Office
Logga in

Skapa ett UML-samarbetsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Samarbetsdiagram som visar ett antal objekt och meddelandena de skickar för att utföra en åtgärd

Bildtext 1 I en klassificeringsrollsformen är objektets beteckning strängen understrukna som indikerar att objektet är en förekomst. Du kan också innehålla objektnamn före kolon.

Bild av knapp Länkar eller Associationsroll, ange relationer och med pilspetsar kan också ange navigerbarhet.

Bildtext 3 Dubbelklicka på en länk och sedan klicka på meddelandet om du vill definiera ett meddelande som flödar längs en länk. Nummer procedurmeddelanden i enlighet med samtal kapsling.

Steg 4 Det första meddelandet kommer alltid utifrån kontexten som du inkluderar i diagrammet.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på det paket som du vill inkludera samarbetsdiagram i, pekar på Ny och klickar sedan på Samarbetsdiagram.

  En tom sida visas och UML-samarbete-stencilen blir den översta stencilen. Arbetsytan visar 'Samarbete' som vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i Modellutforskaren.

  Obs!: Om trädvyn inte visas på UML-menyn pekar du på Visa och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Dra en Klassificeringsroll-form till ritningssidan för varje objektroll som du vill representera i samarbetet.

  Klassicificeringsroll-form

  Ange ett objekt som nytt, förstörda eller tillfälliga i ett samarbetsdiagram

  1. I ett samarbetsdiagram högerklickar du på formen Klassificeringsroll för det objekt du vill beteckna som nytt, förstört eller tillfälligt. Klicka sedan på Visningsalternativ för form.

  2. Klicka på önskad beteckning under Tillstånd för klassificeringsroll.

   Obs!: Om du vill att den här ändringen bara ska gälla den markerade formen, avmarkerar du alternativet Använd för samma markerade UML-former på det aktuella ritningsfönstrets sida i dialogrutan Visningsalternativ för form. Om du vill att alla påföljande klassificeringsrollsformer som du släpper på diagrammet ska ha samma beteckning, markerar du kryssrutan Använd för efterföljande släppta UML-former av samma typ på den aktuella ritningsfönstersidan.

   Beteckningen visas inom klamrar efter objektnamnet (exempelvis Objekt 1{tillfälligt}).

  Ange ett objekt som aktiv i ett samarbetsdiagram

  I ett samarbetsdiagram kommer en form av typen Klassificeringsroll som betecknats som aktiv att ha {aktiv} efter objektnamnet. En klassificeringsroll är aktiv när den klass som den baseras på är aktiv.

  Så här visar du att en klass är aktiv: dubbelklicka på den ikon i trädvyn eller form som representerar klassen. Dialogrutan Egenskaper för UML-klass öppnas. Klicka på Klass, markera ÄrAktiv och klicka sedan på OK. Klassificeringsrollen blir aktiv eftersom klassen är aktiv.

 4. Dra formen flera objekt till ritningssidan för varje uppsättning objekt som du vill representera. Flera objekt-form

 5. Dubbelklicka på Klassificeringsroll- eller Flera objekt-former om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML-klassificeringsroll där du kan lägga till ett namn och andra egenskapsvärden.

 6. Ange länkar mellan objekt genom att ansluta dem med hjälp av Associationsroll-former. Läs mer om Associationsroll-former.

  Skapa en väg för associationsroll i ett samarbetsdiagram

  1. I ett samarbetsdiagram drar du formen Associationsroll till ett ställe nära de två former av typen Klassificeringsroll eller Flera objekt som du vill skapa en sökväg mellan.

  2. Limma ändpunkterna på formen Associationsroll till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på två former som du vill ansluta med en bana.

   Tips: Du kan visa att en associationsrollsökväg går från en klassificeringsroll tillbaka till densamma genom att limma de två ändpunkterna på en U-formad Associationsroll mot två kopplingspunkter på en och samma klassificeringsroll.

 7. Dubbelklicka på en Associationsroll-form om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML-associationsroll där du kan lägga till ett namn, ett meddelandeflöde, en meddelandeetikett, en multiplicitet och andra egenskapsvärden.

  Lägga till ett meddelande till en associationsroll i ett samarbetsdiagram

  1. I ett samarbetsdiagram dubbelklickar du på den Associationsroll-form där du vill lägga till ett meddelande.

  2. Skriv ett namn på associationsrollen och klicka sedan på Meddelanden.

  3. Klicka på Nytt. Skriv ett namn och sekvensuttryck. Välj önskad stereotyp, riktning och flödessort.

  4. Om det handlar om ett vanligt meddelande eller proceduranrop klickar du på Egenskaper och markerar den åtgärd du vill att meddelandet ska leda till. Om åtgärden inte existerar kan du klicka på Ny och skapa den.

   Om det handlar om ett asynkront meddelande väljer du vilken signal du vill att meddelandet ska generera. Om det inte finns mottagning för signalen på den klassificerare som den objektlivslinje som tar emot meddelandet baseras på, klickar du på Ny och skapar en mottagning.

 8. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×