Skapa, läsa och svara på meddelanden i E-post för Windows 10

Med appen E-post på Windows 10 kan du snabbt läsa och svara på meddelanden från flera konton, skicka filer och bilder samt ställa in ett automatiskt svar när du är borta. Du kan komma åt appen E-post från valfri Windows 10-dator eller -enhet, inklusive telefoner.

Information om hur du konfigurerar e-postkonton finns i Konfigurera e-post i E-post för Windows 10. Om du har problem med att skicka eller ta emot meddelanden, eller om du inte kan se vissa eller alla dina meddelanden eller kalenderposter läser du Var finns mina e-postmeddelanden och händelser?

Skapa och skicka meddelanden

När du skapar ett nytt meddelande kan du ändra teckensnitt, lägga till filer, bilder, tabeller och länkar, ange meddelandeprioritet, kontrollera stavning, zooma in eller ut eller söka efter text i meddelandet.

Meddelanden: 

 • Du kan inte ange standardteckensnitt eller textfärg för alla nya meddelanden Alla ändringar du gör gäller endast för det meddelande som du skriver.

 • I E-post för Windows 10 kan du inte ange läskvitton för utgående meddelanden.

Skapa ett nytt meddelande

Om du vill skapa ett nytt meddelande i E-post för Windows 10 väljer du Nytt e-postmeddelande. Om du inte ser Nytt e-postmeddelande väljer du +-symbolen.

Välj Nytt e-postmeddelande för att skapa ett nytt meddelande Välj + för att skapa ett nytt meddelande

Om du använder E-post för Windows 10 med flera e-postadresser och du inte har länkat inkorgarna öppnas ett nytt meddelande med det konto som du visar för tillfället när du väljer Nytt e-postmeddelande.

Om du har länkat inkorgarna från flera e-postadresser visas en lista över dina länkade e-postadresser som du kan välja mellan när du väljer Nytt e-postmeddelande. Välj din primära e-postadress för att öppna ett nytt meddelande.

Välj ditt konto för att skicka ett nytt meddelande

Om du vill lägga till mottagare kan du skriva en e-postadress i fältet Till, eller så kan du visa listan med kontakter genom att välja ikonen Lägg till mottagare Lägga till mottagare i e-postmeddelandet och välja bland dem. Om du vill skicka en kopia eller en hemlig kopia till någon väljer du alternativet Kopia och Hemlig kopia.

När du är klar med meddelandet väljer du Skicka. Om du bestämmer dig för att inte behålla meddelandet väljer du Ta bort. Om du inte väljer något av dessa alternativ och flyttar till ett annat meddelande i meddelandelistan sparar E-post för Windows 10 det nya meddelandet i mappen Utkast. Om du vill gå tillbaka till meddelandet senare väljer du mappen Utkast och väljer därefter meddelandet i listan med utkast. Skriv klart meddelandet och välj sedan Skicka.

Ändra teckensnitt, kontrollera stavning och lägga till bilder, filer, tabeller och länkar

E-post för Windows 10 har stöd för ett komplett utbud av teckensnitt, teckenstorlekar, färger och alternativ för särskild formatering. Du kan infoga filer, bilder, länkar och tabeller. Du kan dessutom kontrollera stavningen, ange en prioritet, zooma in eller ut och söka i meddelandet.

 • Ändra teckensnitt och markera text

  Om du vill ändra teckensnitt i ett nytt meddelande använder du knapparna för fet, kursiv och understruken på fliken Format, eller använd den nedrullningsbara listrutan till höger om understrykningsknappen för att välja ett visst teckensnitt och teckenstorlek, lägga till markering och ändra teckenfärg.

  Fliken Format i e-postprogrammet för Outlook

  Obs!: Du kan inte ange standardteckensnitt eller textfärg för alla nya meddelanden Alla ändringar du gör gäller endast för det meddelande som du skriver.

 • Infoga filer, tabeller, bilder och länkar

  Använd fliken Infoga för att lägga till en mängd olika typer av innehåll i meddelandet.

  Fliken Infoga i ett e-postmeddelande

  Obs!: Markören måste befinna sig i meddelandets brödtext för att du ska kunna använda fliken Infoga för att lägga till tabeller, bilder eller länkar. Om du fortfarande redigerar fältet Till eller meddelandets ämne är de här alternativen inte tillgängliga.

  Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du alternativet Filer.

  Om du vill infoga en bild i brödtexten i e-postmeddelandet väljer du Bilder.

