Skapa ett UML-spridningsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Distributionsdiagram som visar strukturen för ett körningssystem

Bildtext 1 I ett spridningsdiagram kan nod representera en allmän typ eller en specifik förekomst.

Bild av knapp Placera komponenter och objekt instanser inom en Nodinstans som indikerar att komponenter och objekt som finns på noden.

Bildtext 3 Beroenden sammanbinder komponenter, ibland genom gränssnitt. Du kan använda en stereotyp för att visa exakt samband.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på ett paket eller delsystem som du vill inkludera spridningsdiagram i, pekar på Ny och klickar sedan på Spridningsdiagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-spridning blir den översta stencilen. Arbetsytan visar "Spridning" som vattenstämpel. En ikon för diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om inte trädvyn visas väljer du VisaUML-menyn och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Dra en Nod-form till ritningssidan. Dra Komponent- och Objekt-former in i noden. Dra ett markeringshandtag på noden om du vill ändra dess storlek.

  Innehåller element i en nod i ett spridningsdiagram

  1. Dra en form av typen Nod eller Nodinstans från stencilen UML-spridning till ritningssidan i ett spridningsdiagram.

  2. Dubbelklicka på noden och ange dess namn, attribut, åtgärder och andra egenskapsvärden.

  3. Ändra storlek på noden genom att dra i ett hörnmarkeringshandtag tills de element du vill ha i noden får plats.

  4. Dra formerna Komponent, Komponentinstans och Objekt och släpp dem på Nod-formen. Koppla samman formerna med sambandsrelationer där sådana ska finnas.

  5. Gör något av följande:

   • Dubbelklicka på en nod så att dialogrutan Egenskaper för UML-nod öppnas. Klicka på Komponenter. Markera tillämpliga komponenter under Välj de komponenter som sprids av noden och klicka sedan på OK. Upprepa detta för varje nod.

   • Dubbelklicka på en komponent så att dialogrutan Egenskaper för UML-komponent öppnas. Klicka på Noder. Markera tillämpliga noder under Välj de noder som sprider komponenten och klicka sedan på OK. Upprepa detta för alla komponenter.

    Obs!: Gruppera aldrig en nod med de former den innehåller. Gör så här om du behöver flytta en nod tillsammans med elementen i den: markera alla formerna genom att dra en rektangel runt noden och dra dem sedan till önskad plats.

 4. Upprepa steg 3 tills du har alla noder du behöver.

 5. Där så behövs drar du en Gränssnitt-form till ritningssidan och limmar ändpunkten utan cirkeln till en Komponent-form.

  Lägga till ett gränssnitt i en klass, komponent eller andra element

  1. I en statisk strukturkomponent eller ett spridningsdiagram, drar du klubba gränssnitt-form till ritningssidan.

  2. Limma ändpunkten utan cirkeln till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på komponenten klass eller andra element.

  3. Dubbelklicka på formen Gränssnitt och ange namn, åtgärder och andra egenskapsvärden för den.

   tiplist

   Du kan också låta ett gränssnitt representeras av en rektangulär Gränssnitt-form som liknar en klass. Använd denna form när du vill visa en lista över gränssnittsåtgärder.

   Du kan ändra vilken typ av form som visas för ett gränssnitt genom att högerklicka på formen Gränssnitt och sedan klicka på Visa som klassliknande gränssnitt eller Visa som Lollipop-gränssnit.

 6. Använd Kommunicerar-former för att ange relationer mellan noder.

  Ange en kommunikationsassociation mellan noder i ett spridningsdiagram

  1. I ett spridningsdiagram drar du formen Kommunicerar från stencilen UML-spridning till ritningssidan.

  2. Limma en ändpunkt på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den första noden.

  3. Limma den andra ändpunkten på formen Kommunicerar mot en kopplingspunkt på den andra noden.

  4. Dubbelklicka på formen Kommunicerar och ange namn och andra egenskapsvärden för elementet och för dess ändar.

 7. Använd Samband-former för att ange relationer mellan komponenter och objekt, och mellan komponenter och andra komponenters gränssnitt.

  Ange en sambandsrelation mellan UML-element

  1. Dra formen Samband från stencilerna UML-statisk struktur, UML-spridning eller UML-komponent till ritningssidan och placera den nära de element vars samband du vill visa.

  2. Limma ändpunkten med pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på elementet andra elementet beror på. Limma ändpunkten utan pilspets mot en kopplingspunkt på elementet som är beroende av andra elementet.

  3. Dubbelklicka på sambandet om du vill lägga till ett namn, stereotyp och andra egenskaper.

   Tips: Om du vill visa att sambandet är av typen spåra, förbättring, användning eller bindning, kan du använda någon av formerna Spår, Förfining, Användning eller Bindning från stencilen UML-statisk struktur.

 8. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan UML-egenskaper där du kan lägga till ett namn, attribut, funktioner och andra egenskaper.

 9. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×