Skapa och använda samtalslistor i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En av de viktigaste uppgifterna när du har ett företag är att hålla kontakten med verkliga och potentiella kunder. En enkel telefonsamtal är ofta det bästa sättet att göra det.

Du kanske vill följa upp med Leads som har utsett dig sina visitkort eller vänstra information på din webbsida, samtal kunder som vill veta när-lager objekt hittas eller prata med aktuella konton eller affärskontakter som har förfallit med deras betalningar.

I den här artikeln beskrivs hur du arbetar med och mäta samtalslistor i Business Contact Manager för Outlook med information om hur du skapar riktade mottagarlistor effektivt och anropa skript och hur du spårar dina aktiviteter och resultat.

Vad vill du göra?

Marknadsför ditt företag via telefonsamtal

Öppna en samtalslista

Ändra din samtalslista

Marknadsför ditt företag via telefonsamtal

Med Business Contact Manager för Outlook du sätter ihop en samtalslista från dina konton och affärskontakter, skapa ett skript för samtal och spåra resultatet av varje telefonsamtal. Du kan också skapa en samtalslista från namn i en rapport. Information om hur du skapar en samtalslista från en rapport finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

En samtalslista är också en grundläggande marknadsföringsaktivitet och kan vara en del av en marknadsföringskampanj.

Om du vill spåra resultatet av en aktivitet i listan samtal måste du spelar in namnet på aktiviteten i fältet # #initierad av för varje konto, affärskontakt, Lead eller affärsmöjlighet post som genereras av aktiviteten. Dessutom registrera budgeterad och verklig kostnadsinformation på sidorna detaljerad information och Spåra samtal lista post.

Använd sedan sidan Spåra i listformulär samtal om du vill se resultatet av din samtalslista. Om samtalslistan är en del av en marknadsföringskampanj, kan de övergripande resultaten av kampanjen spåras på fliken analys av marknadsföring arbetsyta.

Skapa en samtalslista

En samtalslista i Business Contact Manager för Outlook är mer än bara en lista med namn och tal. Det är ett system som hjälper dig att vara redo och klar på telefonen och hjälper dig att följa resultat för varje uppsättning samtal.

Mottagarlista för en marknadsföringsaktivitet kan innehålla endast en posttyp, konton eller affärskontakter. Jobb kontakter och Leads kan finnas i samma lista eftersom leadposten baseras på posttypen affärskontakt.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Samtalslista knappen Ikonen Skapa samtalsskript i menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Ny.

 3. Ange ett namn för samtalslista, till exempel ”California potentiella kunder” på listformulär samtal under aktivitet i fältet namn.

  Posten Samtalslista

  Obs!: Om denna samtalslista är en del av en marknadsföringskampanj i textrutan kampanjen skriver du namnet på kampanjen eller klicka på pilen om du vill markera namnet på en befintlig kampanjen. Om det inte är en del av en marknadsföringskampanj samtalslistan att vara kopplade standard aktuella aktiviteter marknadsföringskampanjer.

 4. Klicka på typ av post som du vill nå med din samtalslista, Alla konton, alla affärskontakter och Leads, Alla affärskontakter eller Alla Leads i avsnittet mottagarlista.

  Eller klicka på något av följande alternativ:

  • Sökmapp. Välj en sökmapp som innehåller en före filtrerad lista över vilka mottagare att skapa en anpassad lista. Byta namn på fältet Anpassad lista när du har markerat en mapp.

  • Befintliga marknadsföringsaktivitet. Välj mottagarlistan som används för en föregående marknadsföringsaktivitet.

  • Ny lista. Öppna dialogrutan Filtrera affärskontakter och välj villkor för att filtrera listan.

   Du kan också skapa en lista över mottagare från en rapport. Mer information finns i använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

   Om du har skapat nya posttyper som baseras på kontotypen, visas de i listan alla konton. Om du har skapat nya posttyper som baseras på typ av affärskontakt, visas de i listan alla affärskontakter och Leads.

 5. Om du vill redigera den valda listan genom att filtrera den klickar du på Granska och filtrera.

  Mer information om hur du filtrerar en lista finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

 6. Klicka på information om du vill öppna sidan aktivitet i menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Visa. Om du vill ange värden för kampanjkodBudgeterad kostnad, startdatum, slutdatum och kommentarer.

  Om du vill gå tillbaka till huvudsidan i formuläret samtal lista i menyfliksområdet på fliken marknadsföring i gruppen Visa klickar du på Allmänt.

 7. Information om personerna som visas på sidan Allmänt under information om mottagaren. Klicka på Välj avsnitt knappen Knappen Välj avsnitt för att ändra vilka avsnitt från post fram och välj sedan de avsnitt som du vill visa.

