Skapa formatmallar för HTML-redigeraren

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med en Microsoft Office SharePoint Server 2007-publiceringsplats kan innehållsägare skapa och uppdatera webbsidor på webbplatsen genom att använda en webbläsare. En avdelningschef kan till exempel med hjälp av en webbläsare anslå meddelanden och annan information direkt på webbplatsen, så som visas i bilden nedan.

Publiceringssida i webbläsaren

Den som utvecklar eller designar en webbplats kan underlätta för dem som skapar innehåll så att sidorna ser bättre ut genom att skapa formatmallar som kan tillämpas på delar av sidorna som skapas utifrån sidlayouter. Egna formatmallar gör också känslan och utseendet på sidorna konsekvent. I den här artikeln beskrivs hur en webbutvecklare eller -designer kan använda Microsoft Office SharePoint Designer 2007 för att skapa egna formatmallar som kan används på publiceringssidor som skapas eller redigeras i webbläsaren.

Viktigt!: Innehållet i den här artikeln gäller bara för webbplatser som finns på en server som kör Office SharePoint Server 2007. Dessutom måste publicering vara aktiverat för webbplatsen på den högsta nivå i webbplatssamlingen. Du måste också ha redigeringsbehörighet för webbplatser på den översta nivån för att kunna öppna och redigera sidlayouter.

Artikelinnehåll

Hur används HTML-redigeraren i en publiceringswebbplats?

Skapa formatmallar för HTML-redigeraren

Använda HTML-redigeraren på en publiceringswebbplats

För att kunna skapa egna formatmallar för publiceringssidor måste du förstå några viktiga begrepp i Office SharePoint Server 2007. Nedan finns en kort översikt.

Vilket samband finns mellan publiceringssidor och sidlayouter?

Sidlayouter är sidmallar som styr hur en sida ska se ut, vilka sidfält och innehållsfält som är tillgängliga och exakt vilka element som ska finnas med på sidan (t.ex. listor och bibliotek). Du kan t.ex. ställa in en sidlayout för reserapporter, en annan sidlayout för nyhetsartiklar och en tredje sidlayout för planerade uppdateringar. Behöriga användare kan sedan skapa nya publiceringssidor som baseras på dessa sidlayouter. Varje sida som de skapar följer ett konsekvent format för det speciella innehåll som sidan ska ha. Användarna kan skapa publiceringssidor i sina webbläsare, där de kan välja en sidlayout varje gång som de skapar sidan.

Dialogruta med en lista med sidlayouter för publicering

Sidlayouter kan redigeras i Office SharePoint Designer 2007. Mer information finns i artikeln Anpassa en publiceringssidlayout.

Varifrån hämtar sidlayouter sin formatering?

Sidlayouter hämtar sin formatering från huvudsidor, som är sidmallar som definierar områden med delat innehåll (till exempel sidhuvuden, sidfötter och vänster navigering) och som använder formatmallar för att styra formatering av text, hyperlänkar, celler, tabeller och många andra element. Sidlayouter kan också hämta sin formatering från formatmallar som tillämpas direkt på dem. En sidlayout kanske till exempel får sina ursprungliga formateringsregler från en huvudsida, men du kan alltid koppla fler formatmallar till sidlayouten om du ytterligare vill definiera formateringen för sidorna som skapas från den. Huvudsidan som en sidlayout baseras på kanske till exempel anger att all normal text ska ha teckensnittet Verdana, men du kan koppla en formatmall till sidlayouten som anger att alla kopplade sidor ska använda teckensnittet Arial för normal text. All formatering och märkning på en publiceringssida – utom för innehållsfälten – hämtas direkt från sidlayouten som sidan skapas från.

Hur redigeras innehåll på publiceringssidor?

När du skapar en publiceringssida gör du det i webbläsaren. När du har skapat sidan kan du redigera den genom att bläddra till den, klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och sedan klicka på Redigera sida.

Webbplatsåtgärder-menyn med kommandot Redigera sida

När sidan har öppnats klickar du på Redigera innehåll så att HTML-redigeraren öppnas och du kan redigera alla RTF-fält.

