Skapa ett Venndiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa en SmartArt-grafik som använder en venndiagramlayout i Excel, Outlook, PowerPoint och Word. Venndiagram är idealisk för att illustrera likheter och skillnader mellan flera olika grupper eller koncept.

Översikt över Venndiagram

I ett Venndiagram används överlappande cirklar för att illustrera likheter, olikheter och relationer mellan grupper, idéer, kategorier eller grupper. Likheter mellan grupper representeras av de cirkeldelar som överlappar varandra, och olikheter representeras av de cirkeldelar som inte överlappar varandra.

Ett Venndiagram

1 varje stor grupp representeras av en av cirklarna.

2 de överlappa varandra representerar likheter mellan två stora grupper eller mindre grupper som tillhör de två större grupperna.

Vad vill du göra?

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga

  Ett exempel på gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2013

 2. Klicka på Relation i galleriet Välj en SmartArt-grafik och klicka på en Venndiagramlayout (till exempel Enkelt Venndiagram). Klicka sedan på OK.

  SmartArt-grafikobjekt
  Layouten Enkelt Venndiagram

Lägga till text huvudcirklar

 1. Markera en figur i SmartArt-grafiken.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på [Text] i text-fönstret och skriv in texten (eller markera en punkt och skriv in texten).

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra sedan in texten.

  • Klicka på en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv in texten.

  Obs!: Om du inte ser Textfönstret kan du öppna det genom att klicka på kontrollen på vänster sida om SmartArt-bilden.

  Kontroll för textfönstret

Lägga till text i cirklarnas överlappande delar

Du kan inte lägga till text i de delar som överlappar varandra i ett Venndiagram från textfönstret. I stället kan du infoga textrutor och placera dem ovanpå de överlappande områdena.

I Excel, Outlook och Word:

 1. Gör något av följande i gruppen Text på fliken Infoga:

  • I Excel klickar du på Textruta.

  • I Outlook klickar du på Textruta och sedan på Rita textruta.

  • I Word klickar du på Textruta, går längst ned i galleriet och klickar på Rita textruta.

 2. Gör sedan följande:

  • Klicka och dra i en överlappande cirkel. Rita textrutan så stor du vill ha den.

  • Om du vill lägga till text klickar du i rutan och skriver.

  • Om du vill ändra bakgrundsfärgen från vit till samma färg som den överlappande cirkeln högerklickar du i textrutan och väljer sedan Formatera figur.

  • Välj Ingen fyllning under Fyllning i rutan Formatera figur.

  • Om du vill ta bort linjerna runt textrutan ser du till att textrutan är markerad, klickar på Linje i rutan Formatera figur och väljer sedan Ingen linje.

   Meddelanden: 

   • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och, när pekaren ändras till en korspil ( Korspil ), drar du textrutan dit du vill ha den.

   • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

I PowerPoint:

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Klicka och dra i en överlappande cirkel. Rita textrutan så stor du vill ha den.

 3. Om du vill lägga till text klickar du i rutan och skriver.

 1. Klicka på den befintliga cirkel som är närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 2. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att fliken Design ska öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • När du vill lägga till en cirkel i ett Venndiagram kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade cirkeln så att den nya cirkeln placeras på önskad plats.

 • Om du vill infoga en cirkel från textfönstret klickar du på en befintlig cirkel, flyttar pekaren före eller efter texten där du vill lägga till cirkeln och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en cirkel från ett Venndiagram klickar du på den cirkel du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på det Venndiagram du vill ändra.

 2. Klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten. Välj önskad layout.

  • Om du vill visa överlappande relationer som en sekvens klickar du på Linjärt Venndiagram.

   Linjärt Venndiagram

  • Om du vill vissa överlappande relationer med betoning på tillväxt eller gradering klickar du på Staplat Venndiagram.

   Staplat Venndiagram

  • Om du vill visa överlappande relationer och förhållandet till en central idé klickar du på Radiellt Venndiagram.

   Radiellt Venndiagram

Om du snabbt vill få en proffsig SmartArt-grafik kan du ändra färgerna i Venndiagrammet. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 • Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Ändra alternativet Färger i gruppen SmartArt-format

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller format på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka om nödvändigt på pilen bredvid Linje i rutan Formatera figur så visas alla alternativen. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra färg på cirkelns kant klickar du på Färg Bild av knapp och sedan på den färg du vill ha.

