Skapa ett UML-statiskt struktur diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-det statiska struktur diagrammet är inte tillgängligt i Visio 2013 och senare versioner. Mer information finns i UML-diagram i Visio.

Diagram över statisk struktur för en klass som definierar typerna av programvaruobjekt i ett system och deras egenskaper

Bildtext 1 Om du vill lägga till attribut, funktioner och andra egenskaper i klass former dubbelklickar du på en form för att öppna dialog rutan Egenskaper för UML-klass .

Bild av knapp Dubbelklicka på en koppling för att lägga till dekorationer, till exempel multiplicitet och navigerbarhet.

Bildtext 3 Utöver namnet och typen visas här kan attribut också innehålla synlighet, ett initialt värde och ange om området är klass eller instans.

Steg 4 Definiera parametrar för en operation fullständigt i ett diagram när du vill förmedla detaljerade programmerings specifikationer.

 1. I Visio 2010: under Mallkategorierklickar du på program vara och databasoch sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på det paket där du vill ta med statiskt strukturdiagram, pekar på nyttoch klickar sedan på statiskt struktur diagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-statisk struktur blir den översta stencilen. Arbets ytan visar "statisk struktur" som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om inte trädvyn visas pekar du på VisaUML -menyn och klickar sedan på modell Utforskaren.

 3. Dra klass-eller objekt former till ritnings sidan för att representera de klasser eller objekt som du vill ta med i klass diagrammet eller den konceptuella modellen.

  Arbeta med klasser och objekt i UML-statiska struktur diagram

 4. Dubbelklicka på varje form för att öppna dialog rutan UML-egenskaper , där du kan lägga till attribut, funktioner och andra egenskaper.

 5. Högerklicka på varje klass-eller objekt form och klicka sedan på visnings alternativ för figur för att välja vilka egenskaper som ska visas på formen och vilka delar av formen som ska undertryckas (till exempel attribut, operationer och mallparametrar).

 6. Ange relationer mellan klasserna och objekt med hjälp av kopplings-, länk -, länknings-eller sammansättnings former.

  Arbeta med associationer i UML-statiska struktur diagram

  Arbeta med samband i UML-statiska struktur diagram

  Arbeta med generaliseringar i UML-statiska struktur diagram

  Arbeta med länkar i UML-statiska struktur diagram

 7. Dubbelklicka på varje Relations form (Association, Link, dependencyyeller disposition) för att öppna dialog rutan UML- Egenskaper , där du kan lägga till dekorationer för Associations syfte och andra fjärråtkomstsegenskaper.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×