  Obs!: Du kan infoga bilder som filer eller som bilder. Om du väljer filer kanske bilden inte visas i själva e-postmeddelandet, men mottagaren kan öppna bilden genom att dubbelklicka på den bifogade filen.

  Om du vill lägga till en tabell väljer du Tabell. Som standard infogas en tabell med tre rader och tre kolumner i meddelandet. Du kan välja Ta bort för att ta bort en rad eller en kolumn, eller Infoga för att infoga en rad eller en kolumn. Använd de andra knapparna som visas i verktygsfältet för att anpassa tabellens utseende.

  Om du vill lägga till en hyperlänk till en webbplats väljer du Länk. Om du vill visa något annat än URL-adressen för länken fyller du i fältet Text som ska visas. Annars kan du lämna fältet tomt. När du har fyllt i fältet Adress med URL-adressen för länken väljer du Infoga.

 • Kontrollera stavning, ange prioritet för e-postmeddelandet, zooma eller söka i meddelandet

  Fliken Alternativ i Outlook-e-post

  Om du vill kontrollera stavningen väljer du knappen Stavning. Stavningskontrollen använder standardspråket i Windows, men du kan välja den nedrullningsbara listrutan bredvid Stavning för att välja ett annat språk för stavningskontrollen.

  Du kan välja utropstecknet om meddelandet är mycket viktigt. Många e-postprogram visar meddelanden med hög prioritet annorlunda än meddelanden som inte har hög prioritet. Om meddelandet inte är viktiga, t.ex. informationsmeddelanden som mottagaren inte behöver läsa direkt, kan du välja nedåtpilen för att markera meddelandet som låg prioritet.

  Behöver du söka i meddelandet efter ett ord eller en fras? Välj Sök och skriv sedan ordet eller frasen. Alla förekomster av ordet eller frasen markeras.

  Välj Zooma för att ändra hur det nya meddelandet visas medan du skriver det. Det här påverkar inte teckenstorleken på något sätt.

  Obs!: E-post för Windows 10 tillåter inte att du ställer in läskvitton för utgående meddelanden eller skapar regler som automatiskt vidarebefordrar eller flyttar meddelanden till andra mappar.

Läsa och svara på meddelanden

När du har lagt till ett konto till E-post för Windows 10 kan du börja använda appen för att läsa och svara på meddelanden. Alla nya meddelanden visas i meddelandelistan till vänster i läsfönstret.

Obs!: Du kan inte dölja meddelandelistan eller läsfönstret i E-post för Windows 10.

Du kan svara, svara alla, vidarebefordra, ta bort och flagga ett e-postmeddelande från verktygsfältet överst i meddelandet. Om du väljer Mer Ikonen Mer kan du vidta ytterligare åtgärder, t.ex. markera meddelandet som oläst, flytta meddelandet till en annan mapp, söka i meddelandet, navigera mellan meddelanden, spara meddelandet som en .eml-fil och skriva ut meddelandet.

Läsa meddelanden

Alla meddelanden visas i meddelandelistan. När du konfigurerar din e-post första gången grupperas dina meddelanden efter konversation (ämne) och de första orden i e-postmeddelandet visas i meddelandelistan under ämnet. Om du vill läsa ett meddelande markerar du det i meddelandelistan. Då öppnas meddelandet i läsfönstret. Du kan inte inaktivera läsfönstret, flytta läsfönstret eller öppna meddelandet i ett nytt fönster.

 • Markera meddelanden som lästa

  När du flyttar från ett meddelande till nästa i meddelandelistan markerar E-post för Windows 10 automatiskt meddelandet som läst. Du kan inaktivera den här funktionen eller välja en annan genom att välja Inställningar > Läsa och välja ett av alternativen för att markera ett objekt som läst.

 • Inaktivera grupp efter konversation eller dölja de första orden i meddelandet

  Välj Inställningar > Läsa. Bläddra ned till avsnittet Konversation och använd skjutreglagen för att ställa in Visa förhandsgranskningstext och/eller Visa meddelanden ordnade efter konversation som eller av. Om du har flera konton gäller ditt val för Visa meddelanden ordnade efter konversation endast det konto som visas i den nedrullningsbara listrutan Välj ett konto.

