Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda Visio för att bygga Unified Modeling Language (UML) Använd tänkbara diagram. Unified Modeling Language (UML) är ett vanliga sätt att rita programvara modeller.

"Användningsfallsdiagram som definierar systemets gränser, och hur aktörer utanför systemet påverkar användningsfallen"

Bildtext 1 Definiera systemgräns avgör vad som anses vara externa och interna för systemet.

Bild av knapp En aktör representerar en roll som spelas av ett utomstående objekt. Ett objekt kan spela flera roller och därför representeras av flera aktörer.

Bildtext 3 kommunikationsrelation illustrerar aktören deltagande i användningsfallet.

Steg 4 En användningsfall är en uppsättning händelser som inträffar när en aktör använder ett system för att slutföra en process. Normalt är ett användningsfall en relativt stor process, inte ett enskilda steg eller en transaktion.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv och sedan öppna ett tomt diagram.

 2. Klicka på fler former > programvara och databaser > programvara > UML Use Case.

  Skapa Use Case-diagram

 3. Så här anger du ett delsystem i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra formen undersystem till ritningssidan. Undersystemet motsvarar hela systemet eller en viktig komponent.

  2. Dubbelklicka på formen delsystem och skriv sedan ett nytt namn för den, eller tryck på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Om du vill ändra storlek på undersystemet, markerar du formen och sedan dra ett markeringshandtag.

 4. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti undersystem och dra aktörsformer till den yttre sidan av kolumnrubrikens undersystemet.

 5. Använd kopplingsformer för att ange relationer mellan använda ärenden och aktörer. Det finns fem kopplingar:

  • Association: visar förhållandet mellan en aktör till ett användningsfall.

  • Samband: Anger att ett användningsfall har ett beroende på en annan.

  • Generalisering: Anger att ett användningsfall är ett särskilt sätt att uppnå mål av allmänt användningsfall.

  • Inkludera: Visar hur ett användningsfall delas upp i mindre steg.

  • Förläng: visar att ett användningsfall lägger till funktioner i en annan.

  Exempel: Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. I en användningsfallsdiagram drar du en Association kopplingsform till ritningssidan.

  2. Limma en ändpunkt på formen Association mot en kopplingspunkt på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

 6. Spara diagrammet.

Se även

För mer information om användningsfallsdiagram (och procedurer för att använda Microsoft Visual Studio skapa användningsfallsdiagram) går du till UML-Använd skiftläge diagram: referens.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv.

 2. Klicka på programvara och databaser under Kategorier.

  Välj programvara och databaser

 3. Klicka på UML modelldiagram. En tom ritningssida visas.

  Välj UML-modelldiagram

 4. I trädvyn högerklickar du på paket eller delsystem som du vill inkludera användningsfallsdiagram, och peka sedan på Nytt och klicka sedan på Användningsfallsdiagram.

  Klicka på användningsfallsdiagram

  En tom sida visas och stencilen UML Use Case blir den översta stencilen. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Användningsfall läggs till i trädvyn

  Obs!: Om trädvyn inte visas markerar du Modellutforskaren i gruppen Visa/Dölj på fliken UML.

 5. Så här anger du en Systemgräns i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra en Systemgräns-form till ritningssidan.

   Välj Systemgräns

  2. Dubbelklicka på formen Systemgräns och Skriv ett nytt namn för systemet eller trycker på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Du kan ändra systemgränsen genom att markera formen och dra i ett markeringshandtag.

 6. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti systemgränsen och dra aktörsformer till den yttre sidan av systemets gränser.

 7. Använd kommunicerar-former för att ange relationer mellan användningsfall och aktörer.

  Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. Dra formen Kommunicerar till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma en slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

  3. Du kan lägga in en pil som visar informationsflödet på följande sätt:

   • Dubbelklicka på formen Kommunicerar. Under Association klickar du på den ändpunkt som du vill redigera. Klicka sedan på Egenskaper.

   • Klicka på IsNavigable i kategorin Associationsslut, klicka på OK och sedan på OK igen.

