Skapa formulär i Access 2007 med hjälp av designverktyg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

access 2007, bokomslag in- och utsida

Microsoft Office Access 2007 utan och innan
genom John Viescas och Jeff Conrad

John Viescas är författaren av ett stort antal böcker inklusive Microsoft Office Access 2003 inifrån och ut och Skapa Microsoft Access-program. Han kan också samtidig redigering av SQL-frågor för enbart Mortals. Johan har skrivit ett stort antal artiklar för tekniska publikationer och har lectured vid konferenser och användaren gruppmöten hela världen. Han har tagits identifieras som en Most Valuable Professional varje år sedan 1993 av Microsoft support för sin Användarstöd på offentligt stöd forumen.

Jeff Conrad har skrivits och hjälp med tekniska artiklar på Access och skapat flera Access-tillägg i ges fritt till Access-communityn. Bengt har en webbplats med en mängd information och resurs länkar för de behöver hjälp med Access. Han har fått Microsofts Most Valuable Professional Diplom för sin kontinuerlig engagemang online Access-communityn. Han är mycket aktiv i sponsras av Microsoft Access offentliga diskussionsgrupper och flera andra online-forum där han är mest känt som Access Junkie. Förutom arbetet full tid skapar Jeff också Access-databaslösningar för småföretag.

Information om andra böcker som handlar om 2007 Microsoft Office-systemet finns på Microsoft Press.

Tips: I Access 2010rapporter har kontroll layouter som hjälper dig att saker centrerade och letar bra!

I den här artikeln

Skapa ett nytt formulär med designverktyg

Fältlistan

Ur synvinkeln för daglig användning är formulär de viktigaste objekten som du skapar i Microsoft Office Access 2007 programmet eftersom de är vad användare läsa och arbeta med varje gång programmet körs. I den här artikeln lär du dig hur du kan designa och bygga formulär i ett Office Access 2007-skrivbordsprogram med hjälp av designverktygen.

Skapa ett nytt formulär med designverktyg

Om du vill börja skapa ett nytt formulär där du kan visa och redigera data från en tabell, måste du starta med ett tomt formulär-fönster. Du ska skapa första formuläret utan hjälp av Formulärguiden så att du kommer att förstå olika komponenter som ingår i formulärdesign. Klicka på Tomt formulär i gruppen formulär på fliken Skapa. Som standard öppnas ett tomt formulärfönster i layoutvyn och fältlistan visas till höger, enligt bild 1.

nytt formulär i layoutvy

Bild 1 när du klickar på kommandot Tomt formulär i menyfliksområdet, öppnas ett nytt formulärfönster för i layoutvyn.

Access känner inte vid den här tidpunkten från vilka tabeller eller frågor du vill visa och redigera data. Fältlistan till höger visas en lista över varje lokal eller i en länkad tabell. Om du klickar på plustecknet bredvid namnet på en tabell, Access utvidgas listan och visar namnet på alla fält i tabellen. Du kan klicka på ett fältnamn i fältlistan och dra och släpp den till formuläret. Om du klickar på Redigera tabell hyperlänken på höger sida i listan öppnas den specifika tabellen i designvyn, som är den vy som beskrivs i den här artikeln.

När du ber Access för att skapa ett nytt tomt formulär visas Access först i formuläret i layoutvyn. Om du vill växla till designvyn, klicka på pilen under knappen Visa i gruppen vyer och klicka på Designläge. Access växlar formulärfönstret till designvyn och innehåller flera designverktyg om den sammanhangsbaserade fliken Design under Verktyg för formulärdesign i menyfliksområdet, som visas i bild 2.

använd formulärrutnätet och verktyg för att skapa formulärelement

Bild 2 när du öppnar ett formulär i designvyn som du kan använda formulärrutnätet och verktyg för att skapa din formulärelement.

Börjar med ett formulär som innehåller endast en detaljavsnitt. Avsnittet har ett rutnät på en bakgrund som har definierats för 3D-objekt i dialogrutan Inställningar för utseende färg – vanligtvis ljusgrått eller beige. Du kan klicka på informationsavsnittet kant och dra sedan kanten om du vill göra avsnittet större eller mindre. (Om du vill se mer av rutnätet du kanske också vill komprimera Navigeringsfönstret till vänster.) Du kan ta bort rutnätet punkter från informationsavsnittet genom att klicka på kommandot Visa rutnät i gruppen Visa/Dölj på fliken Ordna under Verktyg för formulärdesign. Om du vill lägga till ett rubrikavsnitt eller ett sidfotsavsnitt i formuläret klickar du på kommandot Formulär sidhuvud/sidfot i gruppen Visa/Dölj.

