Skapa hälsningskort för kunder och vänner i Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill tacka trogna kunder eller ta upp kontakten med gamla vänner kan ett hälsningskort vara det perfekta sättet att stärka bandet mellan er.

Med Microsoft Office Publisher 2007 kan du snabbt tillverka hälsningskort efter din egen smak. Med de professionellt utformade korten i Microsoft Office Publisher kan du:

 • Välja en design som passar perfekt till ett speciellt evenemang eller en viss helgdag.

 • Ge kortet en personlig prägel i form av meddelanden, bilder och företagslogotyper på de olika sidorna.

Artikelinnehåll

Välja en fördefinierad publikation och layout

Anpassa kortet

Skriva ut och slutför kortet

Hälsningskort som skapats i Microsoft Office Publisher 2007

Välja en fördefinierad publikation och layout

Du kan visserligen skapa ett hälsningskort från grunden, men genom att utgå från en färdig design kommer du en bit på vägen. Med en fördefinierad publikation kan du göra följande:

 • Utgå från en professionell design som du på ett kreativt sätt kan ändra så mycket eller lite du vill.

 • Matcha den Publisher-design som används i företagets publikationer.

 • Enkelt skriva ut på papper från en viss tillverkare genom att utnyttja de förinställda utskriftsalternativen.

Låt din kreativitet vara en inspirationskälla för val av mall också. I exemplet i den här artikeln har vi utgått från en hälsningskortsmall för en födelse när vi skulle göra reklam för det nyöppnade påhittade caféet Fourth Coffee company.

 1. Starta Publisher och klicka på Hälsningskort i listan Publikationstyper.

 2. Klicka på ett designtema, till exempel Vi har flyttat eller Speciell dag under Hälsningskort.

 3. Bläddra bland de fördefinierade publikationerna för hälsningskort. När du hittar en du tycker om kan du klicka på den för att se en större bildförhandsgranskning.

  Om du inte hittar en design du tycker om kan du söka efter ytterligare hälsningskortsmallar på Microsoft Office Online.

  Hur gör jag?

  Viktigt!: Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka efter Publisher-mallar på Office Online.

  1. Gör något av följande:

   • Klicka på Visa mallar från Microsoft Office Online i katalogen Hälsningskort och klicka sedan på någon av katalogrubrikerna, till exempel Särskilda händelser och evenemang eller Tackkort.

   • Skriv ett nyckelord i rutan Sök efter mallar, till exempel hälsningskort. I nästa ruta markerar du På Microsoft Office Online och klickar sedan på den gröna Sök-knappen.

    Obs!: Rutan Sök efter mallar finns ovanför rubriken Hälsningskort.

  2. Klicka på den mall du vill använda.

 4. Under Anpassa och Alternativ går många av designelementen att ändra innan du öppnar publikationen. Gör något av följande:

  1. Under Anpassa klickar du på det färgschema och teckensnittsschema som du vill använda.

  2. Under Anpassa klickar du på den uppsättning med företagsinformation som du vill använda, eller skapar en ny.

  3. Markera den sidstorlek du vill använda, till exempel Vikt stående A5 eller Vikt liggande A6 under Alternativ.

  4. Välj den layout du vill använda under Alternativ.

   Meddelanden: 

   • Om du använder en mall som du har hämtat från Office Online går det inte att anpassa designen förrän du har öppnat publikationen.

   • Vissa av de vikta, stående korten, till exempel många av tackkorten, och alla de vikta, liggande korten går bara att använda tillsammans med ett layoutalternativ. Om du väljer någon av dessa designer finns det inte fler alternativ för sidstorlek och layout.

 5. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Anpassa kortet

När du har skapat det fördefinierade kortets layout och vikning kan du börja anpassa det. Gör något av följande:

Tips: När du arbetar med designelementen kan du se hur de olika valen påverkar alla fyra sidor av hälsningskortet. Om du vill bläddra bland sidorna klickar du på en numrerad sida i sidsorteraren längst ned i fönstret.