   • Högerklicka på formen Kommunicerar och klicka på Visningsalternativ för form. Markera Avsluta navigering under Avslutsalternativ och klicka sedan på OK.

 8. Använd Använder- och Förlänger-former när du vill ange förhållanden mellan användningsfall.

  Så här anger du en användning relation mellan två användningsfall

  1. Dra relationsformen Använder till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma använder ändpunkt utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen Användningsfall som använder andra användningsfall beteende.

  3. Limma ändpunkten (med pilspets) på formen Använder mot en kopplingspunkt på det användningsfall som används.

  4. Dubbelklicka på formen Använder så att dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering öppnas. Lägg in egenskapsvärden och klicka på OK.

  Så här anger du en utökas relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen Förlänger till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma förlänger slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på det användningsfall som innehåller verktyg för tillägget.

  3. Limma ändpunkten med pilspets på formen Förlänger mot en kopplingspunkt på det användningsfall som utgör bas.

  4. Dubbelklicka på formen Förlänger så att dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering öppnas. Lägg in egenskapsvärdena och klicka sedan på OK.

 9. Dubbelklicka på valfri form (utom Systemgräns-formen) om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML för den, där du kan lägga till namn, attribut, funktioner samt andra egenskapsvärden.

 10. Spara diagrammet.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på UML Model Diagram.

  Välj programvara och databaser

 2. Högerklicka på det paket eller delsystem som du vill ta med en användningsfallsdiagram, peka på Nytt och klicka sedan på Användningsfallsdiagram i trädvy.

  Selece användningsfallsdiagram

  En tom sida visas och stencilen UML Use Case blir den översta stencilen. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas på UML-menyn pekar du på Visa och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Så här anger du en Systemgräns i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra en Systemgräns-form till ritningssidan.

   Använda tänkbara Stencil

  2. Dubbelklicka på formen Systemgräns och Skriv ett nytt namn för systemet eller trycker på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Du kan ändra systemgränsen genom att markera formen och dra i ett markeringshandtag.

 4. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti systemgränsen och dra aktörsformer till den yttre sidan av systemets gränser.

 5. Använd kommunicerar-former för att ange relationer mellan användningsfall och aktörer.

  Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. Dra formen Kommunicerar till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma en slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

  3. Du kan lägga in en pil som visar informationsflödet på följande sätt:

   • Dubbelklicka på formen Kommunicerar. Under Association klickar du på den ändpunkt som du vill redigera. Klicka sedan på Egenskaper.

   • Klicka på IsNavigable i kategorin Associationsslut, klicka på OK och sedan på OK igen.

   • Högerklicka på formen Kommunicerar och klicka på Visningsalternativ för form. Markera Avsluta navigering under Avslutsalternativ och klicka sedan på OK.

 6. Använd Använder- och Förlänger-former när du vill ange förhållanden mellan användningsfall.

  Så här anger du en användning relation mellan två användningsfall

  1. Dra relationsformen Använder till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma använder ändpunkt utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen Användningsfall som använder andra användningsfall beteende.

  3. Limma ändpunkten (med pilspets) på formen Använder mot en kopplingspunkt på det användningsfall som används.

  4. Dubbelklicka på formen Använder så att dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering öppnas. Lägg in egenskapsvärden och klicka på OK.

  Så här anger du en utökas relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen Förlänger till ritningssidan i ett användningsfallsdiagram.

  2. Limma förlänger slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på det användningsfall som innehåller verktyg för tillägget.

  3. Limma ändpunkten med pilspets på formen Förlänger mot en kopplingspunkt på det användningsfall som utgör bas.

  4. Dubbelklicka på formen Förlänger så att dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering öppnas. Lägg in egenskapsvärdena och klicka sedan på OK.

 7. Dubbelklicka på valfri form (utom Systemgräns-formen) om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML för den, där du kan lägga till namn, attribut, funktioner samt andra egenskapsvärden.

 8. Spara diagrammet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×