Skapa och använda en egen mall i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallar är filer som hjälper dig att utforma intressanta, tilltalande och proffsiga dokument, presentationer och arbetsböcker. En mall är helt enkelt en utgångspunkt. Du skapar en gång och kan användas om och om igen. Formateringen har redan avslutats. du lägger till vad du vill mallen och spara sedan boken som ett dokument, en presentation eller en arbetsbok.

Om du vill skapa en mall börjar du med ett dokument, presentationen eller arbetsboken som du redan har skapat, som du har hämtat eller ett helt nytt dokument som du vill anpassa i valfritt antal sätt.

Word

 1. Öppna Word-dokument som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mallArkiv-menyn.

 3. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 4. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 5. Bredvid Filformat, klicka på Microsoft Word-mall (.dotx), eller, om dokumentet innehåller makron klickar du på Makroaktiverad Microsoft Word - mall (.dotm).

 6. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

  Om du vill ändra var Word automatiskt sparar dina mallar på Word-menyn, klicka på Inställningar och sedan på Sökvägar under Personliga inställningar. Under Sökvägar, markera Användarmallar i listan och klicka sedan på Ändra. Skriv den nya mappen och sökvägen som du vill använda och Word spara nya mallar i den mappen.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Arkiv-menyn klickar du på Ny från mall.

 2. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Om du inte hittar en mall kan söka du efter den utifrån nyckelord i rutan Sök alla mallar.

 3. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

 4. Klicka på Spara som mallArkiv-menyn.

 5. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 6. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 7. Bredvid Filformat, klicka på Microsoft Word-mall (.dotx), eller, om mallen innehåller makron klickar du på Makroaktiverad Microsoft Word - mall.

 8. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

  Om du vill ändra var Word automatiskt sparar dina mallar på Word-menyn, klicka på Inställningar och sedan på Sökvägar under Personliga inställningar. Under Sökvägar, markera Användarmallar i listan och klicka sedan på Ändra. Skriv den nya mappen och sökvägen som du vill använda och Word spara nya mallar i den mappen.

Om du vill skapa ett nytt dokument baserat på en mall öppnar du Arkiv-menyn, klickar på Nytt från mall och väljer den mall som du vill använda.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

PowerPoint

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund på fliken Visa.

  Bildbakgrunden är den största bilden högst upp i listan med bildminiatyrer. De tillhörande layouterna är placerade under den.

  Bildbakgrund i PowerPoint för Mac

 2. För att göra ändringar i bildbakgrunden eller layouter, gör något av följande på fliken Bildbakgrund:

  Bildbakgrund i PowerPoint för Mac
  • För att lägga till ett färgstarkt tema med speciella teckensnitt och effekter klickar du på Teman och väljer ett tema.

  • För att ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat och väljer en bakgrund.

  • Om du vill lägga till en platshållare för text, bilder, diagram och andra objekt går du till miniatyrfönstret och klickar där på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren. I Infoga platshållare väljer du vilken typ av platshållare du vill lägga till. Dra för att rita upp platshållarens storlek.

   Infoga platshållare i PowerPoint för Mac

 1. Öppna den presentation som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall på fliken Arkiv.

 3. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 4. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 5. Bredvid Filformat, klicka på PowerPoint-mall (.potx) eller om presentationen innehåller makron klickar du på PowerPoint Macro-Enabled mall (.potm).

 6. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Arkiv-menyn klickar du på Ny från mall.

 2. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Om du inte hittar en mall kan söka du efter den utifrån nyckelord i rutan Sök alla mallar.

 3. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya presentationer som baseras på mallen.

 4. Klicka på Spara som mallArkiv-menyn.

 5. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 6. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 7. Bredvid Filformat, klicka på PowerPoint-mall (.potx), eller, om mallen innehåller makron klickar du på PowerPoint Macro-Enabled mall (.potm).

 8. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

Om du vill starta en ny presentation utifrån en mall på Arkiv-menyn klickar du på Ny från mall och väljer den mall som du vill använda.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

Excel

 1. Öppna den arbetsbok som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mallArkiv-menyn.

 3. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 4. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 5. Bredvid Filformat, klicka på Excel-mall (.xltx) eller om arbetsboken innehåller makron klickar du på Makroaktiverad Excel-mall (.xltm).

 6. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Arkiv-menyn klickar du på Ny från mall.

 2. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Om du inte hittar en mall kan söka du efter den utifrån nyckelord i rutan Sök alla mallar.

 3. Lägga till, ta bort, eller ändra grafikobjekt innehåll eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya arbetsböcker som baseras på mallen.

 4. Klicka på Spara som mallArkiv-menyn.

 5. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.

 6. (Valfritt) Välj en plats där mallen ska sparas i rutan där.

