Skapa ett UML-samarbetsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-samarbetsdiagram är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

Samarbetsdiagram som visar ett antal objekt och meddelandena de skickar för att utföra en åtgärd

Bildtext 1 I en klassificeringsrollsformen är objektets beteckning strängen understrukna som indikerar att objektet är en förekomst. Du kan också innehålla objektnamn före kolon.

Bild av knapp Länkar eller Associationsroll, ange relationer och med pilspetsar kan också ange navigerbarhet.

Bildtext 3 Dubbelklicka på en länk och sedan klicka på meddelandet om du vill definiera ett meddelande som flödar längs en länk. Nummer procedurmeddelanden i enlighet med samtal kapsling.

Steg 4 Det första meddelandet kommer alltid utifrån kontexten som du inkluderar i diagrammet.

 1. I Visio 2010: Klicka på programvara och databaser Under Mallkategorier > UML Model Diagram > Skapa.

  I Visio 2007: peka på NyttArkiv-menyn, programvara och klicka sedan på UML Model Diagram.

 2. Högerklicka på paket som du vill inkludera samarbetsdiagram, peka på Nytt och klicka sedan på Samarbetsdiagram i trädvy.

  En tom sida visas och stencilen UML-samarbete blir den översta stencilen. Arbetsytan visar 'Samarbete' som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn i Modellutforskaren.

  Obs!: Om trädvyn inte visas klickar du på UML-menyn pekar du på Visa och klicka sedan på Modellutforskaren.

 3. Dra formen Klassificeringsroll till ritningssidan för varje objektroll som du vill representera i samarbetet.

  Klassicificeringsroll-form

  Ange ett objekt som nytt, förstörda eller tillfälliga i ett samarbetsdiagram

  1. Högerklicka klassificeringsrollsformen för det objekt som du vill ange som nya raderas, eller tillfälligt i samarbetsdiagram och klicka på Visningsalternativ för form.

  2. Klicka på det villkor som du vill använda under Klassificeringsroll.

   Obs!: Avmarkera alternativet Använd för samma markerade UML-former på den aktiva ritningssidan fönstret om du vill använda den här ändringen endast för den markerade formen i dialogrutan Visningsalternativ. Om du vill att alla påföljande klassificeringsrollsformer som du släpper på diagrammet ska ha samma villkor, markera kryssrutan Använd för efterföljande släppta UML-former av samma typ i den aktiva ritningssidan fönster.

   Villkor som visas inom parentes efter objektets namn (till exempel objekt 1 {tillfälligt}).

  Ange ett objekt som aktiv i ett samarbetsdiagram

  I samarbetsdiagram innehåller en klassificeringsrollsformen som angetts som aktiva {aktiv} efter objektets namn. En klassificeringsroll är aktiv när den kurs som baseras på är aktiv.

  Dubbelklicka på den ikon i trädvyn eller form som representerar klassen om du vill ange att en klass är aktiv. I dialogrutan Egenskaper för UML-klass, klicka på klass, kontrollera ÄrAktiv och klicka sedan på OK. En klassificeringsroll blir aktiv ett resultat av den kurs som aktiv.

 4. Dra formen flera objekt till ritningssidan för varje uppsättning objekt som du vill representera. Flera objekt-form

 5. Dubbelklicka på varje Klassificeringsroll eller flera objekt form för att öppna dialogrutan UML-klassificeringsroll där du kan lägga till ett namn och andra egenskapsvärden.

 6. Ange länkar mellan objekt genom att ansluta dem med hjälp av Associationsroll-former. Läs mer om Associationsroll-former.

  Skapa en väg för associationsroll i ett samarbetsdiagram

  1. Dra formen Associationsroll nära de två Klassificeringsroll eller flera objekt former som du vill skapa en väg mellan i samarbetsdiagram.

  2. Limma ändpunkterna på formen Associationsroll till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på två former som du vill ansluta med en bana.

   Tips: Limma de två ändpunkterna på en U-format Associationsroll-form mot två kopplingspunkter på samma klassificeringsroll om du vill ange en väg för associationsroll från en klassificeringsroll till sig själv.

 7. Dubbelklicka på varje Associationsroll-form om du vill öppna dialogrutan UML-associationsroll där du kan lägga till ett namn, ett Meddelandeflöde, en meddelandeetikett, multiplicitet och andra egenskapsvärden.

  Lägga till ett meddelande till en associationsroll i ett samarbetsdiagram

  1. Dubbelklicka på formen Associationsroll som du vill lägga till ett meddelande i samarbetsdiagram.

  2. Skriv ett namn för associationsrollen och klicka sedan på meddelanden.

  3. Klicka på Nytt. Skriv ett namn och en sekvens uttryck. Välj stereotyp, riktning och flöde typ som du vill använda.

  4. Klicka på Egenskaper för ett vanligt meddelande eller anrop. Välj den operation som du vill att meddelandet ska generera. Om åtgärden inte existerar klickar du på Nytt om du vill skapa den.

   Om ett asynkront meddelande väljer du signal du vill att meddelandet ska generera. Om ingen mottagningen för signal finns på den klassificerare som den objektlivslinje som tar emot meddelandet baseras på, klicka på Ny mottagningen.

 8. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×