Skapa och arbeta med underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

Skapa och arbeta med underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

I Project blir en aktivitet med indrag en underaktivitet till aktiviteten ovanför, som i sin tur blir en sammanfattningsaktivitet. En sammanfattningsaktivitet består av underaktiviteter och visar den samlade informationen för dessa.

Du skapar en underaktivitet eller en sammanfattningsaktivitet genom att göra ett indrag för en aktivitet under en annan aktivitet. I vyn Gantt-schema väljer du uppgiften som du vill göra till en underaktivitet och klickar på Uppgift > Indrag.

subtask01

Obs!: Använder du Project 2007? Klicka på Indrag subtask02 i verktygsfältet.

Den uppgift du markerade är nu en underaktivitet och uppgiften ovan som inte har något indrag är en sammanfattningsaktivitet.

subtask03

Tips: Klicka på Dra ut subtask04 för att flytta tillbaka aktiviteten till aktivitetsnivån ovanför.

subtask05

Visa eller dölja underaktiviteter

Visa eller dölj alla underaktiviteter för alla sammanfattningsaktiviteter i Project 2010, 2013 och 2016 genom att gå till fliken Visa och klicka på Disposition i avsnittet Data och sedan klicka på Alla underaktiviteter för att visa alla underaktiviteter eller klicka på ett av alternativen för Nivå för att visa alla underaktiviteter upp till den nivån.

subtask06

Visa eller dölj alla underaktiviteter för alla sammanfattningsaktiviteter i Project 2007 genom att klicka på Visa och sedan på Alla underaktiviteter.

subtask07

Visa eller dölj alla underaktiviteter för en enskild sammanfattningsaktivitet genom att klicka på knappen för visa eller dölj till vänster om sammanfattningsaktivitetens namn.

subtask08

Tips: Dispositionsnummer kan vara användbara för att snabbt få en överblick över aktiviteterna. Så här lägger du till eller döljer dem.

Tips för att arbeta med disposition

 • Det kan finnas flera skäl till att aktiviteter inte dras in eller dras ut. Mer information.

 • När aktiviteterna för ett projekt organiseras ska dispositionen för projektet planeras på ett av två sätt, uppifrån och ned eller nedifrån och upp.

  • Med metoden uppifrån och ned identifierar du först huvudfaserna och delar sedan upp dem i enskilda aktiviteter. Med metoden uppifrån och ned har du en version av planeringen så fort du bestämt huvudfaserna.

  • Med metoden nedifrån och upp listar du först alla aktiviteter och grupperar dem sedan i faser.

  Obs!: Glöm inte att länka aktiviteter när de organiserats. Underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter skapar struktur men de skapar inte aktivitetssamband.

 • Projektet kan tas med som en sammanfattningsaktivitet. Mer information.

 • När du flyttar eller tar bort en sammanfattningsaktivitet i Project tas underaktiviteterna bort automatiskt. Innan du tar bort en sammanfattningsaktivitet drar du ut underaktiviteterna som du vill behålla.

 • Du kan ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet utan att ändra varje underaktivitet. Men var försiktig , att ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet behöver inte nödvändigtvis ändra varaktigheterna för underaktiviteterna.

 • Undvik att tilldela resurser till sammanfattningsaktiviteter. Tilldela dem till underaktiviteterna istället, annars kanske du inte kan få bort överbeläggningar.

 • Värden för sammanfattningsaktiviteter stämmer inte alltid. Vissa sammanfattningsaktiviteters värden (kostnad och arbete) är det totala av underaktiviteternas värden, medan andra (varaktighet och originalplan) inte är det. Mer information.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×