Skapa godkännandeprocessen för ett förslag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Godkännandeprocessen i Project Web App kan beslutsfattare att tätt styra vilka projekt och förslag fortsätta längs i sin livslängd cyklar. Webbplatsadministratören och serveradministratören samverkar så här konfigurerar du godkännandeprocessen.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur du skapar en godkännandeprocess

Skapa eller redigera ett användarkonto

Skapa eller redigera en grupp

Lär dig mer om hur du skapar en godkännandeprocess

Medan Microsoft Project Server 2010 levereras med en vanlig godkännandeprocessen har din organisation särskilda behov som kräver en unik godkännande struktur.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Skapa eller redigera ett användarkonto

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Inställningar för Server i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera användare under säkerhet.

 3. Välj för att skapa en ny användare eller redigera en befintlig användare.

  • Klicka på Ny användare om du vill skapa en ny användare.

  • Klicka på namnet på användaren i listan om du vill redigera en befintlig användare.

 4. Om du vill att användaren ska vara tillgänglig som en resurs ska tilldelas projekt och aktiviteter, markerar du kryssrutan användaren kan tilldelas som en resurs.

 5. Skriv ett namn för användaren under Visningsnamn och slutför någon av de andra valfritt fält i avsnittet identifieringsinformation.

 6. Under Användarautentisering, väljer du vilken autentiseringsmetod som används för den här användaren och ange ett användarkonto för inloggning.

 7. Om du väljer att göra den här användaren tillgänglig som en projektresurs, Fyll i lämpliga fält i avsnittet Tilldelningsattribut.

 8. Välj om du vill synkronisera användarens projektaktiviteter med hans eller hennes uppgifter i Outlook genom att markera eller avmarkera kryssrutan Synkronisera aktiviteter under Exchange Server-information.

  Tips: Om organisationen har en princip som kräver att projektuppgifter ska synkroniseras med Outlook, det är bra att kontrollera med användaren innan du väljer den här kryssrutan.

 9. Välj vilka avdelningar som den här användaren tillhör under avdelningar.

 10. Fyll i obligatoriska fält under Anpassade resursfält.

 11. Välj den här användaren lämpliga användargrupper i rutan Tillgängliga grupper under Säkerhetsgrupper och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan grupper som innehåller den här användaren.

 12. Om den här användaren kräver ytterligare behörigheter som inte är via de markerade säkerhetsgrupperna, använder du avsnitten Säkerhetskategorier och Globala behörigheter till att bevilja unika behörigheter.

 13. Om din organisation använder gruppera fält för rapportering eller filtrering, Fyll i fälten i avsnittet Gruppfält.

 14. Om den här användaren gruppinformation för team resurstilldelningar Grupptilldelningspool markerar du kryssrutan och väljer sedan vilken grupp som representerar den här användaren.

 15. Klicka på Spara om du vill lägga till användaren till servern.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en grupp

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Inställningar för Server i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera grupper under säkerhet.

 3. Om du vill skapa en ny grupp, klickar du på Ny grupp. Klicka på namnet på gruppen i listan om du vill redigera en befintlig grupp.

 4. Skriv gruppnamnet i rutan Gruppens namn och ange en kort beskrivning i rutan Beskrivning.

 5. Om du vill synkronisera den här gruppen med en befintlig Active Directory-grupp klickar du på Sök efter grupp.

 6. Markera de användare som du vill ska ingå i den här gruppen i rutan Tillgängliga användare och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan Markerade användare.

 7. Markera de kategorier som du vill göra tillgänglig för medlemmar i den här gruppen i rutan Tillgängliga kategorier och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan Valda kategorier.

 8. Välj en kategori i rutan Markerade kategorier och Använd kryssrutorna Tillåt och Neka för att ange behörigheter för medlemmar i den här gruppen. Gör så här för var och en av kategorierna i rutan Valda kategorier.

 9. Om medlemmar i den här gruppen behöver ha några specifika globala behörigheter, expandera avsnittet motsvarande och Använd kryssrutorna Tillåt och Neka för att ange rätt behörighet.

 10. Klicka på Spara om du vill uppdatera på servern.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×