 • Ladda ned innehåll

  Om du ser ett X eller en platshållare där en bild ska vara eller du får ett meddelande om att visst innehåll i meddelandet inte laddats ned kan du bläddra längst ned i meddelandet och välja Ladda ned meddelanden och bilder. Om du vill ändra inställningen för alla meddelanden så att allt innehåll laddas ned automatiskt väljer du Inställningar > Läsa. Under Externt innehåll väljer du ditt konto och ställer sedan in Ladda automatiskt ned externa bilder och format som .

 • Använda textmarkörläge

  I textmarkörläge kan du klicka i läsfönstret och placera markören var som helst på en textrad. Du kan sedan använda piltangenterna för att navigera uppåt eller nedåt rad för rad eller sidledes ett tecken åt gången i meddelandet. Textmarkörläge är inaktiverat som standard. Välj Inställningar > Läsa för att aktivera det. Under Textmarkörläge använder du skjutreglaget för att ställa in funktionen som .

Svara på meddelanden

När du svarar, svarar alla eller vidarebefordrar ett meddelande inkluderas det ursprungliga meddelandet. Du kan inte ändra detta, men du kan markera all text i meddelandet och ta bort den.

Obs!: När du svarar på ett meddelande inkluderas det ursprungliga meddelandet i svaret, men inte eventuella bifogade filer. Om du vidarebefordrar meddelandet skickas hela meddelandet, inklusive eventuella bifogade filer, till mottagaren.

Skriv ditt svar, lägg till eventuella bifogade filer, tabeller, bilder eller länkar och välj sedan Skicka i det övre högra hörnet för att skicka meddelandet. Om du inte vill skicka meddelandet väljer du Ta bort.

Flagga meddelanden

Du kan ange en flagga för meddelanden som du vill hitta enkelt. Du anger en flagga genom att välja alternativet Ange flagga i läsfönstret. Du tar bort en flagga genom att välja Ta bort flagga.

Du kan filtrera i meddelandelistan och bara visa flaggade objekt genom att välja listrutan bredvid Alla i meddelandelistan och välja Flaggade.

Arbeta med utkast

Om du inte skickar eller tar bort meddelandet sparas det automatiskt i mappen Utkast. Välj mappen Utkast om du vill gå tillbaka till utkastet och välj sedan meddelandet. När du är klar med att redigera meddelandet väljer du Skicka.

Om meddelanden i din inkorg visas efter konversation visas även alla svar på och vidarebefordringar av utkast i Inkorgen grupperade med det ursprungliga meddelandet. Om du inaktiverar att ordna meddelanden efter konversation, visas utkasten bara i mappen Utkast.

Hantera skräppost

Skräppost, eller spam, är ett vanligt problem. Om du får ett e-postmeddelande som uppenbarligen är skräppost kan du högerklicka på meddelandet i meddelandelistan och välja Flytta till Skräppost. Det tar bort meddelandet från Inkorgen och skickar det till en skräppostmapp. Du kan bara flytta ett meddelande i taget till skräppostmappen.

Tips: Alla e-postkonton stöder inte Flytta till Skräppost.

Anpassa vyn

E-post för Windows 10 har inte funktioner för att flytta, dölja eller ändra storlek på läsfönstret eller meddelandelistan. Du kan visa eller dölja mappfönstret genom att välja Visa eller dölja mappfönstret

Om du döljer mappfönstret kan du skapa ett nytt meddelande genom att välja +-symbolen.

E-postmeddelandena tar för lång tid att anlända eller jag kan inte hitta äldre meddelanden

E-post för Windows 10 söker efter e-post med jämna mellanrum. Om du vill söka efter e-post oftare eller komma åt äldre meddelanden kan du ändra synkroniseringsinställningarna.

 1. Välj Inställningar Inställningar > Hantera konton och välj sedan det konto du vill ändra.

 2. Välj Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda.

  Ändra synkroniseringsalternativ för ditt konto
  • Om du vill söka efter nya meddelanden oftare väljer du den tidsperiod som passar dig under Ladda ned nytt innehåll.

   Obs!: Standardinställningen är utifrån min användning och baseras på antalet meddelanden som du får, din Internetanslutning och batteritiden.

  • Om du vill visa äldre meddelanden väljer du när som helst under Ladda ned e-post.

Har du problem eller behöver mer information?

Skicka oss dina synpunkter

Vi värdesätter dina åsikter. Om du saknar en funktion i E-post- eller Kalender-appen, eller om en funktion inte fungerar som den ska, kan du skicka feedback direkt till teamet bakom E-post och Kalender.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×