Skapa ett UML-statiskt strukturdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Diagram över statisk struktur för en klass som definierar typerna av programvaruobjekt i ett system och deras egenskaper

Bildtext 1 Om du vill lägga till attribut, funktioner och andra egenskaper i klass former dubbelklickar du på en form för att öppna dialogrutan Egenskaper för UML-klass.

Bild av knapp Dubbelklicka på en association att lägga till dekorationer, till exempel multiplicitet och navigerbarhet.

Bildtext 3 Förutom namn och typ som visas här attribut även inkludera synlighet, ett startvärde och ange om omfattning är klassen eller instansen.

Steg 4 Definiera parametrar till en åtgärd fullt ut i ett diagram när du vill kommunicera detaljerade programming specifikationer.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på paketet där du vill inkludera det statiskt strukturdiagram, pekar på Ny och klickar på Statiskt strukturdiagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-statisk struktur placeras överst. Arbetsytan visar "Statisk struktur" som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om inte trädvyn visas väljer du VisaUML-menyn och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Dra klass- eller objektformer till ritningssidan när du vill återge de klasser eller objekt som ska inkluderas i det klasstatiska strukturdiagrammet eller den konceptuella modellen.

  Arbeta med klasser och objekt i UML-statiska strukturdiagram

 4. Dubbelklicka på varje form när du vill öppna dess dialogruta Egenskaper för UML, där du kan lägga till attribut, funktioner och andra egenskaper.

 5. Högerklicka på varje klass- eller objektform och klicka därefter på Visningsalternativ för form när du vill välja vilka egenskaper som ska visas för formen och vilka delar av formen som du vill utelämna (till exempel attribut, funktioner och mallparametrar).

 6. Ange relationer mellan klasserna och objekten genom att använda formerna Association, Länk, Samband, Generalisering eller Sammansättning.

  Arbeta med associationer i UML-statiska strukturdiagram

  Arbeta med samband i UML-statiska strukturdiagram

  Arbeta med generaliseringar i UML-statiska strukturdiagram

  Arbeta med länkar i UML-statiska strukturdiagram

 7. Dubbelklicka på varje relationsform (Association, Länk, Samband, Generalisering eller Sammansättning) när du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML för den, där du kan lägga till dekorationer för associationsslut och andra egenskaper.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×