Skapa ett UML-komponentdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!:  UML-modellen diagrammet som du använder för att skapa komponentdiagrammet är bara tillgängliga tills Visio 2010. Mallen för UML-komponent diagram är dock tillgängliga i nyare versioner av Visio. Mer information finns i Skapa ett UML-komponentdiagram.

Komponentdiagram som visar strukturen för programkoden som sammanhängande komponenter

Bildtext 1 I ett komponentdiagram är komponenter allmän typer snarare än förekomster. Använd spridningsdiagram om du vill visa instanser av komponenter.

Bild av knapp Beroenden anger att en klientkomponent är beroende av en leverantörskomponent på något sätt.

 1. I Visio 2010: Under mallkategorier på programvara, och klicka sedan på UML Model Diagramoch klicka sedan på Skapa.

  I Visio 2007: peka på Nyttpå Arkiv -menyn, programvaraoch klicka sedan på UML Model Diagram.

 2. Högerklicka paket eller delsystem som du vill ta med komponentdiagram i trädvy och klicka på Komponentdiagrampå Nytt -menyn.

  En tom sida visas och stencilen UML-komponent blir den översta stencilen. Arbetsytan visar ”komponent” som vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas pekar du på VisaUML -menyn och klicka sedan på Modellutforskaren.

 3. Dra en komponent -form till ritningssidan för varje komponent som du vill representera.

 4. Där det är lämpligt, dra en gränssnitt -form till ritningssidan och limma ändpunkten utan cirkel mot en komponent-form.

  Lägga till ett gränssnitt i en klass, komponent eller andra element

  1. I en statisk struktur, komponent eller spridningsdiagram drar du klubba gränssnitt -form till ritningssidan.

  2. Limma ändpunkten utan cirkeln till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på komponenten klass eller andra element.

  3. Dubbelklicka på formen gränssnitt för att lägga till ett namn, åtgärder och andra egenskapsvärden.

   tiplist

   Du kan också representera ett gränssnitt med en rektangulär gränssnitt som liknar en klass. Använd den här formen när du vill visa en lista över gränssnittsåtgärder.

   Om du vill ändra vilken typ av form som visas för ett gränssnitt, högerklicka på formen gränssnitt och klicka på Visa som klassliknande gränssnitt eller Visa som klubba gränssnitt.

 5. Använd samband -former för att ange relationer mellan komponenter eller mellan en komponent och en annan komponent gränssnitt.

  Ange en sambandsrelation mellan UML-element

  1. Dra formen samband från stencilen UML-statisk struktur, UML-distributioneller UML-komponent till ritningssidan och placera den nära de element du vill relatera.

  2. Limma ändpunkten med pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på elementet andra elementet beror på. Limma ändpunkten utan pilspets mot en kopplingspunkt på elementet som är beroende av andra elementet.

  3. Dubbelklicka på sambandet om du vill lägga till ett namn, stereotyp och andra egenskaper.

   Tips: Om du vill ange en spåra, förbättring, användning eller bindning beroende kan du använda spårning, förfining, användningoch bindning former från stencilen UML-statisk struktur .

 6. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan Egenskaper för UML- där du kan lägga till ett namn, attribut, åtgärder och andra egenskaper.

 7. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×