Skapa och dela en resurspool på Project Desktop

Att veta vilka som är tillgängliga för att arbeta i projektet kan bli en utmaning när du arbetar med flera projekt.

Om du tilldelar samma personer till flera projekt eller använder delade resurser i projektet kan du kombinera all resursinformation till en enda central fil som kallas resurspool. Resurspoolen är också användbar för att identifiera tilldelnings konflikter och Visa tidsallokering för varje projekt.

Skapa en resurspool

Obs!: Om du använder Project Professional och resurser i din organisations företags resurspool behöver du inte skapa en ny resurspool. Mer information finns i lägga till resurser i företagets resurspool.

 1. Öppna Project och klicka på tomt projekt > fliken resurs .

 2. Klicka på pilen bredvid team planering och klicka på resurs lista.

 3. Klicka på Lägg till resurser och importera befintlig resursinformation.

Om du vill skriva in ny person information klickar du på arbets resurs och lägger till resurs namn och detaljer.

lägg till ny personresurs

Obs!: Om du använder Project Professional med Project Server får du till gång till företags resurserna. Om du vill veta mer om Project-versioner kan du läsa om jämförelse av projekt version. Listan med företags resurser hanteras vanligt vis av en administratör och varje projektledare kan lägga till resurser i sina projekt.

När du har skapat en delad resurspool kommer informationen för varje delat projekt från den här resurspoolen att hämtas från den här centrala platsen.

Använda resurspoolen

 1. Öppna resurspoolen.

 2. Öppna projektet som ska dela resurser från poolen och klicka på resurs > resurspool > dela resurser.

  Öppna Dela resurser från resurspool

 3. Klicka på Använd resurseroch klicka på den resurspool du öppnade i steg 1 i rutan från .

  alternativ i i dialogrutan dela resurser

 4. Klicka på pool har högre prioritet om du vill att informationen i resurspoolen ska åsidosätta eventuella motstridiga uppgifter från ditt (delar) projekt.

  Eller

  Klicka på delaren har företräde om du vill att informationen i projektet ska åsidosätta information som står i konflikt från resurspoolen.

 5. Klicka på OK.

  Du kan nu använda resurserna för projektet. Alla resurser i projektet läggs automatiskt till i poolen.

 6. Om du vill visa listan delade resurser klickar du på aktivitets> Gantt-schema > resurs lista.

  Resurslista

Arbeta med information om resursanvändning

Du kan visa och uppdatera resurspoolfilen från det aktuella projektet (delningsfil ). Det är en bra idé att regelbundet uppdatera och granska resurser för att få den senaste informationen om tilldelningar och dess inverkan på dina projekt.

Obs!: Om du vill redigera en resurspoolfil direkt måste du ha läs-och skriv åtkomst till filen. I annat fall kan du bara Visa resursanvändningen och göra ändringar i projektets resurser.

 1. Öppna projekt delningsfil.

 2. I rutan som visas klickar du på Öppna resurspool för att visa uppgifter i alla delningsfiler. Då öppnas resurspoolen som en skrivskyddad fil.

 3. Om du vill se uppgifter mellan projekt som delar resurspoolen klickar du på aktivitets > Gantt-schema > resursanvändning

  Visa resursanvändning

  Tips: Resurs namn som visas i rött indikerar överbeläggning.

  Du kan uppdatera med nya resurser, uppdatera total schemalagd och arbets uppgifter. Lär dig mer om hur du tilldelar personer till uppgifter.

 4. När du har gjort några uppdateringar klickar du på resurs > resurspool > Uppdateraresurspoolen. 

  Uppdatera resurspool när du har redigerat resurser i delarfilen

  Tips: Om Update-resurspoolen inte är tillgänglig från projektet kan du ha öppnat resurspoolfilen i Läs-och skriv läge. Stäng och öppna resurspoolen i läsläge.

Sluta dela resurser

Om projektet delar resurser från en resurspool eller från en annan projekt fil kan du koppla bort den från andra filer. Resurser med tilldelningar i projekt filen finns kvar i projektet efter att filen har kopplats bort från resurspoolen eller annan projekt fil, men de andra resurserna från resurspoolen eller andra filer är inte längre tillgängliga.

Obs!: Vanligt vis vill du inte att aktivitets tilldelningarna ska behållas i resurspool när du har kopplat bort delningsfil. Uppgifter bevaras om du kopplar bort din delnings fil från resurspoolen när resurspoolen inte är öppen, eller om du inte sparar resurspoolen när du har kopplat bort delnings filen. Om du vill ta bort den bevarade tilldelningen från poolen kopplar du ifrån delnings filen från resurspoolfilen och all aktivitets tilldelnings information tas bort från resurspoolen utan att den förra delnings filen påverkas. Om det redan finns uppgifter i resurspoolen ansluter du om delnings filen till resurspoolen och kopplar bort den igen.

Koppla bort den aktiva delnings filen från resurspool

Du kan koppla bort den aktiva projekt filen från resurspoolen eller andra filer som den är ansluten till och dela resurser med.

 1. Öppna resurspoolen som innehåller de resurser du delar.

 2. I dialog rutan Öppna resurspool klickar du på öppna resurspoolen läsa/skriva för att ändra resursinformation. Kom ihåg att om du öppnar poolen med Läs-och Skriv behörighet kan andra inte uppdatera poolen med ny information.

 3. Öppna projektet.

 4. Välj resurs > resurspoolen > dela resurser

 5. Klicka på Använd egna resurseroch klicka sedan på OK.

 6. Spara båda projektfilerna.

Lär dig mer om resurspooler

En resurspool gör det lättare för dig att administrera personer eller utrustning som tilldelats aktiviteter i mer än en projekt fil. Resurspoolen centraliserar resursinformation, till exempel resurs namn, kalender användning, resurs enheter och kostnads tabeller.

Varje projekt som använder resurser från resurspoolen kallas för en delningsfil.

Tips: Skapa en ny (separat) projekt fil för resursinformation. Då blir det enklare för dig att hantera resursinformation och aktivitets tilldelningar mellan delningsfiler och resurspoolen.

Före och efter du skapar en resurspool

Knappbild innan en resurspool skapas innehåller varje projekt sin egen resursinformation. En del av den här informationen kan överlappa eller innehålla konflikter med information om samma resurser som används i andra projekt.

Knappbild när en delad resurspool skapas kommer resurs informationen i varje projekt från en enskild resurspool. Information om uppgifter samt kostnader och tillgänglighet för alla resurser finns på en central plats.

Knappbild det är också lättare att se överbeläggning av resurser som orsakas av en motstridiga uppgifter i flera projekt.

Nästa steg

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×