Skapa och dela en resurspool

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att veta vilka som är tillgängliga för att arbeta på ett projekt kan vara en utmaning när du jobbar med flera projekt.

Om du tilldelar samma personer på flera projekt eller använder delade resurser i projektet, kan du förenkla processen genom att kombinera all resursinformation i en enda central fil som kallas för en resurspool. Resurspoolen är också användbar för att identifiera tilldelningskonflikter och visa tidsallokering för varje projekt.

Skapa en resurspool

Obs!: Om du använder Project Professional och resurserna finns i din organisation företagets resurspool, behöver du inte skapa någon resurspool. Mer information finns i lägga till resurser till företagets resurspool .

 1. Öppna Project klickar du på fliken för Tomt projekt > resurs.

 2. Klicka på pilen bredvid Teamplanering och klicka på Resurslista.

 3. Klicka på Lägg till resurser och importera befintlig resursinformation.

Om du vill skriva in nya personuppgifter klickar du på Arbetsresurs och lägger till Resursnamn och uppgifter.

Obs!: Välj Visa > Resurslista i Project 2007 och lägga till resurser med typen arbete.

lägg till ny personresurs

Obs!: Om du använder Project Professional med Project Server, har du tillgång till företagsresurser. Om du vill veta mer om projektversioner, finns i Project versionsjämförelse. Resurslista enterprise hanteras vanligtvis av en administratör och varje projektledare kan lägga till från dessa resurser i sina projekt.

När du har skapat en delad resurspool kommer informationen för varje delat projekt från den här resurspoolen, och all information som tilldelningar, kostnader och tillgänglighet finns på den här centrala platsen.

Använda resurspoolen

 1. Öppna resurspoolsprojektet.

 2. Öppna projektet ska dela resurser från poolen och klicka sedan på resurs > Resurspool > Dela resurser.

  Öppna Dela resurser från resurspool

  Obs!: Välj Verktyg > Resursdelning > Dela resurser i Project 2007.

 3. Klicka först på Använd resurser och sedan på det resurspoolprojekt som öppnades i steg 1 i rutan Från.

  alternativ i i dialogrutan dela resurser

 4. Klicka på Använd information från poolen om du vill att information i resurspoolen ska åsidosätta information som står i konflikt från ditt projekt.

  Eller

  Klicka på Använd information från den anslutna projektfilen om du vill att informationen i ditt projekt ska åsidosätta information som står i konflikt från resurspoolen.

 5. Klicka på OK.

  Nu kan du använda resurserna för ditt projekt. Alla resurser i projektetet läggs automatiskt till i poolen.

 6. Om du vill visa den delade resurslistan klickar du på Aktivitet> Gantt-schema > Resurslista.

  Resurslista

Arbeta med information om resursanvändning

Du kan visa och uppdatera resurspoolsfilen från den aktuella (delningsfil). Det är en bra idé att regelbundet uppdatera och visa resurserna så att du har den senaste informationen om tilldelningar och hur de påverkar dina projekt.

Obs!:  Om du vill redigera en resurspoolsfil direkt måste du ha läs- och skrivåtkomst till filen. Annars kan du bara visa resursanvändning och göra ändringar i ditt projekts resurser.

 1. Öppna din delningsfil.

 2. Välj Öppna resurspoolen om du vill se tilldelningarna för alla anslutna projekt i rutan som visas. Då öppnas resurspoolen som en skrivskyddad fil.

 3. Om du vill visa tilldelningar i olika projekt som delar resurspool klickar du på uppgift > Gantt-schema > Resursanvändning. (I Project 2007 väljer du Visa > Resursanvändning ).

  Visa resursanvändning

  Tips: Resursnamn som visas i rött indikerar att överbeläggning på resursen.

  Du kan uppdatera med nya resurser, uppdatera total schemaläggning och arbetsinformation. Läs mer om att tilldela personer på aktiviteter.

 4. Klicka på resurs > Resurspool > Uppdatera resurspool när du har gjort några uppdateringar. (I Project 2007, Välj Verktyg > Resursdelning > Uppdatera resurspool.)

  Uppdatera resurspool när du har redigerat resurser i delarfilen

  Tips: Om Uppdatera resurspool inte är tillgängligt från projektet kanske du har öppnat resurspoolfilen i läs-/skrivläge. Stäng och öppna resursfilen i läsläge.

Sluta dela resurser

Om projektet delar resurser från en resurspool eller från en annan projektfil, kan du koppla från den från den andra filen. Resurser med tilldelningar i projektfilen finns kvar i projektet efter att filen är frånkopplad från resurspoolen eller en annan projektfil, men andra resurser från resurspoolen eller en annan fil är inte längre tillgängliga.

Obs!: Vanligtvis vilja du förhindra aktivitetstilldelningar ska behållas i resurspool när du kopplar från delningsfil. Tilldelningar behålls dock om du kopplar från din delningsfil från resurspoolen när resurspoolen inte är öppen, eller om du inte spara resurspoolen när du kopplar från den delade filen. Ta bort tilldelningarna från poolen genom att koppla bort delningsfil från i resurspoolen och alla aktivitetstilldelningsinformation tas bort från resurspoolen utan att påverka den tidigare delningsfilen. Om det redan finns överblivna uppgifter i din resurspool återansluta delningsfil i resurspoolen och koppla bort igen.

Koppla bort den aktiva delning filen från dess resurspool

Du kan koppla den aktiva projektfilen från resurspoolen eller annan typ av fil som den är ansluten till och dela resurser med.

 1. Öppna den resurspool som innehåller de resurser som du delar.

 2. Klicka på Öppna resurspool skrivskyddad så att du kan ändra resursinformation i dialogrutan Öppna resurspool. I åtanke Behåll som öppnar poolen med skrivskyddad hindrar andra från att uppdatera poolen med ny information.

 3. Öppna projektet.

 4. Välj resurs > resurspool > dela resurser. (Välj Verktyg > Resursdelning > Dela resurser i Project 2007.)

 5. Klicka på Använd egna resurser och klicka sedan på OK.

 6. Spara båda projektfiler.

Mer information om resurspooler

En resurspool är det lättare att administrera personer eller utrustning som tilldelats aktiviteter i mer än en projektfil. I resurspoolen centraliseras resursinformation som resursnamn, kalender som används, resursenheter och kostnadstabeller.

Varje projekt som använder resurser från resurspool kallas delningsfil.

Tips: Skapa en ny (separat) projektfil bara för resursinformation. Det gör det enklare för dig att hantera resursinformation och aktivitetstilldelningar mellan delade filer och resurspoolen.

Innan en resurspool skapas innehåller varje projekt sin egen resursinformation. En del av den här informationen kan överlappa eller stå i konflikt med information om samma resurser i andra projekt.

När en delad resurspool skapats kommer resursinformationen i varje projekt från denna enda resurspool. Tilldelningsinformation, kostnader och tillgänglighet för alla resurser finns på en central plats.

Det är också lättare att se överbeläggningar orsakas av konflikt tilldelningar över flera projekt.

Gå vidare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×