Skapa ett Word 2016-dokument som ska användas i tidigare versioner av Word

Kanske vill du dela ett dokument med någon som använder en tidigare version av Word.

I Word 2007, 2010 och 2013 kan du öppna .docx-filer som skapats med Word 2016.

De Word 2003-användare som har installerat Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten i Word, Excel och PowerPoint 2007 kan också öppna Word 2013- och 2016-dokument.

Om du inte vet vilken tidigare version den andra användaren har, kan du spara dokumentet i filformatet Word 97–2003 (.doc).

Obs!: Om du vill ta reda på vilket innehåll och vilka funktioner som inte är tillgängliga för redigering i tidigare versioner kan du läsa mer i Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner.

Skapa ett nytt dokument i Word 97–2003-format

Om du vill skapa ett nytt dokument i Word 2016 som andra användare med en gammal version av Word sedan ska kunna granska och redigera, måste du spara dokumentet i Word 97–2003-formatet.

  1. Klicka på Arkiv > Nytt.

  2. Öppna ett nytt dokument genom att klicka på Tomt dokument.

  3. Klicka på Arkiv > Spara som och välj en plats där du vill spara filen.

  4. Skriv ett namn för dokumentet och klicka på Fler alternativ. Då öppnas dialogrutan Spara som.

  5. Klicka på Word 97-2003-dokument i listan Filformat. Filformatet ändras från .docx till .doc.

  6. Klicka på Spara.

Funktioner som fungerar annorlunda när du använder Word 97–2003-dokumentformat

I de här tabellerna anger vi de dokumentelement som fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du redigerar .doc-filer.

Word 2016

Ändra när du använder Word 97–2003-filformat (.doc)

Appar för Office

Tas bort permanent från dokumentet.

Webbvideo

Omvandlas permanent till en bild med en hyperlänk till webbvideon.

Information om kommentarssvar/klar

Kommentarssvar blir individuella kommentarer på högsta nivån, och alla kommentarer som är märkta med "klar" återställs.

Rubriker som komprimeras som standard

Rubriker visas som standard och egenskapen försvinner permanent.

Nya nummerformat för Word 2010

Versaler turkiska (latinskt) {A, B, C, Ç, D …}
Gemener turkiska (latinskt) {a, b, c, ç, d, …}
Versaler bulgariska (kyrilliskt) {А,Б,В,Г,Д, …}
Gemener bulgariska (kyrilliskt) {а, б, в, г д, …}
Versaler grekiska

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Gemener grekiska

{Α, β γ, δ, ε, …}
3-siffrigt fast format { 001 …NNN}
4-siffrigt fast format { 0001 …NNNN}
5-siffrigt fast format {= 00001 …NNNNN}

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya form- och textruteeffekter

Figurer och textrutor omvandlas till effekter som finns tillgängliga i det aktuella .doc-filformatet.

Texteffekter

Texteffekter tas bort permanent.

Alternativtext för tabeller

Alternativtexten för tabeller försvinner.

OpenType-funktioner

OpenType-funktioner tas bort permanent från text.

Blockering av författare

Om områden är låsta i dokumentet tas låset bort.

Nya WordArt-effekter

Texteffekter tas bort permanent.

Innehållskontroller

Innehållskontroller omvandlas till statiskt innehåll.

Teman

Konverteras permanent till format.

Primära/sekundära teckensnitt

Omvandlas permanent till direktformatering av teckensnitten.

Spårade flyttningar

Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.

Justeringstabbar

Omvandlas permanent till vanliga tabbar.

SmartArt-grafik

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa SmartArt genom att öppna den i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat.

Scheman och diagram

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa diagrammet genom att öppna det i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat. Alla data utanför de gränser som stöds av Excel 2003 tas bort permanent.

Open XML-inbäddade objekt

Ingen ändring.

Byggblock

Viss information i byggblock och Autotext-poster kan gå förlorad.

Litteraturförteckning

Konverteras permanent till statisk text.

Källhänvisningar

Konverteras permanent till statisk text.

Ekvationer

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa ekvationen genom att öppna den i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat.

Relativa textrutor (textrutor som storleksanpassats till en procentandel av sidans bredd eller höjd)

Relativa mått omvandlas permanent till en absolut placering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×