Skapa ett UML-tillståndsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tillståndsdiagram som visar de övergångar ett objekt genomgår när det svarar på yttre händelser

Bildtext 1 Första tillstånd är ett objekts tillstånd innan några händelser i diagrammet har agerat på den.

Bild av knapp Ett tillstånd representerar en förekomst i en objekt liv. Dubbelklicka på formen tillstånd att lägga till ett namn och dess interna åtgärder och aktiviteter.

Bildtext 3 TransitionsTransitions indikerar att, som svar på en händelse ett objekt kommer går från en status till en annan och utföra en åtgärd.

Steg 4 händelse som utlöser övergången är namngiven i övergångssträngen. Dubbelklicka på en övergång om du vill märka den med en sträng som förutom en händelsesignatur kan också innehålla ett guard villkor och en åtgärdsuttryck.

 1. Öppna UML-modellen med den klass eller det användningsfall som innehåller det beteende som du vill representera i ett tillståndsdiagram.

 2. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på UML-modelldiagram.

 3. I trädvy högerklickar du på den ikon som representerar klass eller användningsfall som inkluderar det funktionssätt som du vill representera i ett tillståndsdiagram. Peka på Ny och klicka på Tillståndsdiagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-tillståndsdiagram blir den översta stencilen. Arbetsytan visar "Tillståndsdiagram" som vattenstämpel. En ikon för diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas på UML-menyn pekar du på Visa och klickar därefter på Modellutforskaren.

 4. Dra Tillstånd-former till ritningssidan för att representera ordningen för de tillstånd som ett objekt går igenom.

  Arbeta med tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 5. Dra en Sammansatt tillstånd-form till sidan för att representera samtidiga tillstånd, tillstånd där underordnat och överordnat element utesluter varandra eller kapslade deltillstånd.

  Arbeta med sammansatt tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram

 6. Anslut tillstånd till andra tillstånd med Övergång-former för att ange att ett objekt i ett tillstånd övergår i det andra tillståndet som svar på en händelse.

  Arbeta med övergång figurer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

  Tips: Använd formen bågformade övergång för att ange att ett objekt förblir i samma läge som svar på en händelse. Anslut båda ändarna av övergången till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på formen samma tillstånd.

 7. Anslut Övergång-former till Övergång (koppla ihop)- och Övergång (förgrening)-former för att representera förgreningen av ett tillstånd till flera tillstånd eller synkroniseringen av flera tillstånd till ett tillstånd.

 8. Använd Ytlig historik- eller Djupgående historik-former för att ange att ett objekt återtar ett tillstånd som det senast hade i en region.

  Arbeta med sammansatt tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram

 9. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan UML-egenskaper och lägga till ett namn, åtgärder, aktiviteter, händelser och andra egenskaper.

 10. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×