  • Om du vill ändra format på cirkelns kant väljer du de linjeformat du vill ha, till exempel Transparens, Bredd och Strecktyp.

Ändra bakgrundsfärgen på en cirkel i ett Venndiagram

Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 1. Högerklicka på kanten på en cirkel och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på Hel fyllning under Fyllning i rutan Formatera figur.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

  • Om du vill ändra bakgrundsfärg till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger. Sedan klickar du antingen på den färg du vill ha på fliken Standard eller blandar till en egen färg på fliken Anpassad. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill öka figurernas genomskinlighet i diagrammet flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 % (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linjeformat, tavelram eller 3D-rotation som du kan tillämpa på cirklarna i SmartArt-grafiken för att skapa ett unikt utseende.

Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra.

 • Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design för SmartArt-verktyg

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Meddelanden: 

 • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

Tips: Om du använder PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016 kan animera du ett Venndiagram om du vill framhäva varje cirkel. Mer information finns i animera SmartArt-grafik.

Se även

Välja en layout för SmartArt-grafik

Läs mer om SmartArt-grafik

Ändra färg på en figur, figurs kantlinje eller hela SmartArt-grafiken

Lägga till figurer

Vad vill du göra?

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Gruppen Figurer på fliken Infoga.

 2. Klicka på Relation i galleriet Välj en SmartArt-grafik och klicka på en Venndiagramlayout (till exempel Enkelt Venndiagram). Klicka sedan på OK.

Lägga till text huvudcirklar

 1. Välj SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Textfönster under SmartArt-verktyg på fliken Design i gruppen Skapa grafik.
  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg
  om du inte ser SmartArt-verktyg eller fliken Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på SmartArt-grafik om du vill öppna fliken Design.

 3. Gör något av följande:

 4. Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

 5. Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

 6. Klicka på en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv in texten.

 7. I fönstret Text Markera en punkt under Skriv texten här, och Skriv texten.

Obs!: Du kan också öppna fönstret Text genom att klicka på kontrollen.

Kontroll för textfönstret

Lägga till text i cirklarnas överlappande delar

Du kan inte lägga till text i de delar som överlappar varandra i ett Venndiagram från textfönstret. I stället kan du infoga textrutor och placera dem ovanpå de överlappande områdena.

Om du vill infoga en textruta, gör du följande:

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Rita en textruta genom att dra.

 3. Markera textrutan och Skriv texten.

 4. Flytta textrutan över området överlappande cirklar.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en annan cirkel till.

 2. Klicka på den befintliga cirkel som är närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att fliken Design ska öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

 • När du vill lägga till en cirkel i ett Venndiagram kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade cirkeln så att den nya cirkeln placeras på önskad plats.

 • Om du vill lägga till en cirkel från fönstret Text klickar du på en befintlig cirkel, flytta pekaren före eller efter texten där du vill lägga till på cirkeln och sedan på RETUR.

 • Om du vill ta bort en cirkel i ett Venndiagram klickar du på den cirkel du vill ta bort och tryck på del..

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på det Venndiagram som du vill ändra och klicka sedan på Ändra Layout.

 2. Klicka på relation i den vänstra fönsterrutan i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik och gör något av följande i den högra rutan:

  • Om du vill visa överlappande relationer som en sekvens klickar du på Linjärt Venndiagram.

   Linjärt Venndiagram

  • Om du vill vissa överlappande relationer med betoning på tillväxt eller gradering klickar du på Staplat Venndiagram.

   Staplat Venndiagram

  • Om du vill visa överlappande relationer och förhållandet till en central idé klickar du på Radiellt Venndiagram.

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

Om du vill snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik, kan du ändra färgerna i ett Venndiagram. Du kan också lägga till effekter, till exempel ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 1. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller format på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Formatera figur:

  • Klicka på Färg i den vänstra rutan i fönstret Linjefärgfärg Bild av knapp om du vill ändra färg på cirkelns kant, och klicka sedan på den färg du vill använda.

