dina personliga eller företagets fotografier. Om du vill skapa fotoalbumet från en fördefinierad mall kan du söka efter något i Sök-rutan med etiketten Sök efter onlinemallar och teman och välj formellt.

Exempelfotoalbum

Bild: Exempelfotoalbum med 4 foton på en bild

Skapa fotoalbum genom att lägga till bilder

 1. Gå till Infoga och klicka på pilen under Fotoalbum och sedan på Nytt fotoalbum.

 2. Klicka på Fil/disk under Infoga bild från i dialogrutan Fotoalbum.

 3. Leta upp den mapp som innehåller den bild du vill infoga i dialogrutan Infoga nya bildobjekt och klicka på Infoga.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på filnamnet för den bild som du vill flytta under Bildobjekt i album och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

 5. Klicka på Skapa i dialogrutan Fotoalbum.

När du lägger till en bildtext skriver du text som beskriver varje bild i fotoalbumet.

 1. Öppna presentationen med fotoalbumet.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Fotoalbum i gruppen bilder (illustrationer i PowerPoint 2007 ) och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Markera kryssrutan Bildtexter under alla bilder under Alternativ för bild.

  Om kryssrutan Bildtexter under alla bilder är nedtonad måste du först ange en layout för bilderna i fotoalbumet.

  Du anger en layout för bilderna genom att klicka på en layout i listan Layout för bildobjekt under Albumlayout.

  Lägg till en beskrivning till en bild

 4. Klicka på Uppdatera.

  Som standard används PowerPoint bildens filnamn som platshållare för bildtexten.

 5. Klicka på bildtextplatshållaren i vyn Normal och skriv en bildtext som beskriver bilden.

 1. Klicka på pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Redigera fotoalbum:

  • Om du vill visa alla bilderna i fotoalbumet i svartvitt markerar du kryssrutan Alla bilder i svartvitt under Alternativ för bild.

  • Om du vill ändra layout för bilderna väljer du önskad layout i listan Bildlayout under Albumlayout.

  • Om du vill lägga till en ram runt bilderna väljer du en ramform som passar bilderna i fotoalbumet i listan Ramform under Albumlayout.

  • Om du vill välja ett tema för fotoalbumet klickar du på Bläddra under Albumlayout, bredvid Tema, och letar sedan upp det tema du vill använda i dialogrutan Välj tema.

 3. Om du vill rotera en bild eller öka eller minska dess ljusstyrka eller kontrast, klickar du på bilden i listan Bildobjekt i album och gör sedan något av följande:

  • Om du vill rotera en bild medsols klickar du på Bild av knapp .

  • Om du vill rotera en bild motsols klickar du på Bild av knapp

  • Om du vill öka kontrasten klickar du på Bild av knapp .

  • Om du vill minska kontrasten klickar du på Bild av knapp .

  • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

  • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

 1. Klicka på Infoga> Fotoalbum > Redigera fotoalbum.

  Ta bort en bild från ett fotoalbum

 2. Markera bilden under Bildobjekt i album och klicka sedan på Ta bort.

När du skapar ditt fotoalbum i PowerPoint kan du lägga till effekter som innehåller uppmärksamhet komma bildövergångar, färgglada bakgrunder och teman, specifika layouter och mer till dina fotoalbum.

När du har lagt till bilderna dina album kan du lägga till beskrivningar, ändra ordning och layout, lägga till ramar runt bilderna och även använda ett tema för att ytterligare anpassa utseendet på dina fotoalbum.

Färdig fotoalbummall i PowerPoint

Bild: PowerPoint fotoalbummall som fördefinierade

Om du inte vill skapa en egen fotoalbum kan hitta du kostnadsfria, förtillverkade fotoalbummallar på Office Online.

 1. Klicka på pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga och klicka sedan på Nytt fotoalbum.

 2. Klicka på Fil/disk under Infoga bild från i dialogrutan Fotoalbum.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga nya bildobjekt och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på filnamnet för den bild som du vill flytta under Bildobjekt i album och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

 5. Klicka på Skapa i dialogrutan Fotoalbum.

När du lägger till en bildtext skriver du text som beskriver varje bild i fotoalbumet.

 1. Öppna presentationen med fotoalbumet.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Fotoalbum i gruppen bilder (illustrationer i PowerPoint 2007 ) och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Markera kryssrutan Bildtexter under alla bilder under Alternativ för bild.

  Om kryssrutan Bildtexter under alla bilder är nedtonad måste du först ange en layout för bilderna i fotoalbumet.

  Du anger en layout för bilderna genom att klicka på en layout i listan Layout för bildobjekt under Albumlayout.

  Lägg till en beskrivning till en bild

 4. Klicka på Uppdatera.

  Som standard används PowerPoint bildens filnamn som platshållare för bildtexten.

 5. Klicka på bildtextplatshållaren i vyn Normal och skriv en bildtext som beskriver bilden.

 1. Öppna fotoalbumspresentationen som innehåller den bild som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Redigera fotoalbum:

  • Om du vill visa alla bilderna i fotoalbumet i svartvitt markerar du kryssrutan Alla bilder i svartvitt under Alternativ för bild.

