Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Visa ett exempel

 1. Öppna UML-modelldiagrammet med det UML-element som du vill skapa ett aktivitetsdiagram för.

 2. I trädvy högerklickar du på ikonen för det paket, det delsystem, den trädvyklass, den operation eller det trädvyklassanvändningsfall som du vill skapa ett trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagram i. Peka på Ny och klicka sedan på Aktivitetsdiagram.

  En tom sida visas och UML-aktivitet-stencilen blir den översta stencilen. Arbetsytan visar "Aktivitet" som vattenstämpel. En ikon för diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas på UML-menyn pekar du på Visa och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Om du vill ange ansvar i aktivitetsdiagrammet drar du en Simbana-form till sidan för varje klass, person eller organisationsenhet som du vill representera.

  Skapa simbanor i ett aktivitetsdiagram

  1. Dra formen Simbana till ritningssidan i ett trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagram.

  2. Dubbelklicka på formen och ange dess namn och andra egenskapsvärden.

  3. Upprepa steg 1 och 2 tills du har lagt in alla avdelningar eller organisationsenheter som behövs.

  4. Dra i sidomarkeringshandtagen på Simbana-formerna tills formerna har önskad storlek.

  5. Dra former av typerna Tillstånd, Åtgärdstillstånd, Objekt i tillstånd samt Signal - ta emot eller Signal - skicka till de områden som utgörs av simbanor. Koppla samman dem med hjälp av formerna Kontrollflöde och Objektflöde.

 4. Dra en Åtgärdstillstånd- eller Tillstånd-form till ritningssidan för varje åtgärd eller aktivitetstillstånd som du vill representera. Använd Initialt tillstånd- och Sluttillstånd-former för att representera initial- och slutliga pseudotillstånd. Arbeta med tillståndsformer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 5. Anslut Kontrollflöde-former till Tillstånd-former för att ange ändringen från ett tillstånd till ett annat.

  Visa flödeskontroll i ett aktivitetsdiagram

  1. Dra formen Kontrollflöde till ritningssidan i ett trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagram.

  2. Limma ändpunkten (utan pilspets) på formen Kontrollflöde mot en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på målformen Åtgärdstillstånd eller Tillstånd.

  3. Limma ändpunkten (den med pilspets) på formen Kontrollflöde mot en kopplingspunkt på målformen Åtgärdstillstånd eller Tillstånd.

  4. Dubbelklicka på formen Kontrollflöde om du vill lägga in en övergångssträng, t.ex. trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagramhändelse, trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagramhändelseskydd eller åtgärdsuttryck.

 6. Använd de avancerade övergångsformerna Övergång (förgrening) eller Övergång (koppla ihop) för att representera förgrening av ett åtgärdstillstånd till flera parallella tillstånd eller synkroniseringen av flera åtgärdstillstånd till ett tillstånd. Arbeta med övergångsformer i UML-tillståndsdiagram och aktivitetsdiagram

 7. Om du vill ersätta övergångssträngar med signalikoner använder du Signal - skicka- och Signal - ta emot-former för att representera signalerna.

 8. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan UML-egenskaper där du kan lägga till ett namn, en övergångssträng, ett trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagramhändelseskydd, trädvyklassanvändningsfallaktivitetsdiagramhändelseskydduppskjuten händelse och andra egenskaper.

 9. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×