Skapa nyhetsbrev med spalter

Vad vill du göra?

Lägga till spalter i delar av ett dokument

Formatera ett dokument med spalter

Sluta använda spalter

Lägga till spalter i delar av ett dokument

  1. Markera den text som du vill formatera som spalter, eller placera markören där du vill att spalterna ska börja.

  2. Klicka på Spalteri gruppen Utskriftsformatpå fliken Sidlayout.

  3. Klicka på Fler spalter.

  4. Klicka på önskat antal spalter.

  5. Klicka på Markerad text eller Härifrån och framåt i listan Använd i.

Obs!: 

  • Om du vill lägga till en lodrät linje mellan spalterna klickar du på Spalterigen, klickar på Fler spalteroch markerar kryssrutan Linje mellan. Du kan också justera bredd och avstånd för spalterna.

  • Om du vill ändra layouten igen längre fram i dokumentet markerar du önskad text eller klickar där du vill ändra layouten och följer samma steg. Du kan till exempel ändra från en layout med en spalt till en layout med två spalter och sedan ändra tillbaka till layouten med en spalt på en sida längre fram.

Överst på sidan

Formatera ett dokument med spalter

Du kan följa dessa steg innan du skriver text i ett tomt dokument.

  1. Klicka på Spalteri gruppen Utskriftsformatpå fliken Sidlayout.

  2. Klicka på den layout som du vill använda.

Nu formateras dokumentet med spalter.

Obs!: Om du vill lägga till en lodrät linje mellan spalterna klickar du på Spalterigen, klickar på Fler spalteroch markerar kryssrutan Linje mellan. Du kan också justera bredd och avstånd för spalterna.

Överst på sidan

Sluta använda spalter

Det finns inget Ångra-kommando som du kan använda för att återställa dokumentet till ett format med bara en spalt, men du kan ångra ett format med flera spalter genom att följa stegen nedan.

  • Klicka på Spalteri gruppen Utskriftsformatpå fliken Sidlayoutoch klicka sedan på Enom du vill byta tillbaka till ett format med en spalt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×