 8. Om du vill kan skapa du ett skript så att dina samtal konsekventa och kontrollera att du har fått med alla punkter som du vill göra. Dessutom kan ett skript du hålla om ämne och snabbt justera hur publikationen när telefonsamtal inte går som förväntat.

  Skapa ett skript för samtal

  • Klicka på Ring skript Ikonen Skapa samtalsskript i menyfliksområdet i gruppen Telefonlogg.

  • Om du vill skapa ett skript för samtal, gör du något av följande:

   • Skriv skriptet i fönstret Vidarekoppling skript.

   • Klicka på Läs in innehåll Ikonen Läs in skript i gruppen åtgärder och sedan navigera till ett redan sparat dokument.

   • Kopiera och klistra in ett skript från ett annat dokument.

    Skriptet visas i Telefonloggen för varje mottagare.

    Samtalslista med skript

    Obs!: Om du ändrar skript i avsnittet telefonlogg i posten samtal samtalslista ändrar du bara version av skriptet för den valda mottagaren. Om du vill redigera skript för alla samtal du klickar på Ring skript Ikonen Skapa samtalsskript i menyfliksområdet och redigera skript i fönstret Vidarekoppling skript.

 9. Om du vill kan använda du funktionen Outlook kategorisering för att lägga till en färgkategori i samtalslistan. Klicka på kategorisera i menyfliksområdet på fliken marknadsföring i gruppen taggar och klicka sedan på en färgkategori.

 10. Gör dina samtal omedelbart, kan du börja med det första namnet på listan. I annat fall kan spara samtalslistan.

Innan du gör kalla samtal, referensinformation nationella gör inte ringa registret och FCC föreskrifter vid www.fcc.gov/cgb/donotcall/. Anropa inte regler gäller inte för företag som har en konsument en befintlig relation för företag.

Överst på sidan

Öppna en samtalslista

Du kan behöva Fortsätt med arbetet för en samtalslista om du inte kan ringa alla i en session eller du kan behöva göra ändringar i listan med mottagare eller skriptet.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Dubbelklicka på samtalslista som du vill öppna på fliken Samtalslistor i listvyn.

Överst på sidan

Ändra din samtalslista

Samtalslistor är lätta att kontrollera och ändra. Du kan ändra vilken typ av poster som visas i listan, du kan förfina listan genom att filtrera eller Markera mottagarna och du kan ändra skriptet för hela eller en del av mottagarna.

 1. Öppna samtalslistan som du vill ändra.

 2. Om du vill göra ändringar i samtalslistan, följer du anvisningarna i Skapa en samtalslista.

Viktigt!: Du kan inte ändra en samtalslista när du ändrar statusen samtal för en post i listan. I stället, högerklicka på samtalslista och klicka på nå med samtalslista om du vill skapa en ny samtalslista baserat på den befintliga sidan.

Överst på sidan

Ringa och spåra dina samtal med en samtalslista

 1. Öppna eller Skapa en samtalslista.

  Under mottagarlista markeras det första namnet i listan.

  Mottagarlista för samtalslista utan ringda samtal

  Obs!: Namn som visas är fältet Spara som i posten som datakälla. Det namn som visas under mottagaren information kommer från fältet Fullständigt namn.

 2. Med hjälp av telefonnummer under mottagaren information, ringa upp kontakten.

 3. Öppna skriptet. Klicka på Ring skript i menyfliksområdet i gruppen Telefonlogg. När du kommer till kontakten, Läs skriptet i ett naturligt sätt eller om det inte finns några skript, anger du ditt meddelande.

  Obs!: Om du redigerar skript i avsnittet telefonlogg i posten samtal samtalslista, ändrar du skriptet endast för den valda mottagaren.

 4. Klicka på eller ange längden på telefonsamtalet under telefonlogg i totala varaktigheten. Du kan också tid samtalet automatiskt.

  Du tid samtalet automatiskt

  1. Klicka på Starta Timer Starta timer-ikonen i menyfliksområdet i gruppen Telefonlogg när du börjar samtalet eller återuppta efter en paus.

  2. När samtalet har brutits, eller när du är klar med samtalet klickar du på Pausa Timer Ikonen Pausa timer .

   Längden på samtalet spelas in under telefonlogg, i rutan Total varaktighet. Du kan också klicka på eller skriva in längden på samtalet manuellt.

 5. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill lägga till anteckningar i din konversation i menyfliksområdet i gruppen Telefonlogg och Skriv dina kommentarer i rutan där skriptet visas.

