Skapa kuvert genom att använda dokumentkoppling i Word för Mac

När du har massutskick som ska skickas till personer på en distributionslista kan du använda dokumentkoppling för att skapa en uppsättning adresserade kuvert. Varje kuvert skrivs ut med en adress från distributionslistan.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet gäller kanske inte för alla språk.

Det finns tre dokument som används i processen för att skapa och skriva ut kuvert genom dokumentkoppling:

 • Huvuddokumentet
  Det här det dokument du använder för att ställa in kuvertens layout i dokumentkopplingen. Du kan också ange annat innehåll som du vill ska finnas på varje kuvert, till exempel en företagslogotyp och avsändaradressen.

 • Distributionslistan
  Adresslistan är den datakälla som används i Word vid dokumentkopplingen. Det är en fil som innehåller adresserna som ska skrivas ut på kuverten.

 • Ditt kopplingsdokument
  Det här dokumentet är en kombination av huvuddokumentet och e-postlistan som används för att skriva ut enskilda adresser på kuverten.

Adresslistan kan vara ett Excel-kalkylblad, en katalog med Outlook-kontakter eller en Apple-adressbok. Den innehåller de poster som används i Word för att skapa adresserna som skrivs på kuverten.

 • Om du inte har en distributionslista ännu kan du skapa en i Word under dokumentkopplingen. Innan du påbörjar dokumentkopplingsprocessen behöver du samla ihop alla dina adresslistor.

 • Om du använder ett Excel-kalkylblad kontrollerar du att kolumnen för postnummer är formaterad som text så att inga nollor försvinner.

 • Om du vill använda dina Outlook-kontakter måste du se till att Outlook är ditt standardprogram för e-post.

  Tips: Om du vill att Outlook ska vara ditt standardprogram för e-post öppnar du Apple Mail och väljer Inställningar i menyn E-post. Välj Microsoft Outlook intill Förvalt e-postprogram på fliken Allmänt.

 1. På fliken Utskick väljer du Starta koppling av dokument > Kuvert.

  Välj Kuvert i listan Starta koppling av dokument på fliken Utskick

 2. I dialogrutan Kuvert lämnar du Adress tomt och under Returadress, gör du något av följande:

  • Markera Använd min adress om du vill använda din adress från e-postkontaktlistan.

  • Markera Utelämna om du vill lämna avsändaradressen tom.

  • Välj båda alternativen (Använd min adress och Utelämna) och skriv in den avsändaradress du vill använda.

  • Formatera Avsändaradress genom att klicka på Teckensnitt eller Position och göra önskade ändringar.

 3. I dialogrutan Kuvert under Utskriftsalternativ väljer du Utskriftsformat.

 4. I dialogrutan Utskriftsformat i listan Pappersstorlek väljer du det alternativ som matchar storleken på dina kuvert.

  Tips: Gör så här om inget av alternativen stämmer med din kuvertstorlek:

  • Välj Hantera anpassade storlekar längst ned i listan Pappersstorlek.

  • Klicka på + (plustecken) för att lägga till ett nytt listobjekt. I dialogrutan Utskriftsformat dubbelklickar du på Namnlös och skriver in ett namn på kuvertet.

  • Ange måtten för kuvertet i dialogrutorna bredd och höjd och välj sedan OK.

 5. Klicka på Liggande intill Orientering i dialogrutan Utskriftsformat. Välj sedan OK.

 6. Välj OK när du vill stänga dialogrutan Kuvert.

 7. Välj SparaArkiv-menyn.

 1. Välj Välj mottagare på fliken Utskick.

  Välj mottagare är markerat på fliken Utskick, med en lista med alternativ

  Välj

  Om du vill

  Skapa en ny lista

  Skapa en ny adresslista medan du konfigurerar dokumentkopplingen.

  Använda en befintlig lista

  Använd ett Excel-kalkylblad eller en någon annan typ av datafil som adresslista

  Välj bland dina Outlook-kontakter

  Välj namnen som du vill ha med i adresslistan bland dina Outlook-kontakter

  Apple-kontakter

  Välj namnen som du vill ha med i adresslistan i din Apple-adressbok

  FileMaker Pro

  Importera data från en FileMaker Pro-databas

 2. Välj ett alternativ:

 

 

• Skapa en ny lista

I dialogrutan Redigera listfält skapar Word automatiskt fält för viss grundläggande information, som förnamn, efternamn och adress. Om du vill lägga till ett nytt fält, till exempel ett meddelandefält, lägger du till det nu, så att du kan skriva in all information samtidigt.

 1. Skriv namnet på fältet som du vill lägga till under Nytt fältnamn. Klicka på + (plustecken).

  Tips: Om du vill ändra ordningen på fälten väljer du ett fält och flyttar det sedan med upp- och nedpilarna.

 2. När alla fält är som du vill ha dem och du vill skapa din nya lista väljer du Skapa.

 

 

• Använda en befintlig lista

 1. Bläddra till den fil du vill använda och välj Öppna.

 2. I dialogrutan Öppna arbetsbok väljer det blad du vill använda och gör något av följande:

  • Lämna Cellområde tomt om du vill använda hela kalkylbladet.

   eller

  • Ange ett cellintervall för de data du vill använda.

