Skapa godkännandeprocessen för ett förslag

Godkännandeprocessen i Project Web App ger beslutsfattarna god kontroll över vilka projekt och förslag som fortsätter längs deras livscykler. Webbplatsadministratören och serveradministratören samarbetar för att upprätta godkännandeprocessen.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur du skapar en godkännandeprocess

Skapa eller redigera ett användarkonto

Skapa eller redigera en användargrupp

Lär dig mer om hur du skapar en godkännandeprocess

Medan Microsoft Project Server 2010 levereras med en standardprocess för godkännande kan din organisation ha specifika behov som kräver en särskild godkännandestruktur.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Skapa eller redigera ett användarkonto

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Under Säkerhet klickar du på Hantera användare.

 3. Välj att skapa en ny användare eller redigera en befintlig användare.

  • Om du vill skapa en ny användare klickar du på Ny användare.

  • Om du vill redigera en befintlig användare klickar du på namnet på den användaren i listan.

 4. Om du vill att användaren ska vara tillgänglig som en resurs för tilldelning av projekt och aktiviteter markerar du kryssrutan Användaren kan tilldelas som en resurs.

 5. Under Visningsnamn skriver du ett namn för användaren och fyller sedan i önskade valfria fält under Identifieringsinformation.

 6. Under Användarautentisering väljer du autentiseringsmetod för användaren och anger ett Användarkonto för inloggning.

 7. Om du väljer att göra denna användare tillgänglig som en resurs för projekt fyller du i respektive fält under Tilldelningsattribut.

 8. Under Exchange Server-information väljer du om du vill synkronisera användarens projektuppgifter med hans eller hennes Outlook-aktiviteter genom att markera eller avmarkera kryssrutan Synkronisera aktiviteter.

  Tips:  Om inte organisationen har en regel som kräver att projektaktiviteter synkroniseras med Outlook är det bäst att höra efter med användaren innan du markerar denna kryssruta.

 9. Under Avdelningar väljer du vilka avdelningar som användaren tillhör.

 10. Fyll i de obligatoriska fälten under Egna fält för resursen.

 11. Under Säkerhetsgrupper väljer du användarens tillämpliga användargrupper i rutan Alla grupper och klickar sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan Grupper som innehåller den här användaren.

 12. Om denna användare kräver ytterligare behörigheter som inte beviljas genom de valda säkerhetsgrupperna använder du avsnitten Säkerhetskategorier och Globala behörigheter för att ge unika behörigheter.

 13. Om organisationen använder gruppfält för rapportering eller filtrering fyller du i fälten i avsnittet Gruppfält.

 14. Om den här användaren representerar en grupp för tilldelning av gruppresurser markerar du kryssrutan Grupptilldelningspool och anger sedan vilken grupp som användaren representerar.

 15. Klicka på Spara för att lägga till användaren på servern.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en användargrupp

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Under Säkerhet klickar du på Hantera grupper.

 3. Om du vill skapa en ny användargrupp klickar du på Ny grupp. Om du vill redigera en befintlig grupp klickar du på namnet på den gruppen i listan.

 4. I rutan Gruppnamn skriver du gruppens namn och ger en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 5. Om du vill synkronisera denna grupp med en befintlig Active Directory-grupp klickar du på Sök efter grupp.

 6. Välj de användare som du vill ska ingå i denna grupp i rutan Tillgängliga användare och klicka sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan Markerade användare.

 7. Välj de kategorier som du vill göra tillgängliga för medlemmarna i denna grupp i rutan Tillgängliga kategorier och klicka sedan på Lägg till för att flytta dem till rutan Markerade kategorier.

 8. Välj en kategori från rutan Markerade kategorier och använd sedan kryssrutorna Tillåt och Avvisa för att ange behörigheter för medlemmarna i denna grupp. Upprepa för var och en av kategorierna i rutan Markerade kategorier.

 9. Om medlemmarna i denna grupp behöver några särskilda globala behörigheter expanderar du motsvarande avsnitt och använder kryssrutorna Tillåt och Avvisa för att ange lämpliga behörigheter.

 10. Klicka på Spara för att uppdatera servern.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×