Göra globala ändringar i designen

När du ser kortet i full skala kan det hända att du vill göra ändringar som påverkar hela publikationen. Du kanske till exempel vill prova med andra färg- eller teckensnittsscheman, ändra sidstorleken eller infoga din företagsinformation om du inte gjorde det i början. Du kan göra den här typen av ändringar när som helst, men det är bäst att göra dem innan du infogar texten och bilderna.

Gör något av följande:

 • Om du vill prova ett annat färgschema klickar du på Färgscheman i åtgärdsfönstret Formatera publikation och klickar sedan på det färgschema som du vill använda.

 • Om du vill prova ett annat teckensnitt, klicka på Teckensnittsschema i åtgärdsfönstret Formatera publikationen och klicka sedan på det teckensnitt som du vill använda. Mer information om att använda teckentabeller finns i Använd ett teckensnittsschema.

 • Om du vill ändra sidstorleken klickar du på Alternativ för hälsningskort i åtgärdsfönstret Formatera publikation och på Ändra sidstorlek och väljer en ny sidstorlek i dialogruta Utskriftsformat.

  De flesta av de fördefinierade hälsningskort är formaterade för att kunna skrivas ut på papper i Letter-storlek som du viker. Du kanske vill skriva ut på båda sidorna av ett papper i halv Letter-storlek.

  Hur ändrar jag sidstorleken till halvt letter-format?

  1. Klicka på Skapa en egen sidstorlek under Hälsningskort i dialogrutan Utskriftsformat.

  2. Ange namnet på den egna sidstorleken i dialogrutan Anpassade sidstorlekar. Skriv till exempel Halv Letter-storlek.

  3. Ändra bredden till 10,8 cm och höjden till 14 cm under Sida.

  4. Markera Vikt stående A5 i listan Arkvikning under Alternativ.

  5. Bekräfta att sidan och arkstorleken är formaterade så som du vill ha dem under Förhandsgranska och klicka på OK.

  Mer information finns i Ändra sidstorlek, pappersstorlek eller orientering.

 • Om du vill infoga företagsinformation klickar du på FöretagsinformationInfoga-menyn och drar sedan den post du vill använda från åtgärdsfönstret Företagsinformation till publikationssidan.

  Ändra företagsinformationen, klicka på Ändra företagsinformation i åtgärdsfönstret Företagsinformation. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort företagsinformation.

Arbeta med bilder

Mer information om hur du arbetar med bilder finns i Tips för att arbeta med bilder.

Ersätta platshållarbilderna med egna bilder

 1. Högerklicka på platshållarbilden, klicka på Ändra bild på snabbmenyn och välj källan för den nya bilden.

  Ändra platshållarbild

  Tips: Om Ändra bild inte visas när du högerklickar kan du klicka på platshållarbilden en gång tills du ser vita cirklar runt bildens ram. Klicka på bilden en gång till tills du ser gråa cirklar med x inuti runt själva bilden och högerklicka sedan på bilden.

 2. Upprepa om det behövs för andra bilder i publikationen.

Lägga till en ny bild

 1. Peka på BildInfoga-menyn och välj källan för den nya bilden.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta bilden drar du den till en ny plats.

  • Placera muspekaren över ett hörnhandtag och dra om du vill ändra storlek på bilden.

  • Om du vill ändra bildens färger högerklickar du på bilden, klickar på Formatera bild på snabbmenyn, klickar på fliken Bild och klickar sedan på Ändra färg.

   Tips: Om du har skapat en uppsättning med företagsinformation med en logotyp kan du snabbt lägga till denna på hälsningskortet. Peka på FöretagsinformationInfoga-menyn och klicka sedan på Logotyp i åtgärdsfönstretFöretagsinformation

Arbeta med texten

Mer information om hur du arbetar med texten finns i Hämta text på sidan i Publisher.

