Skapa miniatyrdiagram

Excel för Office 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Miniatyrdiagram är små diagram som placeras i enskilda celler i ett blad. På grund av den lilla storleken kan miniatyrdiagram visa mönster i stora datauppsättningar på ett kortfattat och visuellt sätt. Använd miniatyrdiagram när du vill visa trender i en värdeserie, till exempel minskningar och ökningar över säsongen eller ekonomiska cykler, eller när du vill framhäva högsta och lägsta värden. Ett miniatyrdiagram får störst effekt när det placeras nära de data det tillhör. Du skapar miniatyrdiagram genom att välja det dataområde du vill analysera och sedan välja var du vill placera miniatyrdiagrammen.

Dataområdet för miniatyrdiagrammen

Miniatyrdiagramkolumn

Plats för miniatyrdiagrammen

Miniatyrdiagramkolumn steg 2

Kolumnminiatyrdiagram som visar försäljning året hittills för Portland, San Francisco och New York

Kolumnresultat för miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

 1. Markera dataområdet för miniatyrdiagrammen.

 2. Klicka på miniatyrdiagrampå fliken Infoga och klicka sedan på typ av miniatyrdiagram som du vill använda.

  Alternativ på menyn miniatyrdiagram

  I dialogrutan Infoga miniatyrdiagram har den första rutan redan fyllts i utifrån ditt val i steg 1.

 3. Markera en cell eller ett cellområde där du vill placera miniatyrdiagrammen.

  Viktigt!: När du väljer område ska du se till att välja dimensioner som passar bra för dataområdet. Annars visas felvärden i Excel om att områdena inte är konsekventa. Om dataområdet till exempel omfattar tre kolumner och en rad ska du markera en angränsande kolumn och samma rad.

 4. Klicka på OK.

  Tips: När du ändrar data på bladet uppdateras miniatyrdiagrammen automatiskt.

Markera datapunkter på miniatyrdiagram

Med hjälp av markörer kan du framhäva vissa datapunkter, till exempel höga och låga värden.

Markörer för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram i gruppen Visa väljer du markörerna som du vill använda sådana höga och låga punkter. Du kan anpassa markörfärger genom att klicka på knappen Markörfärg .

  Knappen Markörfärg

Ändra formatmall för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken Design för miniatyrdiagram .

  Format för miniatyrdiagram

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Hantera tomma celler eller nollvärden

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på Redigera Datapå fliken Design för miniatyrdiagram , peka på dolda och tomma celleroch klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Knappen Redigera Data

Ta bort miniatyrdiagram

 1. Klicka på det miniatyrdiagram som du vill ta bort.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram klickar du på pilen bredvid Ta bortoch klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Alternativ för att rensa miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

 1. Markera dataområdet för miniatyrdiagrammen.

 2. Klicka på typ av miniatyrdiagram som du vill använda under Infoga miniatyrdiagrampå fliken diagram .

  Fliken diagram, gruppen Infoga miniatyrdiagram

  I dialogrutan Infoga miniatyrdiagram har den första rutan redan fyllts i utifrån ditt val i steg 1.

 3. Markera en cell eller ett cellområde där du vill placera miniatyrdiagrammen.

  Viktigt!: När du väljer område ska du se till att välja dimensioner som passar bra för dataområdet. Annars visas felvärden i Excel om att områdena inte är konsekventa. Om dataområdet till exempel omfattar tre kolumner och en rad ska du markera en angränsande kolumn och samma rad.

 4. Klicka på OK.

  Tips: När du ändrar data på bladet uppdateras miniatyrdiagrammen automatiskt.

Markera datapunkter på miniatyrdiagram

Med hjälp av markörer kan du framhäva vissa datapunkter, till exempel höga och låga värden.

Markörer för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Välj markörer som du vill använda under markörerpå fliken miniatyrdiagram .

Ändra formatmall för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på det format du vill använda under Formatpå fliken miniatyrdiagram .

  Fliken miniatyrdiagram, gruppen Format

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Hantera tomma celler eller nollvärden

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på pilen bredvid Redigerapå fliken miniatyrdiagram under Data, peka på dolda och tomma celleroch klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken miniatyrdiagram, gruppen Återställ

Ta bort miniatyrdiagram

 1. Klicka på det miniatyrdiagram som du vill ta bort.

 2. På fliken miniatyrdiagram under Redigera, klicka på pilen bredvid Ta bortoch klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken miniatyrdiagram, gruppen redigera

Se även

Axlar i miniatyrdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×