 3. Välj OK.

 

 

• Välj bland dina Outlook-kontakter

 1. Välj Filtrera mottagare för att markera de mottagare som ska ingå.

 2. Välj Fullständig post bredvid Koppla dokument för mottagare efter i dialogrutan Frågealternativ.

 3. I kontaktlistan markerar du de du vill inkludera i dokumentkopplingen. Välj sedan OK.

 

 

• Apple-kontakter

 1. Välj Filtrera mottagare för att markera de mottagare som ska ingå.

 2. I dialogrutan Frågealternativ under Apple-adressboksgrupper klickar du på den grupp du vill inkludera i dokumentkopplingen. Välj sedan OK.

 

 

File Maker Pro

 1. Bläddra till den fil du vill använda och välj Öppna.

 2. Välj en fältavgränsare i dialogrutan Rubrikpostavgränsare för att avgränsa varje fält och en postavgränsare för att avgränsa varje post. Välj OK.

 1. I dokumentet klickar du i rutan Dra fält till den här rutan eller skriv in text och klickar på texten för att ta bort den.

 2. Välj Infoga kopplingsinstruktion på fliken Utskick och klicka på det fält du vill lägga till.

  På fliken Utskick är Infoga kopplingsinstruktion markerat

 3. Lägga till och formatera fält som du vill ska ingå på kuvertet. Välj OK.

  Tips: 

  • Om du vill formatera fält, till exempel, infoga ett blanksteg mellan fälten förnamn och efternamn och tryck på Retur för att starta en ny rad för adressfältet.

  • Så här gör du om du vill sortera mottagarlistan eller ta bort mottagare: välj Filtrera mottagare på fliken Utskick och sedan Sortera poster eller Filtrera poster. När du är klar väljer du OK.

 1. Klicka på Förhandsgranska resultat på fliken Utskick för att se hur kuverten kommer att se ut.

  På fliken Utskick är Förhandsgranska resultat markerat.

  Obs!: Använd vänster- och högerpilarna på fliken Utskick för att bläddra igenom varje kuvert.

 2. Om du vill göra ytterligare formateringsändringar väljer du Förhandsgranska igen. Nu kan du lägga till och ta bort kopplingsinstruktioner.

 3. När kuverten ser ut som du vill väljer du Slutför och koppla > Skriv ut dokument på fliken Utskick för att slutföra kopplingen.

  Slutför och koppla och alternativet Skriv ut dokument är markerat på fliken Utskick

  Tips: Om du vill granska och uppdatera varje kuvert för sig innan du skriver ut öppnar du fliken Utskick och väljer Slutför och koppla > Redigera enskilda dokument. När du är vill skriva ut kuverten klickar du på Skriv ut på menyn Arkiv.

Om du inte har en distributionslista behöver du skapa en innan du påbörjar dokumentkopplingen. Distributionslistan kan vara ett Excel-kalkylblad, en Apple-adressbok, en FileMaker Pro-databas, ett Word-dokument eller en avgränsad textfil.

Steg 1: Förbereda huvuddokumentet

 1. I Word, på menyn Arkiv, väljer du Nytt tomt dokument.

 2. På menyn Visa väljer du Utskriftslayout.

 3. På menyn Verktyg väljer du Koppla dokument.

 4. Under 1. Välj dokumenttyp väljer du Skapa nytt och sedan Kuvert.

 5. I rutan Avsändaradress anger du din adress.

  Tips: 

  • I det här skedet ska du inte skriva någonting (inklusive blanksteg) i rutan Adress.

  • Om du inte kan skriva i rutan Avsändaradress avmarkerar du kryssrutan Använd min adress och försöker sedan igen.

 6. Under Utskriftsalternativ bekräftar du att rätt utskriftsinställningar för dina kuvert är markerade.

 7. Klicka på OK när du är klar.

Steg 2: Välj distributionslistan

 1. På menyn Verktyg väljer du Koppla dokument.

 2. Under 2. Välj Mottagarlista väljer du Hämta lista och sedan källan för distributionslistan (till exempel ett Excel-kalkylblad eller ett Word-dokument).

 3. Under 3.Infoga platshållare väljer du Kontakter.

 4. Dra ett fältnamn från listan Kontakter (till exempel Förnamn) till kuvertets adressruta.

 5. Upprepa steg 4 för alla fält som du vill ska visas på dina kuvert.

 6. I huvuddokumentet redigerar du kuvertets adressruta och lägger till blanksteg och returer där du vill ha dem.

 7. Gör färdigt kuverten på något av följande sätt:

  • Skriv ut dina kuvert direkt i Koppla dokument under 6. Slutför kopplingen, väljer du Koppla till skrivare  Knappen Koppla till skrivare .

   eller

  • För att skapa ett dokument som innehåller dina kopplade kuvert som du kan spara i Koppla dokument, under 6. Slutför kopplingen, väljer du Koppla till nytt dokument  Knapp för att slutföra dokumentkoppling .

Se även

Skapa adressetiketter genom att använda dokumentkoppling

Skapa en datakälla för ett kopplat dokument

Förbereda Excel-datakällan för en dokumentkoppling i Word

Skapa och skriva ut ett enstaka kuvert

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×