Skapa instrumentpaneler med hjälp av PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern om du vill skapa instrumentpaneler för organisationen. En instrumentpanel är i grunden en samling styrkorts- och rapportvyer som instrumentpanelanvändare kan visa i en webbläsare. I den här artikeln får du en överblick över PerformancePoint-styrkort och länkar till ytterligare information.

Tips: Mer detaljerad information om hur du skapar och implementerar en instrumentpanel finns i Planera, utforma och implementera en PerformancePoint-instrumentpanel för att visa organisationens prestanda.

I den här artikeln

Vad är en PerformancePoint-instrumentpanel?

Vad är vissa funktioner i PerformancePoint-instrumentpaneler?

Vad är processen för att skapa en PerformancePoint-instrumentpanel?

Vad är en PerformancePoint-instrumentpanel?

En instrumentpanel är en samling vyer som visas i en webbläsare och som har utformats för att snabbt presentera den information som användarna behöver få tillgång till. Med instrumentpaneler kan du enkelt komma åt och utforska den senaste informationen. Komplexiteten och syftet varierar mellan instrumentpaneler. En del instrumentpaneler innehåller ett par enkla rapporter som har utformats för att visa grundläggande information. Andra instrumentpaneler kan innehålla en stor mängd rapporter och styrkort som har utformats för att ge användarna möjlighet att undersöka data vidare och visa alla de transaktioner som ligger till grund för enskilda rapportvärden.

PerformancePoint-instrumentpaneler är instrumentpaneler som skapats med PerformancePoint Services. PerformancePoint-instrumentpaneler innehåller ofta funktioner som skiljer dem åt från många andra typer av instrumentpaneler. Du kan till exempel konfigurera en PerformancePoint-instrumentpanel så att den information som visas beror på vad användarna klickar på i instrumentpanelen. Du kan ansluta styrkort till andra rapporter. Du kan också konfigurera instrumentpanelsfilter som kan återanvändas i flera instrumentpaneler och flera sidor i en instrumentpanel. Du kan framförallt också skapa instrumentpaneler som visar information från en mängd olika källor, däribland rapporter som har andra servrar som värd och styrkort som förlitar sig på mer än en datakälla för att visa information.

Överst på sidan

Några funktioner i PerformancePoint-instrumentpaneler?

PerformancePoint-instrumentpaneler är mycket interaktiva och visar dynamiskt uppdaterad information. Det finns vissa andra funktioner som kan ingå i PerformancePoint-instrumentpaneler. I följande tabell beskrivs några av de tillgängliga funktionerna:

Funktionen/objekt

Beskrivning

Återanvändbara instrumentpanelsobjekt

Det finns många sätt på vilka du kan ta med återanvändningsbara objekt i en instrumentpanel:

 • Du och andra instrumentpanelsförfattare kan skapa PerformancePoint-instrumentpanelsobjekt, till exempel vyer, filter och instrumentpaneler, och spara dem i SharePoint-listor och dokumentbibliotek. Du och andra instrumentpanelsförfattare kan sedan enkelt återanvända dessa i en eller flera instrumentpaneler.

 • Du skapa ett instrumentpanelsfilter för en instrumentpanel och sedan använda samma filter på flera sidor. När en instrumentpanelsanvändare sedan väljer ett objekt i filtret tillämpas valet på alla de sidor som använder det aktuella filtret.

 • Du kan ta med vyer som har andra servrar som värd, till exempel SQL Server Reporting Services-rapporter och Excel Services-rapporter.

Avancerade filtreringsfunktioner

Du kan skapa en stor mängd olika instrumentpanelsfilter, till exempel filter som använder frågor med flerdimensionella uttryck (MDX-frågor), tidsinformationsuttryck, eller namngivna uppsättningar som har definierats i en datakälla.

Du kan också ange en anslutningsformel för att konfigurera hur de här filtren ska fungera i din instrumentpanel. Du kan till exempel konfigurera ett filter att endast visa de tio främsta objekten i en grupp när en instrumentpanelsanvändare använder filtret i en rapport eller ett styrkort.

Tidsinformation

Det finns flera sätt på vilka du kan ta med tidsinformationsfunktioner i en instrumentpanel:

Du kan skapa dynamiska tidsfilter som är relativa till instrumentpanelens aktuella datum. Du kan till exempel skapa ett filter som visar resultaten för rullande tidsperioder, exempelvis “Senaste sex månaderna” eller “Förra veckan”. Alternativt kan du skapa ett filter som använder en kalenderkontroll för att visa resultaten från och med ett visst datum.

