Skapa ett UML-spridningsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: UML-modellen diagrammet som du använder för att skapa spridningsdiagrammet är endast tillgänglig tills Visio 2010. Mallen för UML-distribution diagram är dock tillgängliga i nyare versioner av Visio. Mer information finns i Skapa ett UML-spridningsdiagram.

Spridningsdiagram som visar strukturen för ett körningssystem

Bildtext 1 I ett spridningsdiagram kan nod representera en allmän typ eller en specifik förekomst.

Bild av knapp Placera komponenter och objekt instanser inom en Nodinstans som indikerar att komponenter och objekt som finns på noden.

Bildtext 3 Beroenden sammanbinder komponenter, ibland genom gränssnitt. Du kan använda en stereotyp för att visa exakt samband.

 1. I Visio 2010: Under Kategorier, klicka på program och klicka sedan på UML Model Diagram.

  I Visio 2007: På Arkiv -menyn pekar du på Nytt, programvaraoch klicka sedan på UML Model Diagram.

 2. Högerklicka på ett paket eller delsystem som du vill inkludera spridningsdiagram, peka på Nyttoch klicka sedan på Spridningsdiagrami trädvy.

  En tom sida visas och stencilen UML-distribution blir den översta stencilen. Arbetsytan visar ”spridning” som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas pekar du på VisaUML -menyn och klicka sedan på Modellutforskaren.

 3. Dra en nod -form till ritningssidan. Dra komponenten och objektet former till noden. Dra ett markeringshandtag på noden att ändra storleken.

  Innehåller element i en nod i ett spridningsdiagram

  1. I spridningsdiagram drar du en nod eller Nodinstans -form från stencilen UML-distribution till ritningssidan.

  2. Dubbelklicka på noden om du vill lägga till ett namn, attribut, åtgärder och andra egenskapsvärden.

  3. Dra ett hörnmarkeringshandtag om du vill ändra storlek på noden så att den kan ta emot de element som du vill ha.

  4. Dra komponentenoch Komponentinstansobjekt former ovanpå formen nod och sedan koppla ihop formerna med beroenden där det är lämpligt.

  5. Gör något av följande:

   • Dubbelklicka på varje nod. Klicka på komponenteri dialogrutan Egenskaper för UML-nod . Välja lämpliga komponenter under Välj komponenter som sprids av noden, och klicka sedan på OK.

   • Dubbelklicka på varje komponent. Klicka på noderi dialogrutan Egenskaper för UML-komponent . Markera tillämpliga noder under Välj de noder som sprider komponenten, och klicka sedan på OK.

    Obs!: Gruppera inte en nod och vilka former som den innehåller. Om du behöver flytta en nod tillsammans med elementen i den dra en markeringsrektangel runt noden för att markera alla former och dra dem till önskad plats.

 4. Upprepa steg 3 tills du har alla noder du behöver.

 5. Där det är lämpligt, dra en gränssnitt -form till ritningssidan och limma ändpunkten utan cirkel mot en komponent-form.

  Lägga till ett gränssnitt i en klass, komponent eller andra element

  1. I en statisk strukturkomponent eller ett spridningsdiagram, drar du klubba gränssnitt -form till ritningssidan.

  2. Limma ändpunkten utan cirkeln till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på komponenten klass eller andra element.

  3. Dubbelklicka på formen gränssnitt för att lägga till ett namn, åtgärder och andra egenskapsvärden.

   tiplist

   Du kan också representera ett gränssnitt med en rektangulär gränssnitt som liknar en klass. Använd den här formen när du vill visa en lista över gränssnittsåtgärder.

   Om du vill ändra vilken typ av form som visas för ett gränssnitt, högerklicka på formen gränssnitt och klicka på Visa som klassliknande gränssnitt eller Visa som klubba gränssnitt.

 6. Använd kommunicerar -former för att ange relationer mellan noder.

  Ange en kommunikationsassociation mellan noder i ett spridningsdiagram

  1. I en spridningsdiagram drar du en kommunicerar -form från stencilen UML-distribution till ritningssidan.

  2. Limma en ändpunkt på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den första noden.

  3. Limma den andra ändpunkten på formen kommunicerar till en kopplingspunkt på den andra noden.

  4. Dubbelklicka på formen kommunicerar vill lägga till ett namn och andra egenskapsvärden elementet och dess slut.

 7. Använd samband -former för att ange relationer mellan komponenter och objekt och mellan komponenter och andra komponenter gränssnitt.

  Ange en sambandsrelation mellan UML-element

  1. Dra formen samband från stencilen UML-statisk struktur, UML-distributioneller UML-komponent till ritningssidan och placera den nära de element du vill relatera.

  2. Limma ändpunkten med pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på elementet andra elementet beror på. Limma ändpunkten utan pilspets mot en kopplingspunkt på elementet som är beroende av andra elementet.

  3. Dubbelklicka på sambandet om du vill lägga till ett namn, stereotyp och andra egenskaper.

   Tips: Om du vill ange en spåra, förbättring, användning eller bindning beroende kan du använda spårning, förfining, användningoch bindning former från stencilen UML-statisk struktur .

 8. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan Egenskaper för UML- där du kan lägga till ett namn, attribut, åtgärder och andra egenskaper.

 9. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×