Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Visio för att bygga Unified Modeling Language (UML) Använd tänkbara diagram. Unified Modeling Language (UML) är ett vanliga sätt att rita programvara modeller.

"Användningsfallsdiagram som definierar systemets gränser, och hur aktörer utanför systemet påverkar användningsfallen"

Bildtext 1 Definiera systemgräns avgör vad som anses vara externa och interna för systemet.

Bild av knapp En aktör representerar en roll som spelas av ett utomstående objekt. Ett objekt kan spela flera roller och därför representeras av flera aktörer.

Bildtext 3 kommunikationsrelation illustrerar aktören deltagande i användningsfallet.

Steg 4 En användningsfall är en uppsättning händelser som inträffar när en aktör använder ett system för att slutföra en process. Normalt är ett användningsfall en relativt stor process, inte ett enskilda steg eller en transaktion.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv och sedan öppna ett tomt diagram.

 2. Klicka på fler former > programvara och databaser > programvara > UML Use Case.

  Skapa Use Case-diagram

 3. Så här anger du ett delsystem i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra formen undersystem till ritningssidan. Undersystemet motsvarar hela systemet eller en viktig komponent.

  2. Dubbelklicka på formen delsystem och skriv sedan ett nytt namn för den, eller tryck på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Om du vill ändra storlek på undersystemet, markerar du formen och sedan dra ett markeringshandtag.

 4. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti undersystem och dra aktörsformer till den yttre sidan av kolumnrubrikens undersystemet.

 5. Använd kopplingsformer för att ange relationer mellan använda ärenden och aktörer. Det finns fem kopplingar:

  • Association: visar förhållandet mellan en aktör till ett användningsfall.

  • Samband: Anger att ett användningsfall har ett beroende på en annan.

  • Generalisering: Anger att ett användningsfall är ett särskilt sätt att uppnå mål av allmänt användningsfall.

  • Inkludera: Visar hur ett användningsfall delas upp i mindre steg.

  • Förläng: visar att ett användningsfall lägger till funktioner i en annan.

  Exempel: Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. I en användningsfallsdiagram drar du en Association kopplingsform till ritningssidan.

  2. Limma en ändpunkt på formen Association mot en kopplingspunkt på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

 6. Spara diagrammet.

Se även

För mer information om användningsfallsdiagram (och procedurer för att använda Microsoft Visual Studio skapa användningsfallsdiagram) går du till UML-Använd skiftläge diagram: referens.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv.

 2. Klicka på programvara och databaser under Kategorier.

  Välj programvara och databaser

 3. Klicka på UML modelldiagram. En tom ritningssida visas.

  Välj UML-modelldiagram

 4. I trädvyn högerklickar du på paket eller delsystem som du vill inkludera användningsfallsdiagram, och peka sedan på Nytt och klicka sedan på Användningsfallsdiagram.

  Klicka på användningsfallsdiagram

  En tom sida visas och stencilen UML Use Case blir den översta stencilen. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Användningsfall läggs till i trädvyn

  Obs!: Om trädvyn inte visas markerar du Modellutforskaren i gruppen Visa/Dölj på fliken UML.

 5. Så här anger du en Systemgräns i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra en Systemgräns-form till ritningssidan.

   Välj Systemgräns

  2. Dubbelklicka på formen Systemgräns och Skriv ett nytt namn för systemet eller trycker på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Markera formen om du vill ändra storlek på systemets gränser, och sedan dra ett markeringshandtag.

 6. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti systemgränsen och dra aktörsformer till den yttre sidan av systemets gränser.

 7. Använd kommunicerar-former för att ange relationer mellan användningsfall och aktörer.

  Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. I en användningsfallsdiagram drar du en kommunicerar-form till ritningssidan.

  2. Limma en slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

  3. Om du vill lägga till en pil som visar informationsflödet gör du följande:

   • Dubbelklicka på formen kommunicerar och sedan, under Association, klickar du på slutet som du vill redigera och klicka sedan på Egenskaper.

   • I kategorin AssociationsslutetÄrNavigerbar, klicka på OK och sedan på OK igen.

   • Högerklicka på formen kommunicerar och klicka på Visningsalternativ för form. Välj Avsluta navigering under slutet alternativ och klicka sedan på OK.

