Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Aktivitetsdiagram som visar de interna åtgärdstillstånd som ett objekt genomgår under sin livslängd

Bildtext 1 Ursprunglig status är ett objekts tillstånd innan några händelser i diagrammet har agerat på den.

Bild av knapp En åtgärdstillstånd är en typ av tillstånd som representerar en slutförd åtgärd.

Bildtext 3 En övergång från ett åtgärdstillstånd inträffar när det åtgärdstillstånd interna åtgärden har slutförts.

Steg 4 Använda en förbindningsövergång om du vill visa samtidiga aktiviteter som måste utföras innan nästa aktivitet kan inträffa.

Bildtext 5 Dubbelklicka på övergångar från åtgärdstillstånd att märka dem med skydd villkor och åtgärdsuttryck.

Bildtext 6 Använd en förgreningsövergång om du vill indikera aktiviteter som kan inträffa parallellt.

bildtext 7 Sluttillstånd representerar slutförandet av aktiviteten i den situation som diagrammet representerar.

 1. Öppna Visio, markera mallar och välj sedan programvara och databaser.

 2. Välj UML-aktivitet och klicka sedan på Skapa.

  Du kan nu Infoga swimlanes och skapa aktivitet kontrollen i diagrammet.

 3. Om du vill ange ansvar i aktivitetsdiagrammet dra en Swimlane-form till sidan för varje klass, person eller organisationsenhet som du vill representera. Att göra det:

  1. Dra formen Simbana till ritningssidan.

  2. Dubbelklicka på varje etikett på figuren du vill ändra standardnamnet.

  3. Upprepa steg a och b. tills du har lagt till alla partitioner eller organisatoriska enheter som du behöver.

  4. Dra markeringshandtagen sida på swimlane-former så att band önskad storlek.

 4. Använd noden första och sista noden former som symboliserar initiala och slutliga PseudoTillstånd.

 5. Dra formen åtgärd för varje åtgärd eller aktivitet läge som du vill representera.

 6. Använd guard villkor, till exempel formen beslut för att ange möjliga övergångar från ett åtgärdstillstånd.

 7. Använd komplex övergångsformer, förgreningsövergång nod eller ansluta till nod för att representera förgrening av ett åtgärdstillstånd till flera parallella tillstånd eller synkroniseringen av flera åtgärdstillstånd till ett tillstånd.

 8. Spara diagrammet.

 1. Öppna UML-modelldiagrammet som innehåller det UML-element som du vill skapa ett aktivitetsdiagram.

 2. Högerklicka på ikonen för paketet, undersystem, klass, operation eller användningsfall där du vill skapa en aktivitetsdiagram i trädvy. Peka på Nytt och klicka sedan på Aktivitetsdiagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-aktivitet placeras den översta. Arbetsytan visar ”aktivitet” som vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas klickar du på UML-menyn pekar du på Visa och klicka sedan på Modellutforskaren.

 3. Om du vill ange ansvar i aktivitetsdiagrammet dra en Swimlane-form till sidan för varje klass, person eller organisationsenhet som du vill representera.

  Skapa swimlanes i ett aktivitetsdiagram

  1. Dra en Swimlane-form till ritningssidan i ett aktivitetsdiagram.

  2. Dubbelklicka på formen du vill lägga till ett namn och andra egenskapsvärden.

  3. Upprepa steg 1 och 2 tills du har lagt till alla partitioner eller organisatoriska enheter som du behöver.

  4. Dra markeringshandtagen sida på Swimlane-former så att band önskad storlek.

  5. Dra tillstånd, Åtgärdstillstånd, Objekt i tillstånd och Signal-ta emot eller Signal-skicka former till de områden som definieras av swimlanes och koppla ihop dem med Kontrollflöde och Objektet Flow former.

 4. Dra formen Åtgärdstillstånd eller tillstånd till ritningssidan för varje åtgärd eller aktivitetsläge som du vill representera. Använd Starttillstånd och Sluttillstånd former som symboliserar initiala och slutliga PseudoTillstånd. Arbeta med tillståndsformer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 5. Anslut Kontrollflöde former till tillstånd former för att ange ändringen från ett tillstånd till ett annat.

  Ange flödeskontroll i ett aktivitetsdiagram

  1. Dra formen Kontrollflöde i en aktivitetsdiagram till ritningssidan.

  2. Limma ändpunkten (utan pilspets) till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på källan Åtgärdstillstånd eller tillstånd formen Kontrollflöde.

  3. Limma ändpunkten (med pilspets) till en kopplingspunkt på mål Åtgärdstillstånd eller tillstånd formen Kontrollflöde.

  4. Dubbelklicka på formen Kontrollflöde för att lägga till en övergångssträng som ett händelse, guard villkor, åtgärdsuttryck och mycket annat.

 6. Använd komplex övergångsformer, Övergång (förgreningsövergång) eller Övergång (koppling) för att representera förgrening av ett åtgärdstillstånd till flera parallella tillstånd eller synkroniseringen av flera åtgärdstillstånd till ett tillstånd. Arbeta med övergångsformer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 7. Om du vill ersätta övergångssträngar med signalikoner Använd Signal-skicka och Signal-ta emot former som representerar signalerna.

 8. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan Egenskaper för UML- där du kan lägga till ett namn, övergångssträng, guard villkor, avvisade händelser och andra egenskaper.

 9. Spara diagrammet.

Aktivitetsdiagram är ett specialfall av tillståndsdiagram där alla tillstånd är åtgärdstillstånd och flödeskontroll utlöses genom ifyllning av åtgärder i käll-läge.

Aktivitetsdiagram beskrivs avseende en viss klass eller användningsfall interna beteendet för en metod. Använd ett aktivitetsdiagram för att representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder. Använd ett tillståndsdiagram för att representera ett flöde som svar på externa händelser.

Aktivitetsdiagram uppmuntrar dig att uppmärksamma och dokumentera parallella och samtidiga händelser. Detta gör dem utmärkta verktyg för modellera arbetsflödet, analysera användningsfall samt hantera program med flertrådsteknik.

Mer information finns i

UML-diagram i Visio

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×