Skapa ett träddiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med mallen Blockdiagram kan du använda trädfigurer för att visa hierarkier, till exempel släktträd eller turneringar.

Träddiagram

Obs!: Kontrollera att Koppla ihop automatiskt är aktiverat innan du följer de här anvisningarna. På fliken Visa i gruppen Visuella hjälpmedel ska kryssrutan Koppla ihop automatiskt vara markerad.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt > Mallar > Allmänt och öppna sedan Blockdiagram.

 2. Från Block och Block - förhöjda drar du blockfigurerna till ritningssidan för att visa steg i en trädstruktur.

 3. Om du vill lägga till text i en figur markerar du figuren och skriver sedan texten.

 4. Ange relationer mellan blocken genom att koppla ihop figurerna:

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   Pekaren vilar över blå triangel

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

   Tips: Om du vill byta riktning på pilen på en koppling i avsnittet Redigera kopplingslinjer, pilar, eller punkter.

 5. Använd trädfigurer för att visa hierarkiska steg i ett träddiagram:

  1. Från Block drar du en trädfigur till ritningssidan. Om du vill använda två grenar använder du figuren Dubbel trädstruktur. Om du vill använda två eller flera grenar använder du figuren Förgrenad trädstruktur.

  2. Dra ändpunkterna Bild på ändpunktskontroll i trädfigurerna till kopplingspunkterna i blockfigurerna. Ändpunkterna blir röda när de har satts fast.

  3. Dra i kontrollhandtagen Bild på kontrollhandtag på trädfigurerna för att skapa fler grenar, eller ändra grenens längd eller position.

   Figur med flera träd

   1 Dra i kontrollhandtaget på stammen till höger om du vill skapa fler grenar.

   2 Dra kontrollhandtaget i slutet av en gren vågrätt eller lodrätt för att ändra dess position.

Obs!: Kontrollera att Koppla ihop automatiskt är aktiverat innan du följer de här anvisningarna. På fliken Visa i gruppen Visuella hjälpmedel ska kryssrutan Koppla ihop automatiskt vara markerad.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt, Allmänt under Mallkategorier och öppna sedan Blockdiagram.

 2. Från Block och Block - förhöjda drar du blockfigurerna till ritningssidan för att visa steg i en trädstruktur.

 3. Om du vill lägga till text i en figur markerar du figuren och skriver sedan texten.

 4. Ange relationer mellan blocken genom att koppla ihop figurerna:

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   Pekaren vilar över blå triangel

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

   Tips: Om du vill byta riktning på en kopplingspil högerklickar du på linjen, klickar på Pilar i formateringsverktygsfältet som visas och väljer sedan en ny riktning eller format på pilen.

 5. Använd trädfigurer för att visa hierarkiska steg i ett träddiagram:

  1. Från Block drar du en trädfigur till ritningssidan. Om du vill använda två grenar använder du figuren Dubbel trädstruktur. Om du vill använda två eller flera grenar använder du figuren Förgrenad trädstruktur.

  2. Dra ändpunkterna Bild på ändpunktskontroll i trädfigurerna till kopplingspunkterna i blockfigurerna. Ändpunkterna blir röda när de har satts fast.

  3. Dra i kontrollhandtagen Bild på kontrollhandtag på trädfigurerna för att skapa fler grenar, eller ändra grenens längd eller position.

   Figur med flera träd

   1 Dra i kontrollhandtaget på stammen till höger om du vill skapa fler grenar.

   2 Dra kontrollhandtaget i slutet av en gren vågrätt eller lodrätt för att ändra dess position.

Obs!: Innan du följer dessa steg kontrollerar du att Koppla ihop automatiskt är aktiverat i standardverktygsfältet.

 1. I menyn Arkiv pekar du på Nytt, Allmänt och klickar sedan på Blockdiagram.

 2. Från Block och Block - förhöjda drar du blockfigurerna till ritningssidan för att visa steg i en trädstruktur.

 3. Om du vill lägga till text i en figur markerar du figuren och skriver sedan texten.

 4. Ange relationer mellan blocken genom att koppla ihop figurerna:

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   Pekaren vilar över blå triangel

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

   Tips: Om du vill byta riktning på en kopplingspil går du till menyn Figur, pekar på Åtgärder och klickar sedan på Byt plats på ändpunkter.

 5. Använd trädfigurer för att visa hierarkiska steg i ett träddiagram:

  1. Från Block drar du en trädfigur till ritningssidan. Om du vill använda två grenar använder du figuren Dubbel trädstruktur. Om du vill använda två eller flera grenar använder du figuren Förgrenad trädstruktur.

  2. Dra ändpunkterna Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant i trädvyn former till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på Blockera former. Ändpunkterna blir röda när de har limmats.

  3. Dra kontrollen handtagen Kontrollhandtag i trädvyn former för att skapa fler avdelningar eller Byt avdelningslängd eller placering.

   Skapa fler avdelningar eller byt avdelningslängd eller placering

   1 Dra i kontrollhandtaget på stammen till höger om du vill skapa fler grenar.

   2 Dra kontrollhandtaget i slutet av en gren vågrätt eller lodrätt för att ändra dess position.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×