Kommandot Redigera innehåll på en öppnad sida

Obs!: Fält som inte innehåller RTF-text har egna redigerare – till exempel ett datafält har en egen redigerare.

HTML-redigeraren öppnas så att du kan lägga till eller redigera innehåll, ändra teckensnitt och formatering manuellt eller välja mellan många andra alternativ. Du tillämpar en formatmall på text genom att markera texten, klicka på Formatmallar och sedan klicka på önskad formatmall.

HTML-redigeraren med listan Formatmallar

Varifrån hämtar HTML-redigeraren formatmallarna?

De formatmallar som finns i HTML-redigeraren kommer från två formatmallslistor som finns i katalogen _layouts på webbplatsen eller underwebbplatsen:

 • HtmlEditorCustomStyles.css definierar formatering för egna formatmallar och finns på:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

 • HtmlEditorTableFormats.css definierar formatering för tabeller och finns på:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

Eftersom formatmallslistorna finns i den skyddade katalogen _layouts på webbplatsen, kan du inte ändra dem i Office SharePoint Designer 2007. Däremot kan du åsidosätta formatmallarna i dessa formatmallslistor genom att tillämpa andra formatmallar på sidlayouten som du använder när du skapar publiceringssidor.

Överst på sidan

Skapa formatmallar för HTML-redigeraren

Du kan skapa nya formatmallar för HTML-redigeraren genom att öppna webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007 och sedan göra på följande sätt.

Hitta och öppna sidlayout

Om du redan har skapat en sidlayout och nu vill skapa nya formatmallar så att de kan användas i HTML-redigeraren i webbläsaren, börjar du med att leta reda på och sedan öppna sidlayouten. Du öppnar sidlayouten genom att dubbelklicka på själva sidlayouten eller någon av publiceringssidorna som har skapats utifrån sidlayouten.

 1. Öppna webbplatsen som innehåller sidlayouten som du vill ändra i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Leta reda på en sida som använder sidlayouten som du vill använda en ny formatmall på i mapplistan och dubbelklicka sedan på sidan.

  Obs!: Publiceringssidor lagras i dokumentbiblioteket Sidor på webbplatsen. Att dubbelklicka på en publiceringssida är ett snabbt sätt att hitta och öppna sidlayouten som publiceringssidan är kopplad till. Om du redan vet namnet på sidlayouten som du vill skapa en ny formatmall för, kan du dubbelklicka på den i stället för på sidan.

  Mapplista med meddelande om redigeringssida eller underliggande sidlayout

  Eftersom publiceringssidor bara kan redigeras i webbläsaren, visas ett meddelande med en fråga om du vill redigera sidan i webbläsaren eller redigera den underliggande sidlayouten.

 3. Klicka på Redigera sidlayout.

  Sidlayouten öppnas.

Åsidosätta en befintlig formatmall

Om du vill åsidosätta en befintlig formatmall kan du kopiera den befintliga formatmallen från HtmlEditorCustomStyles.css eller HtmlEditorTableFormats.css till en annan formatmallslista som används av sidan och sedan ändra formatmallen. Eftersom formatmallslistorna i katalogen _layouts tillämpas först, kommer andra formatmallar i andra formatmallslistor som används av sidan att åsidosätta formatmallarna från HtmlEditorCustomStyles.css och HtmlEditorTableFormats.css.

 1. Gå till platsen för formatmallslistorna som du vill kopiera en eller flera formatmallar från genom att skriva någon av följande platser i fältet Adress i webbläsaren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  – eller –

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Klicka på Öppna när du får ett meddelande med en fråga om vad du vill göra med filen.

  Formatmallslistan öppnas i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Markera den formatmall som du vill ändra, högerklicka på den och välj sedan Kopiera på snabbmenyn.

  Formatmallslista med snabbmeny och kommandot Kopiera

 4. Öppnar (eller gå tillbaka till) sidlayouten i Office SharePoint Designer 2007 som du vill åsidosätta formatmallen för och klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar.