  • Om du vill ändra format på cirkelns kant, klicka på Linjeformat i den vänstra rutan i fönstret Linjeformat och välj linjeformat som du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen på en cirkel i ett Venndiagram

Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 1. Högerklicka på kanten på en cirkel och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på fyllning i den vänstra rutan och klicka sedan på hel fyllning i rutan fyllning i dialogrutan Formatera figur.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

  • Om du vill ändra bakgrundsfärg till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger. Sedan klickar du antingen på den färg du vill ha på fliken Standard eller blandar till en egen färg på fliken Anpassad. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill öka figurernas genomskinlighet i diagrammet flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 % (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linjeformat, tavelram eller 3D-rotation som du kan tillämpa på cirklarna i SmartArt-grafiken för att skapa ett unikt utseende.

Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra.

 1. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

 • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

Om du använder PowerPoint 2010 kan du animera ett Venndiagram om du vill framhäva varje cirkel. Mer information om hur du kan animera SmartArt-grafik finns i animera SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på det Venndiagram du vill animera.

 2. Klicka på den animering du vill använda på fliken animeringar i gruppen animeringmer knappen knappen Mer .

 3. Klicka på Effektalternativ om du vill göra varje cirkel i Venndiagram ange i sekvens på fliken animeringar i gruppen animering och klicka sedan på En i taget.

Obs!: Om du kopierar ett Venndiagram med en animering till den till en annan bild, kopieras också animeringen.

Se även

Välja en layout för SmartArt-grafik

Vad vill du göra?

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på Relation i galleriet Välj en SmartArt-grafik och klicka på en Venndiagramlayout (till exempel Enkelt Venndiagram). Klicka sedan på OK.

 3. Om du vill ange text för att definiera en cirkel, gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka på en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv in texten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en annan cirkel till.

 2. Klicka på den befintliga cirkel som är närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

 • När du behöver lägga till en cirkel i ett Venndiagram experimentera med att lägga till formen före eller efter den markerade cirkeln att få önskad placering för den nya cirkeln. Det är enkelt att rätta vanliga SmartArt.

 • Om du vill lägga till en cirkel från fönstret Text klickar du på en befintlig cirkel, flytta markören före eller efter texten där du vill lägga till cirkeln och trycker på RETUR.

 • Om du vill ta bort en cirkel i ett Venndiagram klickar du på den cirkel du vill ta bort och tryck på del..

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på det Venndiagram som du vill ändra och klicka sedan på Ändra Layout.

 2. Klicka på relation och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa överlappande relationer som en sekvens klickar du på Linjärt Venndiagram.

   Linjärt Venndiagram

  • Om du vill vissa överlappande relationer med betoning på tillväxt eller gradering klickar du på Staplat Venndiagram.

   Staplat Venndiagram

  • Om du vill visa överlappande relationer och förhållandet till en central idé klickar du på Radiellt Venndiagram.

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

För att snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik klickar ändra du färger eller använda ett SmartArt-format för ett Venndiagram. Du kan också lägga till effekter, till exempel ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter. PowerPoint 2007-presentationer kan du animera ett Venndiagram.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfältet SmartArt toolbar - Venn

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller format på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på cirkelns kant klickar du på Linjefärg, klicka på färg Bild av knapp och klicka sedan på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format på cirkelns kant Klicka på Linjeformat och klicka på de linjeformat du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen på en cirkel i ett Venndiagram

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Högerklicka på kanten på en cirkel och klicka sedan på Formatera figur.

 3. Klicka på Fyllning och sedan på Hel fyllning.

 4. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

Om du vill ändra bakgrundsfärg till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger. Sedan klickar du antingen på den färg du vill ha på fliken Standard eller blandar till en egen färg på fliken Anpassad. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på cirklar i SmartArt-grafiken att skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfältet SmartArt toolbar - Venn

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Om du använder Microsoft Office PowerPoint 2007 kan du animera ett Venndiagram om du vill framhäva varje cirkel.

 1. Klicka på det Venndiagram du vill animera.

 2. Klicka på Animeria på fliken Animeringar, i gruppen Animeringar. Klicka sedan på En och en.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!: Om du kopierar ett Venndiagram med en animering till den till en annan bild, kopieras också animeringen.

Se även

Välja en layout för SmartArt-grafik

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×