Ersätta platshållartexten med ett eget meddelande

Om du redan har skapat en uppsättning företagsuppgifter ersätts en del av platshållartexten automatiskt med kontaktuppgifterna och logotypen för ditt företag.

Obs!: Företagsinformation ersätta inte automatiskt platshållartexten i mallar som du har laddat ned från Office Online. Om du vill ersätta platshållarnamn, adresser och logotyper med företagsinformation, klicka på smarta etiketter knappen Bild av knapp för ett företag informationsobjekt, till exempel företagets namn eller adress, och klicka på Uppdatera från Affärsprofil Information. (Knappen för smarta etiketter visas när du klickar på text eller en logotyp.)

 1. Markera platshållartexten och skriv något.

 2. Ändra textstorleken. Gör något av följande:

  • Om du vill förhindra texten från att ändra storlek automatiskt så att den får plats i en textruta som inte är ansluten till andra textrutor klickar du i textrutan, pekar på Autopassa textFormat-menyn och klickar sedan på Använd inte Autopassa.

  • Om du vill ändra teckenstorleken manuellt markerar du texten och väljer en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet.

   Mer information om passar in text i textrutor finns i Aktivera och inaktivera automatisk anpassning.

Lägga till ny text

 1. Klicka på TextrutaInfoga-menyn.

 2. Peka på den plats på kortet där du vill placera textens ena hörn, och dra sedan markören diagonalt tills rutan har önskad storlek. Klicka i rutan och skriv texten.

Ersätta platshållartexten med en fras

 1. Klicka på Markera en föreslagen fras under Föreslagen fras i åtgärdsfönstret Alternativ för hälsningskort.

 2. Klicka på den önskade meddelandekategorin under Kategori. Klicka på det meddelande du vill ha under Tillgängliga meddelanden, förhandsgranska de två meddelandena till höger och klicka på OK.

Anpassa kortet

Du kan också anpassa kortet genom att anpassa för varje mottagare. Med hjälp av dokumentkoppling kan du lägga till mottagarens namn och adress samt en personlig hälsning som gör varje kort unik. Mer information om hur du använder dokumentkoppling för att anpassa din publikation finns i Tips för att anpassa din publikation. Grunderna i kopplad utskrift, finns i Skapa ett kopplat dokument.

Överst på sidan

Skriva ut och avsluta kortet

Hälsningskorten i Publisher är avsedda för utskrift på särskilda pappersstorlekar. Om du till exempel väljer en design som är anpassad efter storleken Letter måste du vika pappret två gånger när kortet har skrivits ut.

Vikning av hälsningskort med fyra sidor

1. När du förhandsgranskar kortet innan du skriver ut det ser det ut som i steg 1.

2. När du skriver ut kortet på en färgskrivare ser det ut som i steg 2 innan det har vikts.

3. I steg 3 viker du kortet på mitten.

4. I steg 4 viker du kortets sidor mot varandra.

Skriva ut kortet

 1. Spara filen när du är nöjd med kortets utseende.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Bekräfta att du har valt rätt format, till exempel Vikt stående A6, Vikt stående A5 eller Broschyr, stående, under Utskriftsalternativ.

  Obs!: De här alternativen är bara tillgängliga när sidstorleken på publikationen är mindre än det ark som det har angetts att publikationen ska skrivas ut på.

 4. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur publikationen kommer att se ut på den utskrivna sidan. Gör sedan nödvändiga justeringar innan du skriver ut kortet.

 5. Gör alla nödvändiga ändringar med utskriftsalternativen, till exempel antal kopior, och klicka sedan på Skriv ut.

  Tips: Köp papper som är avsett för hälsningskort från särskilda tillverkare. Kuvert ingår ofta i förpackningen. Skriv ut ett eller två testkort på vanligt papper för att kontrollera att publikationen skrivs ut som du vill innan du skriver ut det på tillverkarens material eller på det dyrare pappret.


Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×