Ange färg för 3D-objekt

Om du vill ange färg för 3D-objekt, högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. Klicka på Windows Fönsterfärg och utseende. Klicka på Avancerat i dialogrutan Inställningar för utseende. Klicka på 3D-objekt i objektlistan. Använd listan Färg 1 om du vill ange den färg du vill använda för 3D-objekt.

Avsnittet detalj börjar vid 5 centimeter 12,7 bred 2 centimeter 5,08 hög. Graderingar mått på linjalerna är förhållande storlek och upplösning på skärmen. Som standard kan du öppna uppsättningar rutnät högst 24 punkter per tum vågrätt och 24 punkter per tum lodrätt. Du kan ändra tätheten av rutnät punkter genom att ändra rutnät X och Rutnät Y-egenskaper i formulärets egenskapsruta. Om du vill ersätta listan med egenskapssidan klickar du på kommandot Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design under Verktyg för formulärdesign. Du kan hitta egenskaperna rutnät X och Y rutnät längst ned i listan på fliken Format i egenskapslistan när du har valt formuläret.

Välja ett formulär bredd och höjd

Även om du kan designa ett formulär som är upp till 22 centimeter 55,87 bred och avsnitten formulär kan också vara upp till 22 tum hög (totalt 66 tum om du lägger till alla tre avsnitt), bör du utformar formulär så att den passar på användarnas skärmar. Vi har en tendens att utforma våra formulär så att den passar bekvämt på lägsta vanliga skärmupplösning – 1 024 × 768. Ett formulär så att den passar den här storlek bör vara ungefär 9.75 centimeter 24.8 bred och summan av höjder på avsnitt som bör vara ungefär 5.6 centimeter 14,2 att ge utrymme för menyfliksområdet, statusfältet och Aktivitetsfältet. Om användaren har konfigurerat en högre skärmupplösning och programmet har utformats med överlappande fönster, göras extra utrymme tillgängliga på Access-skrivbord om du vill arbeta med flera formulär fönster i taget. Om du använder flikdokument extra utrymme som visas till höger och längst ned i formuläret när användaren öppnas på en högre upplösning skärm.

När du arbetar i en högre upplösning kan du öppna det här formuläret och överlägg på det formulär som du skapar. Om formuläret passar bakom exempelformuläret ska formuläret visas korrekt med lägsta vanliga upplösning.

Egenskapsinställningar Rutnät X och Y rutnät bestämma vilka intervall per måttenhet i rutnätet. Du kan ange ett tal mellan 1 (coarsest) och 64 (finaste). Ange måttenheten (amerikanskt eller Metriskt) som standard när du väljer ett land/region på fliken plats i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar. (Du öppnar den här dialogrutan genom att först klicka på klocka, språkOch nationella inställningar i Kontrollpanelen och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar. Om din Kontrollpanelen är inställd på klassisk vy, klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.)

Till exempel om din måttenhet är tum och du anger inställningen rutnät X 10, delar Access rutnätet vågrätt i 0,1-tums steg. När din mätning är i tum och rutnät X och Rutnät Y-värdena skall 24 eller mindre, Access visar rutnät punkter i rutnätet. I centimeter, kan du se rutnät punkter när du anger en inställning av 9 eller mindre. Om du anger ett bättre rutnät för rutnät X eller rutnät Y Access Visa inte rutnät punkter men du kan fortfarande använda rutnätet för att ordna kontroller. Access visar alltid rutnätslinjer på 1-tums intervall (USA) eller 1 centimeter intervall (metrisk), även om du ställer Fin rutnät X eller rutnät Y-värden.

Överst på sidan

Fältlistan

Använd fältlistan tillsammans med gruppen kontroller för att ringa bundna kontroller (länkade till fält i en tabell eller fråga) i formuläret. Du kan öppna listan genom att klicka på knappen Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design. Om formuläret är bundet till en tabell eller fråga, visas namnet på den underliggande tabell eller fråga tillsammans med alla fält som är tillgängliga, vilket visas i bild 3. Alla tabeller som har relationer till den underliggande tabell som definieras visas under Fält i relaterade tabeller. Den sista delen av listan Fält i andra tabeller, visas de tabeller och fält från andra tabeller i den här databasen. Klicka på länken Visa endast fält i den aktuella datakällan för att ta bort de två underavsnitten längst ned i fältlistan. Du kan koppla från listan genom att klicka på namnlisten och dra den bort från den högra kanten av formulärfönstret. När du kopplar från fältlistan kan du dra i kanterna i fönstret för att ändra storlek på den så att du kan se en lång fältnamn. Du kan dra namnlisten om du vill flytta fönstret. När listan över tillgängliga fältnamn är för lång så att den passar i den aktuella storleken på fönstret kan använda den lodräta rullningslisten för att bläddra i listan.

