Skapa miniatyrdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Miniatyrdiagram är små diagram som placeras i enskilda celler i ett blad. På grund av den lilla storleken kan miniatyrdiagram visa mönster i stora datauppsättningar på ett kortfattat och visuellt sätt. Använd miniatyrdiagram när du vill visa trender i en värdeserie, till exempel minskningar och ökningar över säsongen eller ekonomiska cykler, eller när du vill framhäva högsta och lägsta värden. Ett miniatyrdiagram får störst effekt när det placeras nära de data det tillhör. Du skapar miniatyrdiagram genom att välja det dataområde du vill analysera och sedan välja var du vill placera miniatyrdiagrammen.

Dataområdet för miniatyrdiagrammen

Miniatyrdiagramkolumn

Plats för miniatyrdiagrammen

Miniatyrdiagramkolumn steg 2

Kolumnminiatyrdiagram som visar försäljning året hittills för Portland, San Francisco och New York

Kolumnresultat för miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

 1. Markera dataområdet för miniatyrdiagrammen.

 2. Klicka på miniatyrdiagram på fliken Infoga och klicka sedan på typ av miniatyrdiagram som du vill använda.

  Alternativ på menyn miniatyrdiagram

  I dialogrutan Infoga miniatyrdiagram har den första rutan redan fyllts i utifrån ditt val i steg 1.

 3. Markera en cell eller ett cellområde där du vill placera miniatyrdiagrammen.

  Viktigt!: När du väljer område ska du se till att välja dimensioner som passar bra för dataområdet. Annars visas felvärden i Excel om att områdena inte är konsekventa. Om dataområdet till exempel omfattar tre kolumner och en rad ska du markera en angränsande kolumn och samma rad.

 4. Klicka på OK.

  Tips: När du ändrar data på bladet uppdateras miniatyrdiagrammen automatiskt.

Markera datapunkter på miniatyrdiagram

Du kan skilja specifika datapunkter, till exempel hög eller låg värden med hjälp av markörer.

Markörer för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram i gruppen Visa markerar du de märken som du vill använda sådana höga och låga punkter. Du kan anpassa markörfärger genom att klicka på knappen Markörfärg.

  Knappen Markörfärg

Ändra formatmall för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken Design för miniatyrdiagram.

  Format för miniatyrdiagram

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Hantera tomma celler eller nollvärden

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på Redigera Data på fliken Design för miniatyrdiagram, peka på dolda och tomma celler och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Knappen Redigera Data

Ta bort miniatyrdiagram

 1. Klicka på det miniatyrdiagram som du vill ta bort.

 2. På fliken Design för miniatyrdiagram klickar du på pilen bredvid Ta bort och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Alternativ för att rensa miniatyrdiagram

Skapa miniatyrdiagram

 1. Markera dataområdet för miniatyrdiagrammen.

 2. Klicka på typ av miniatyrdiagram som du vill använda under Infoga miniatyrdiagram på fliken diagram.

  Fliken Diagram, gruppen Infoga miniatyrdiagram

  I dialogrutan Infoga miniatyrdiagram har den första rutan redan fyllts i utifrån ditt val i steg 1.

 3. Markera en cell eller ett cellområde där du vill placera miniatyrdiagrammen.

  Viktigt!: När du väljer område ska du se till att välja dimensioner som passar bra för dataområdet. Annars visas felvärden i Excel om att områdena inte är konsekventa. Om dataområdet till exempel omfattar tre kolumner och en rad ska du markera en angränsande kolumn och samma rad.

 4. Klicka på OK.

  Tips: När du ändrar data på bladet uppdateras miniatyrdiagrammen automatiskt.

Markera datapunkter på miniatyrdiagram

Du kan skilja specifika datapunkter, till exempel höga eller låga värden med hjälp av markörer.

Markörer för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Välj markörer som du vill använda under markörer på fliken miniatyrdiagram.

Ändra formatmall för miniatyrdiagram

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. Klicka på det format du vill använda under Format på fliken miniatyrdiagram.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Format

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Om du direkt vill ångra en formatmall som du har använt trycker du på KOMMANDO + Z.

Hantera tomma celler eller nollvärden

 1. Klicka på ett miniatyrdiagram.

 2. På fliken miniatyrdiagram, under Data, klickar du på pilen bredvid Redigera, peka på dolda och tomma celler och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Ta bort miniatyrdiagram

 1. Klicka på det miniatyrdiagram som du vill ta bort.

 2. På fliken miniatyrdiagram under Redigera, klicka på pilen bredvid Ta bort och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Redigera

Se även

Axlar i miniatyrdiagram

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×