Du kan skapa styrkort som inkluderar dynamiska tidsperioder, till exempel “Innevarande år” och “Föregående år”.

Sofistikerade styrkort

Det finns flera sätt på vilka du kan skapa styrkort som innehåller avancerade funktioner:

 • Du kan skapa KPI:er som innehåller flera faktiska värden. Detta innebär att du kan använda mer än ett mått för varje KPI, dessutom på samma rad.

 • Du kan skapa KPI:er som baseras på beräknade mått. Du kan till exempel konfigurera målvärden som baseras på en beräkning, exempelvis ett tidigare värde multiplicerat med ett annat tal.

 • Du kan införa en dimensionshierarki i ett styrkort och göra funktioner för att visa/dölja automatiskt tillgängliga.

Styrkorts-KPI:er som används som filter för andra rapporter

Du kan ansluta nyckeltal (KPI:er) som finns i ett styrkort till andra rapporter på en instrumentpanelssida. När en instrumentpanelsanvändare sedan klickar på en KPI uppdateras de rapporter som är anslutna till den automatiskt för att visa information som är relevant för den KPI:n.

KPI-detaljrapporter

Du kan skapa en KPI-detaljrapport och ansluta den till dina styrkort för att förse instrumentpanelsanvändare med ytterligare information om de KPI:er som finns i ett styrkort. När en instrumentpanelsanvändare klickar i en cell i ett styrkort uppdateras KPI-detaljrapporten automatiskt för att visa mer detaljinformation om styrkortsvärdet.

Väldigt interaktiva rapporter

Du kan skapa väldigt interaktiva rapporter. till exempel analysvyer (inklusive cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram och rutnät), styrkort, strategikartor, med mera. Med de här vyerna kan instrumentpanelsanvändare göra följande:

 • Enkelt utforska data för att visa högre eller lägre informationsnivåer

 • Använda filter för att visa specifik information

 • Öppna en vy i ett nytt webbläsarfönster

 • Exportera en vy till Microsoft PowerPoint eller Microsoft Excel

 • Öppna ett nedbrytningsträd i ett nytt webbläsarfönster från ett analysdiagram eller analysrutnät eller ett styrkort som använder data som lagras i SQL Server Analysis Services för att visa enskilda gruppmedlemmars bidrag till ett rapportvärde.

Anpassningsbara instrumentpanelssidor

Du kan anpassa din instrumentpanel genom att konfigurera de specifika instrumentpanelsområdenas storlekar och genom att ange vilka huvudsidesmallar du vill använda.

Instrumentpanelssidor som innehåller PerformancePoint-objekt tillsammans med andra typer av SharePoint-objekt

Du kan skapa instrumentpaneler som kombinerar rapporter, styrkort och filter som du skapar med hjälp av Instrumentpanelsdesignern med andra objekt som du skapar i redigeringsläget på en SharePoint-webbplats eller med hjälp av SharePoint Designer.

Överst på sidan

Hur skapar jag en PerformancePoint-instrumentpanel?

När du skapar en PerformancePoint-instrumentpanel använder du normalt Instrumentpanelsdesignern. Den process du följer kan beskrivas översiktligt på följande sätt:

 1. Planera din instrumentpanel. Fundera på vilka typer av information som du vill visa, var data lagras som användarna är och hur du bäst tillhandahåller dessa användare med den information de behöver. Mer information finns i Planera din instrumentpanel.

 2. Skapa din instrumentpanelsobjekt, inklusive dataanslutningar, styrkort, rapporter, filter och instrumentpanelssidor. Se till att spara varje objekt som du skapar. Mer information finns i följande resurser:

 3. Konfigurera och sätter ihop din instrumentpanelssidor. Konfigurera sidlayout som du vill använda för varje sida och lägga till objekt i de zoner i instrumentpanelen som finns på sidan. Mer information finns i montering instrumentpanelssidor och länka objekt tillsammans med hjälp av Instrumentpanelsdesignern.

 4. Anslut filter till styrkort och rapporter. Du behöver inte ansluta ett filter till varje objekt på sidan, men du kan om du vill använda. Och du kan ansluta mer än ett filter för ett objekt, förutsatt att det filter som du vill använda fungerar med objektet. Mer information finns i ansluta ett filter i en rapport eller ett styrkort.

 5. Distribuera instrumentpanelen till SharePoint-servern. Mer information finns i Distribuera en PerformancePoint-instrumentpanel.

 6. Visa och testa din instrumentpanel för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

 7. Om du vill kan du göra ändringar i dina instrumentpanelsobjekt och sedan distribuera instrumentpanelen på nytt. Berätta för andra användare om instrumentpanelen och lär dem hur de använder den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×