Skapa ett UML-sekvensdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Visio kan skapa du Unified Modeling Language (UML) sekvensdiagram som alla andra Visio-diagram, genom att dra former till mallen UML-sekvens diagram. Sekvensdiagrammet är populära bland programvaruutvecklare och IT-proffs, men det är också användbart i vill skissa på många olika typer av interaktion processer.

Om du har byggt UML-diagram i tidigare versioner av Visio kan du komma ihåg använda modellering eller guider för att skapa diagram, som sedan har låst för redigering eller formatering. I Visio 2013 och senare versioner är formerna olåsta och mer flexibel, så att du kan ändra deras beteende om det behövs. Ritningar är mer flexibla men fortfarande uppfyller UML-2,4-standarden.

UML-sekvensdiagram

Om du vill bygga ett sekvensdiagram ska du använda mallen UML-sekvens, som innehåller stencilen UML-sekvens. Bygg diagrammet genom att dra former från stencilen till arbetsytan.

Använda formerna

Livslinorna    Dra aktör livlina för varje deltagare och Objektlivslinje former för varje systemkomponent i processen.

Livslina i UML-sekvens

 • Om du vill göra en tidslinje längre eller kortare klickar du på den streckade linjen på en livslina och drar sedan ändpunkten uppåt eller nedåt.

 • Dubbelklicka i rubrikrutan för varje livslina och ange ett namn eller en rubrik.

  Tips:  När du drar livslinorna på plats kan du använda de gröna justeringsstödlinjerna för att få dem i linje med och med rätt avstånd från andra livslineformer.

Meddelanden    Dra meddelandet eller interaktion formerna för att visa meddelanden eller annan interaktion mellan livslinorna.

Meddelanden i UML-sekvens

 • Fäst den inledande ändpunkten till den livslina som skickar meddelandet, och dra sedan huvudändpunkten till den livslina som tar emot meddelandet.

 • Skapa en textruta genom att dubbelklicka på meddelandeformen och skriv in meddelandet.

 • Använd formenAsynkront meddelande om du vill visa när en åtgärd kanske inte händer omedelbart.

  Tips: När du drar meddelandeformen till arbetsytan visas kopplingspunkter på alla livslinor som en hjälp när du ska fästa meddelandets ändpunkter till varje livslina. En grön cirkel visas vid ändpunkten när den fäster till en kopplingspunkt. Kopplingspunkterna försvinner när du slutar dra.

Aktivering    Dra formen aktivering till en livlina om du vill visa när det objektet eller deltagaren är aktiv i processen.

Aktivering i UML-sekvens

 • Dra ändpunkterna i aktiveringsfältet uppåt eller nedåt så att du får det så långt som du vill ha det.

Fragment    Om en eller fler interaktioner utgör en loop eller kräver att ett villkor uppfylls om du vill avsluta interaktionen, ska du omsluta dessa interaktioner med en fragmentform.

 • Använd Upprepa fragment för en enkel upprepande interaktion.

 • Använd formen Alternativa fragment för en villkorsberoende process eller interaktion. Den har två avsnitt där du kan visa alternativ interaktion.

 • Använd formen Interaktionsoperand om du vill visa en interaktion som sker om ett villkor uppfylls.

Villkor i UML-sekvens

 • Dra fragmentformen till de interaktioner den är kopplad till. Använd storlekshandtagen på fragmentformen och se till att den omfattar alla relaterade interaktioner.

 • Dubbelklicka i fragmentformens rubrikhörn om du vill lägga till en rubrik eller en kort beskrivning av processen som omges av fragmentet. Klicka på uppmaningen [parametrar] nedanför rubrikhörnet om du vill ange vilka villkor som avslutar processen.

Mer information finns i

UML-diagram i Visio

Skapa ett UML-komponentdiagram

Skapa ett UML-kommunikation diagram

Skapa ett UML-spridningsdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×