  Obs!: Klicka på fliken Formatera Text om du vill använda kommandon för formatering om du vill ändra utseendet på texten i menyfliksområdet. Lägg till filer, bilder eller tabeller, klicka på fliken Infoga.

 6. Under samtalet eller när det har avslutats i menyfliksområdet på fliken marknadsföring i gruppen Mottagaren åtgärder på en eller flera av följande alternativ:

  • Ny historikobjekt du lägger till ett kommunikationshistorikobjekt, till exempel en affärsanteckning, uppgift, fil eller e-postmeddelande i posten för mottagaren. En ny telefonlogg skapas automatiskt för mottagaren av samtalslistan.

  • Följ upp att lägga till en uppföljningsflagga i posten eller markera ett följa upp objekt som slutförd med alternativet Markera som slutförd.

  • Öppna för posten för mottagaren.

  • Webbsida för att visa webbsidan som är associerad med mottagarens post om den är tillgänglig.

 7. Uppdatera posten i slutet av samtalet i avsnittet status för. Kallas inte är valt som standard. Klicka på något av följande kryssrutor:

  1. Vänster meddelande

  2. Samtal slutfört

  3. Anropa inte

   Viktigt!: Du kan inte ändra en samtalslista när du har bytt samtalsstatus för alla post i listan. Du kan skapa en ny samtalslista som är en dubblett av en befintlig lista. Högerklicka på samtalslistan i marknadsföring arbetsyta och klicka sedan på nå med samtalslista.

 8. Om en mottagare ber så kommer din struken samtal kan du markera kryssrutan anropa inte. Konto eller affärskontakt markeras som anropa inte i båda mottagarlista och på sidan information på posttypen konto eller affärskontakt. Den här mottagaren kan inte tas med i framtida samtalslistor.

 9. Klicka på Spara och nästa om du vill göra följande ändringar:

  1. Spara ändringarna som en telefonlogg i kommunikationshistoriken för den valda posten och flytta till nästa post för att ringa.

  2. Stoppa timer och registrera den totala varaktigheten för samtalet i Telefonloggen.

  3. Ange samtalsstatus för i mottagarlista.

   samtalslista med två ringda samtal

   1 – till vänster ett meddelande. 2 – samtalet slutförd. 3 – anropa inte. 4 – aktuella mottagare.

   Obs!: Även om statusen uppdateras i mottagarlista när du sparar posten, ändras vilka alternativ som visas i avsnittet Ringa Status manuellt.

 10. När du har ringt alla i listan, Stäng aktiviteten. Klicka på Markera som stängd i menyfliksområdet i gruppen marknadsföringsaktiviteter.

Överst på sidan

Mäta din marknadsföring samtalslistor effektivt

Du kan skapa samtalslistor och skript för många syften. Men när du ringer marknadsföringsaktiviteter samtal du vill veta resultatet av ditt arbete. Granska resultatet av en samtalslista på sidan Spåra i samtalslistan.

 1. Öppna en samtalslista.

 2. Klicka på Spåra Ikonen Spåra sida menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Visa.

 3. På sidan Spåra Se följande objekt:

  • Under Aktivitetsresultat kan du visa sammanfattande information för # #initierad leads, affärsmöjligheter # #initierad, # #initierad konton, # #initierad kontakter, initierats telefonloggar och förväntade intäkter för aktiviteten. Varje fält har också en knapp för Visa rapport som visar en detaljerad rapport med data för det fältet.

   Obs!: Informationen på sidan spåra, inklusive förväntade intäkter uppdateras när kontot, affärskontakten, Lead eller affärsmöjlighetspost inkludera namnet på samtalslistan i fältet initierats i.

  • I området Aktivitetsinformation kan du uppdatera följande information:

   • Faktisk kostnad    Ange den faktiska kostnaden för samtalslista, så att du kan beräkna avkastningen.

   • Stängt    Markera den här kryssrutan om du vill ange att samtalslistan har slutförts och aktiviteten är nu stängd. Avmarkera kryssrutan om du vill återaktivera samtalslistan.

  • Du granskar du listan över samtal som du har gjort i avsnittet mottagare och om du vill kan du kan skapa en affärsmöjlighetspost rätt från mottagarens post. Helt enkelt klicka på namnet i listan och klicka sedan på Starta affärsmöjlighet.

   Obs!: Du kan också skapa en affärsmöjlighetspost från mottagarlista på sidan Allmänt på samtalslistan. Välj ett namn i mottagarlista, sedan på menyfliken på fliken marknadsföring i gruppen Mottagaren åtgärder, klicka på Ny historikobjekt Ikonen Nytt historikobjekt och sedan på affärsmöjligheten.

 4. Klicka på Spara och Stäng Ikonen Spara och stäng .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×