Om du vill använda fältlistan för att placera en bunden kontroll i ett formulär, klickar du först på knappen för typ av kontroll som du vill använda i gruppen kontroller. Dra fält från fältlistan och släpp den till önskad plats i formuläret. Om du klickar på knappen för en kontroll som inte passar för datatypen för fältet markeras kontrollen standard för datatypen. Till exempel om du klickar på något men knappen bifogade filer när du ringer ett fält för bifogade filer i ett formulär, skapas en kontrollen för bifogade filer du ändå. Om du försöker dra valfritt fält när jag klickar på knappen för underformulär /-rapport, obundet objektfält, linje, rektangel eller sidbrytningskontroll skapar Access en textrutekontroll eller bundet objekt ramkontroll, efter behov, i stället. Om du drar ett fält från fältlistan utan att klicka på en kontroll används Visa kontroll som du har definierat för fältet i Definiera tabell eller en kontroll som är lämpliga för fältdatatyp.

fältlista

Bild 3 i fältlistan visas namnen på fält i bundna tabell eller fråga, alla relaterade tabeller och fält från andra tabeller i den aktuella databasen.

Egenskapssidan

Formuläret varje avsnitt i formuläret (sidhuvud, information, sidfot) och alla kontroller i formuläret har en lista med associerade egenskaper och ange egenskaperna med en egenskapslista tillsammans. Varje kontroll i ett formulär, varje avsnitt i ett formulär och själva formuläret är alla objekt. Vilka typer av egenskaper som du kan ange varierar beroende på objektet. Om du vill öppna egenskapsrutan för ett objekt, markera objektet och klicka sedan på knappen Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design öppnas ett fönster som liknar den som visas i bild 4 på höger sida av formulärfönstret , ersätta fältlistan. (Du kan inte ha både egenskapssidan och fältlistan öppna på samma gång.) Om du har tidigare dockas fältlistan eller egenskapssidan, visas egenskapssidan i fönstret frånkopplad. Om egenskapssidan redan är öppen, kan du visa egenskaperna som är specifika för ett objekt genom att klicka på objektet. Du kan också klicka på pilen under Markeringstyp och sedan välja objektets namn i listan högst upp på egenskapssidan.

egenskapssida

Bild 4 du kan visa egenskaperna för formulärkontroller och avsnitt med hjälp av egenskapslistan.

Du kan dra namnlisten om du vill flytta egenskapssidan på skärmen. Du kan också dra kanterna i fönstret för att ändra storlek på den så att du kan se mer av inställningarna för egenskapen. Eftersom ett formulär har mer än 100 egenskaper som du kan ange och många kontroller har mer än 70 egenskaper, finns i Access flikar högst upp på egenskapssidan så att du kan välja att visa alla egenskaper (standard) eller för att visa endast formategenskaper , dataegenskaper, händelseegenskaper eller andra egenskaper. Ett egenskapsblad för formulär som visar bara dataegenskaperna som visas i bild 5.

När du klickar i egenskapsrutan som innehåller en lista med giltiga värden visas en liten pil på höger sida i egenskapsrutan. Klicka på pilen om du vill se en lista med värden för egenskapen. För egenskaper som kan ha en mycket lång värde-inställning kan du klickar du på egenskapen och tryck sedan på SKIFT + F2 för att öppna dialogrutan Zooma. Dialogrutan Zooma innehåller utökad textruta för att ange eller visa ett värde.

dataegenskaper

Figur 5 om du klickar på fliken Data i egenskapslistan formulär, visas bara dataegenskaper.

I många fall är ett fönster, dialogrutan eller guiden tillgänglig för att hjälpa dig att skapa egenskapsinställningar för egenskaper som kan ta emot ett komplext uttryck, en frågedefinitionen eller koden (ett makro eller Visual Basic-procedur) och svara på en händelse. När sådan hjälp är tillgänglig för en egenskapsinställning visas lilla knappen ellipser bredvid egenskapsrutan med tre punkter bredvid egenskapsrutan när du väljer egendom. Det här är knappen Skapa. Om du klickar på knappen Skapa Access svarar med lämplig fönstret, dialogrutan eller guiden.

Tips: Till skillnad från tidigare versioner av när du öppnar egenskapssidan i tabellen, frågan, formuläret eller rapporten designvyn fönstret kommer att vara öppen för alla objekt i designvyn tills du stänger den. På samma sätt om du stänger egenskapssidan i Design-vyn stängs i fönstret för alla andra objekt i designvyn förrän du öppnar den igen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×