 8. Använd använder och utökar former för att ange relationer mellan användningsfall.

  Så här anger du en användning relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen använder relation i en användningsfallsdiagram till ritningssidan.

  2. Limma använder ändpunkt utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen Användningsfall som använder andra användningsfall beteende.

  3. Limma använder ändpunkten (med pilspets) till en kopplingspunkt på det användningsfall som används.

  4. Dubbelklicka på formen använder så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering. Lägg till egenskapsvärden och klicka sedan på OK.

  Så här anger du en utökas relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen förlänger i användningsfallsdiagram till ritningssidan.

  2. Limma förlänger slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på det användningsfall som innehåller verktyg för tillägget.

  3. Limma förlänger ändpunkt med pilspets mot en kopplingspunkt på bas användningsfall.

  4. Dubbelklicka på formen förlänger så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering. Lägg till egenskapsvärden och klicka sedan på OK.

 9. Dubbelklicka på valfri form (utom Systemgräns-formen) om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML- där du kan lägga till ett namn, attribut, åtgärder och andra egenskapsvärden.

 10. Spara diagrammet.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på UML Model Diagram.

  Välj programvara och databaser

 2. Högerklicka på det paket eller delsystem som du vill ta med en användningsfallsdiagram, peka på Nytt och klicka sedan på Användningsfallsdiagram i trädvy.

  Selece användningsfallsdiagram

  En tom sida visas och stencilen UML Use Case blir den översta stencilen. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas klickar du på UML-menyn pekar du på Visa och klicka sedan på Modellutforskaren.

 3. Så här anger du en Systemgräns i ett användningsfallsdiagram

  1. Dra en Systemgräns-form till ritningssidan.

   Använda tänkbara Stencil

  2. Dubbelklicka på formen Systemgräns och Skriv ett nytt namn för systemet eller trycker på DELETE för att ta bort det befintliga namnet. Klicka utanför formen på ritningssidan.

  3. Markera formen om du vill ändra storlek på systemets gränser, och sedan dra ett markeringshandtag.

 4. Dra användningsfall former från stencilen Användningsfall och placera dem inuti systemgränsen och dra aktörsformer till den yttre sidan av systemets gränser.

 5. Använd kommunicerar-former för att ange relationer mellan användningsfall och aktörer.

  Så här anger du en relation mellan en aktör och ett användningsfall

  1. I en användningsfallsdiagram drar du en kommunicerar-form till ritningssidan.

  2. Limma en slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på formen kommunicerar till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen aktör. Limma den andra ändpunkten mot en kopplingspunkt på formen Användningsfall.

  3. Om du vill lägga till en pil som visar informationsflödet gör du följande:

   • Dubbelklicka på formen kommunicerar och sedan, under Association, klickar du på slutet som du vill redigera och klicka sedan på Egenskaper.

   • I kategorin AssociationsslutetÄrNavigerbar, klicka på OK och sedan på OK igen.

   • Högerklicka på formen kommunicerar och klicka på Visningsalternativ för form. Välj Avsluta navigering under slutet alternativ och klicka sedan på OK.

 6. Använd använder och utökar former för att ange relationer mellan användningsfall.

  Så här anger du en användning relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen använder relation i en användningsfallsdiagram till ritningssidan.

  2. Limma använder ändpunkt utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen Användningsfall som använder andra användningsfall beteende.

  3. Limma använder ändpunkten (med pilspets) till en kopplingspunkt på det användningsfall som används.

  4. Dubbelklicka på formen använder så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering. Lägg till egenskapsvärden och klicka sedan på OK.

  Så här anger du en utökas relation mellan två användningsfall

  1. Dra formen förlänger i användningsfallsdiagram till ritningssidan.

  2. Limma förlänger slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på det användningsfall som innehåller verktyg för tillägget.

  3. Limma förlänger ändpunkt med pilspets mot en kopplingspunkt på bas användningsfall.

  4. Dubbelklicka på formen förlänger så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-generalisering. Lägg till egenskapsvärden och klicka sedan på OK.

 7. Dubbelklicka på valfri form (utom Systemgräns-formen) om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML- där du kan lägga till ett namn, attribut, åtgärder och andra egenskapsvärden.

 8. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×