  • Om du vill ändra layout för bilderna väljer du önskad layout i listan Bildlayout under Albumlayout.

  • Om du vill lägga till en ram runt bilderna väljer du en ramform som passar bilderna i fotoalbumet i listan Ramform under Albumlayout.

  • Om du vill välja ett tema för fotoalbumet klickar du på Bläddra under Albumlayout, bredvid Tema, och letar sedan upp det tema du vill använda i dialogrutan Välj tema.

   Mer information om hur du använder teman finns i använda ett tema som du vill lägga till färg och format i presentationen.

  • Klicka på bilden som du vill lägga till en textruta om du vill lägga till en textruta (som innehåller avståndet mellan bilderna fotoalbum), under Bildobjekt i album och klicka sedan på Ny textruta.

  • Om du vill rotera en bild eller öka eller minska dess ljusstyrka eller kontrast, klickar du på bilden i listan Bildobjekt i album och gör sedan något av följande:

   • Om du vill rotera en bild medsols klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill rotera en bild motsols klickar du på Bild av knapp

   • Om du vill öka kontrasten klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill minska kontrasten klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

Dela ditt fotoalbum med andra

 1. Klicka på Infoga> Fotoalbum > Redigera fotoalbum.

  Ta bort en bild från ett fotoalbum

 2. Markera bilden under Bildobjekt i album och klicka sedan på Ta bort.

Fotoalbum PowerPoint är en presentation som du kan skapa om du vill visa dina personliga eller företagets fotografier. Du kan lägga till effekter som innehåller dra uppmärksamhet bildövergångar, färgglada bakgrunder och teman, specifika layouter och mycket mer. När bilderna som finns i ditt fotoalbum du lägga till beskrivningar, ändra ordning och layout, lägga till ramar runt bilderna och även använda ett tema för att ytterligare anpassa utseendet på dina fotoalbum.

Om du vill dela dina fotoalbum med andra kan du skicka den som en bilaga i ett e-postmeddelande, publicera på webben eller skriva ut den.

Fotoalbum i PowerPoint

 1. Rubrikbild med tema

 2. Bild

 3. Tom textruta som används för avstånd

 4. Ramform

 5. Titel

Lägga till en bild från en fil eller disk

 1. Klicka på pilen under Fotoalbum på fliken Infoga i gruppen illustrationer och klicka sedan på Nytt fotoalbum.

 2. Klicka på Fil/disk under Infoga bild från i dialogrutan Fotoalbum.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga nya bildobjekt och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du vill förhandsgranska en bildfil i fotoalbumet under Bildobjekt i album, klicka på namnet på den bild som du vill förhandsgranska och visa det i förhandsgranskningsfönstret.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på filnamnet för den bild som du vill flytta under Bildobjekt i album och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

 6. Klicka på Skapa i dialogrutan Fotoalbum.

  Om du vill ändra utseendet på bilderna i fotoalbumet (inklusive att ange en layout, lägga till en ram till bilderna, välja en tema och infoga en textruta ) finns i Ändra utseendet på en bild.

När du lägger till en bildtext skriver du text som beskriver varje bild i fotoalbumet.

 1. Öppna presentationen med fotoalbumet.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Fotoalbum i gruppen bilder (illustrationer i PowerPoint 2007 ) och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Markera kryssrutan Bildtexter under alla bilder under Alternativ för bild.

  Om kryssrutan Bildtexter under alla bilder är nedtonad måste du först ange en layout för bilderna i fotoalbumet.

  Du anger en layout för bilderna genom att klicka på en layout i listan Layout för bildobjekt under Albumlayout.

  Lägg till en beskrivning till en bild

 4. Klicka på Uppdatera.

  Som standard används PowerPoint bildens filnamn som platshållare för bildtexten.

 5. Klicka på bildtextplatshållaren i vyn Normal och skriv en bildtext som beskriver bilden.

 1. Öppna fotoalbumspresentationen som innehåller den bild som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen under Fotoalbum på fliken Infoga i gruppen illustrationer och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Redigera fotoalbum:

  • Om du vill visa alla bilderna i fotoalbumet i svartvitt markerar du kryssrutan Alla bilder i svartvitt under Alternativ för bild.

  • Om du layout för dina bilder under Albumlayout i listan Bildlayout markerar du den layout du vill använda.

  • Om du vill lägga till en ram runt bilderna väljer du en ramform som passar bilderna i fotoalbumet i listan Ramform under Albumlayout.

  • Om du vill använda ett tema för fotoalbumet klickar du på Bläddra bredvid Tema under Albumlayout och letar upp det tema som du vill använda i dialogrutan Välj tema.

  • Klicka på den bild som du vill använda en textruta för att komplettera om du vill lägga till en textruta (som innehåller avstånd i fotoalbumet), under Bildobjekt i album och klicka sedan på Ny textruta.

  • Om du vill rotera en bild eller öka eller minska dess ljusstyrka eller kontrast, klickar du på bilden i listan Bildobjekt i album och gör sedan något av följande:

   • Om du vill rotera en bild medsols klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill rotera en bild motsols klickar du på Bild av knapp

   • Om du vill öka kontrasten klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill minska kontrasten klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

   • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Bild av knapp .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×