 7. Bredvid Filformat, klicka på Excel-mall (.xltx), eller, om mallen innehåller makron klickar du på Makroaktiverad Excel-mall (.xltm).

  Word-mall är markerat i rutan Spara som

 8. Klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

Om du vill starta en ny arbetsbok som baseras på en mall på Arkiv-menyn klickar du på Ny från mall och väljer den mall som du vill använda.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnbibliotek/grupp behållare/UBF8T346G9. Office/innehåll/användarmallar.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Word

 1. Öppna dokumentet.

 2. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

 3. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Word-mall (.dotx).

 5. I rutan Spara som skriver du in namnet du vill använda för den nya mallen och klickar sedan på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

 6. Klicka på Stäng på menyn Arkiv.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. Gå till MALLAR i det vänstra navigeringsfönstret och klicka på Alla.

  Obs!: Om du inte hittar en mall kan söka du efter den utifrån nyckelord i sökrutan.

 3. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Välj.

 4. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

 5. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 6. På popup-menyn Format klickar du på Word-mall (.dotx).

 7. I rutan Spara som skriver du in namnet du vill använda för den nya mallen och klickar sedan på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. I det vänstra navigeringsfönstret går du till MALLAR och klickar på Mina mallar.

  Obs!: Om du har skapat mappar för att organisera dina mallar visas mapparna under Mina mallar. Du måste klicka på mappen för att kunna se mallarna.

 3. Klicka på den mall som du har skapat och klicka sedan på Välj.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. För att visa mappen Bibliotek klickar du på -menyn i Finder och håller sedan ned ALTERNATIV.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

PowerPoint

 1. Öppna den presentation som du vill skapa den nya mallen från.

 2. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya presentationer som baseras på mallen.

 3. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 4. På popup-menyn Format klickar du på PowerPoint-mall ( .potx).

 5. Skriv ett namn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. Gå till MALLAR i det vänstra navigeringsfönstret och klicka på Alla.

  Obs!: Om du inte kan hitta en mall kan du söka efter en mall utifrån nyckelord i rutan Sök.

 3. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Välj.

 4. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

  Om du vill göra en ändring som ska återges i flera olika bildlayouter i stället för att ändra varje layout eller bild individuellt, kan du redigera bildbakgrunder.

 5. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 6. På popup-menyn Format klickar du på PowerPoint-mall ( .potx).

 7. Skriv ett namn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. I det vänstra navigeringsfönstret går du till MALLAR och klickar på Mina mallar.

  Obs!: Om du har skapat mappar för att organisera dina mallar visas mapparna under Mina mallar. Du måste klicka på mappen för att kunna se mallarna.

 3. I det högra navigeringsfönstret kan du välja färger, teckensnitt och bildstorlek för mallen.

 4. Klicka på den mall som du har skapat och klicka sedan på Välj.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. För att visa mappen Bibliotek klickar du på -menyn i Finder och håller sedan ned ALTERNATIV.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

Excel

 1. Öppna den arbetsbok som du vill skapa den nya mallen från.

 2. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

 3. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Excel-mall (.xltx).

 5. Skriv ett namn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

Du kan anpassa en befintlig mall för att göra den ännu mer användbar. Lägg till statisk information i den befintliga mallen och spara filen igen (som en mall).

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. Gå till MALLAR i det vänstra navigeringsfönstret och klicka på Alla.

  Obs!: Om du inte kan hitta en mall kan du söka efter en mall utifrån nyckelord i rutan Sök.

 3. Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Välj.

 4. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen.

 5. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 6. På popup-menyn Format klickar du på Excel-mall (.xltx).

 7. Skriv ett namn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

  Om du väljer en annan plats sparas mallen i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Om du vill ordna mallar Använd sedan Finder för att skapa en ny mapp i/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User mallar / Mina mallar och spara mallen i den nya mappen.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) dolda mappen bibliotek som standard. Om du vill visa mappen bibliotek i Finder klickar du på menyn och håller sedan ned Alt.

 1. Klicka på Nytt från mall Knappen Nytt från mall i verktygsfältet Standard.  

 2. I det vänstra navigeringsfönstret går du till MALLAR och klickar på Mina mallar.

  Obs!: Om du har skapat mappar för att organisera dina mallar visas mapparna under Mina mallar. Du måste klicka på mappen för att kunna se mallarna.

 3. Klicka på den mall som du har skapat och klicka sedan på Välj.

 1. I Finder öppnar du/Users /användarnamnLibrary/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar / Mina mallar.

  Obs!: Om du använder Mac OS X 7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. För att visa mappen Bibliotek klickar du på -menyn i Finder och håller sedan ned ALTERNATIV.

 2. Dra de mallar som du vill ta bort till papperskorgen.

Se även

Ändra en bildbakgrund

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×