  Obs!: Klicka på Hantera formatmallarÅtgärdsfönster-menyn om åtgärdsfönstret Hantera formatmallar inte visas.

 5. Kontrollera att Visa formatmallar som används på den aktuella sidan är valt.

  Alternativ-menyn med kommandot Visa formatmallar som används på den aktuella sidan valt

 6. Dubbelklicka i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar på någon av formatmallslistorna som används på sidan, till exempel pageLayout.css, så att den öppnas för redigering.

  Varje formatmall som används på den aktuella sidan visas som en avsnittsrubrik i listan CSS-formatmallar i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar. Dubbelklicka på rubriken för en formatmallslista när du vill redigera den.

 7. Rulla längst ned i formatmallslistan, högerklicka där du vill klistra in formatmallen och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 8. Redigera formatmallen som du vill ha den.

  Obs!: I åtgärdsfönstret CSS-egenskaper kan du redigera formatmallen på ett mer visuellt sätt. Om åtgärdsfönstret inte visas klickar du på CSS-egenskaperÅtgärdsfönster-menyn.

 9. Klicka på SparaArkiv-menyn när du vill spara formatmallslistan.

Nästa gång som du använder HTML-redigeraren för att redigera en artikel som baseras på den här sidlayouten, kan den ändrade formatmallen användas och den visas i listan Formatmallar.

Listan Formatmallar med den ändrade formatmallen

Skapa en ny formatmall

Du kan också skapa en ny formatmall och placera den i listan Formatmallar i HTML-redigeraren. Eftersom det är enklare att utgå från en befintlig formatmall än att skapa en från början, beskriver det här avsnittet hur du utför detta genom att kopiera en befintlig formatmall och sedan ändra namn på den.

 1. Gå till platsen för formatmallslistorna som du vill kopiera formatmallar från genom att skriva någon av följande platser i fältet Adress i webbläsaren:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  – eller –

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Klicka på Öppna när du får ett meddelande med en fråga om vad du vill göra med filen. Formatmallslistan öppnas i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Markera den formatmall du vill ändra, högerklicka på den och välj sedan Kopiera på snabbmenyn.

  Formatmallslista med snabbmeny och kommandot Kopiera

 4. Öppna (eller gå tillbaka till) sidlayouten i Office SharePoint Designer 2007 som du vill lägga till den nya formatmallen i och klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar.

  Obs!: Klicka på Åtgärdsfönster och sedan på Hantera formatmallar om åtgärdsfönstret Hantera formatmallar inte visas.

 5. Kontrollera att Visa formatmallar som används på den aktuella sidan är valt.

  Alternativ-menyn med kommandot Visa formatmallar som används på den aktuella sidan valt

 6. Dubbelklicka i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar på någon av formatmallslistorna som används på sidan, till exempel pageLayout.css, så att den öppnas för redigering.

  Varje formatmall som används på den aktuella sidan visas som en avsnittsrubrik i listan CSS-formatmallar i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar. Dubbelklicka på rubriken för en formatmallslista när du vill redigera den.

 7. Rulla längst ned i formatmallslistan, högerklicka där du vill klistra in formatmallen och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 8. Redigera formatmallen som du vill ha den.

  Du måste ändra namn på formatmallen om du inte vill åsidosätta den befintliga formatmallen som du har kopierat. Om du till exempel vill att den nya formatmallen ska ha namnet redHeadline ändrar du följande CSS-kod.

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Koden ska se ut så här.

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Obs!: I åtgärdsfönstret CSS-egenskaper kan du redigera formatmallen på ett mer visuellt sätt. Om åtgärdsfönstret inte visas klickar du på CSS-egenskaperÅtgärdsfönster-menyn.

 1. Klicka på SparaArkiv-menyn när du vill spara formatmallslistan.

  Nästa gång som du använder HTML-redigeraren för att redigera en artikel som baseras på den här sidlayouten, kan den ändrade formatmallen används och den visas i listan Formatmallar.

  Listan Formatmallar med den ändrade formatmallen

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×