Skapa ett test med Microsoft Forms

Skapa ett test med Microsoft Forms

Tips: Skapa en undersökning, ett test eller en omröstning med Microsoft Forms. Vill du skapa en avancerad undersökning? Prova Microsoft Forms Pro.

Som utbildare kan du använda Microsoft Forms för att snabbt utvärdera elevernas status och få feedback i real tid genom att använda test som du utformar och delar med din klass.

Du kan skapa ett test med frågor som måste slutföras, Visa tipsfrågor och till och med Visa elevernas Poäng och feedback efter att de har slutfört fråge formuläret, vilket gör en mer interaktiv inlärning för eleverna.

Få stor påverkan med meddelanden

Microsoft Forms innehåller även omfattande analyser i realtid som visar läraren översiktsinformation och resultat för enskilda elever. Du kan exportera testresultaten till Microsoft Excel för mer detaljerad analys.

Tips: Skapar du en undersökning, en omröstning eller någon annan typ av formulär? Börja här.

 1. I webbläsaren går du till Forms.Office.com.

 2. Logga in med dina Microsoft 365 School-uppgifter, Microsoft 365 arbets uppgifter eller Microsoft-konto (Hotmail, Live eller Outlook.com).

 3. Klicka på nytt test under Mina formulärför att börja skapa ett test.

  Skapa ett nytt test formulär

 4. Ange ett namn på testet. Du kan också skriva en valfri underrubrik för testet.

  Obs!: Namn på test kan bestå av upp till 90 tecken och en underrubrik kan bestå av upp till 1 000 tecken.

  Namn och underrubrik för ett nytt test

 5. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i testen. Välj mellan val, text, betygeller datum frågor. Du kan också klicka på fler frågetyper för Listruta för fler frågetyper i Microsoft Forms för att välja rangordning, Likert, fil överföringeller Poäng för upphöjning av nät® . Välj avsnitt för att ordna avsnitt för dina frågor.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

  Obs!: Ditt test sparas automatiskt när du skapar det.

  Obs!: Fil uppladdning är inte tillgängligt för GCC-, GCC-eller DoD-miljöer.

 6. Ange den text du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En testfråga med alternativ med rätta svar markerade.

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på knappen för Rätt svar bredvid varje rätt svar. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan.

  Tips: Klicka på fler inställningar för fråga Knappen Fler alternativ och välj sedan under rubrik om du vill lägga till en under rubrik för frågan.

  Ange ett nummer i text rutan punkter för att tilldela ett Poäng värde för ett korrekt svar på frågan.

 7. Klicka på meddelande knappen bredvid alternativen om du vill visa ett anpassat meddelande för eleverna som väljer det valet som svar.

  En testfråga med texten Rätt svar bredvid två rätta svar

 8. Om du vill visa matematiska formler klickar du på fler inställningar för fråga Knappen Fler alternativ och väljer sedan matematik.

  Under rubrik, blanda och matematiska alternativ

  Klicka i text rutan för varje fråga och nu Microsoft Forms visar olika matematiska formel alternativ som du kan använda i ditt test.

  Matematik tangent bord för matematiska formler

 9. Vissa matematiska formler utlöser autosvar.

  Föreslagna resultat för matematisk formel

  Klicka på det föreslagna alternativet för att lägga till det som ett alternativ.

 10. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i testen. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För text frågor väljer du det långa svars alternativet om du vill att en större text ruta visas i testen.

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 11. Klicka på Förhandsgranska längst upp i design fönstret för att se hur ditt test ser ut på en dator eller en mobil enhet. Testa testet genom att ange svar för frågorna om test i förhands gransknings läge och klicka sedan på Skicka.

  Matematiktest visas i mobilens förhandsgranskningsläge

  Klicka på tillbaka när du är klar med förhands granskningen eller testningen.

 1. Logga in på Microsoft 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Öppna den antecknings bok där du vill infoga ett test.

 3. Välj Formulär på fliken Infoga.

  Alternativet infoga formulär i OneNote för webben

  Obs!: Knappen formulär är bara tillgänglig för Microsoft 365 Education och Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhet användare. För att komma åt formulär i OneNote på webben loggar du in med ditt arbets-eller skol konto.

 4. Panelen Formulär för OneNote öppnas och placeras på höger sida i OneNote-anteckningsboken.

  Formulär för OneNote-panelen i OneNote för webben
 5. Klicka på Logga in.

 6. När du ser meddelandet kan formulär för OneNote Visa ett nytt fönsteroch klicka på Tillåt.

 7. I panelen formulär för OneNote visas en lista med alla test formulär som du har skapat.

  Formulär för OneNote-panelen i OneNote för webben
 8. Klicka på nytt test under Mina formulärför att börja skapa ett test. Ett nytt fönster öppnas med ett tomt test och standard rubrik ("namnlöst test").

 9. Ange ett namn på testet. Du kan också skriva en valfri underrubrik för testet.

  Obs!: Namn på test kan bestå av upp till 90 tecken och en underrubrik kan bestå av upp till 1 000 tecken.

  Namn och underrubrik för ett nytt test

 10. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i testen. Välj mellan val, text, betygeller datum frågor. Du kan också klicka på mer Knappen Fler alternativ och välja Poäng för rangordning, Likerteller net-höjning® frågor.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

  Obs!: Ditt test sparas automatiskt när du skapar det.

 11. För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En testfråga med alternativ med rätta svar markerade.

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på knappen för Rätt svar bredvid varje rätt svar. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan.

  Tips: Klicka på fler inställningar för fråga Knappen Fler alternativ och välj sedan under rubrik om du vill lägga till en under rubrik för frågan.

  Ange ett nummer i text rutan punkter för att tilldela ett Poäng värde för ett korrekt svar på frågan.

 12. Klicka på meddelande knappen bredvid alternativen om du vill visa ett anpassat meddelande för eleverna som väljer det valet som svar.

  En testfråga med texten Rätt svar bredvid två rätta svar

 13. Om du vill visa matematiska formler klickar du på fler inställningar för fråga Knappen Fler alternativ och väljer sedan matematik.

  Under rubrik, blanda och matematiska alternativ

  Klicka i text rutan för varje fråga och nu Microsoft Forms visar olika matematiska formel alternativ som du kan använda i ditt test.

  Matematik tangent bord för matematiska formler

 14. Vissa matematiska formler utlöser autosvar.

  Föreslagna resultat för matematisk formel

  Klicka på det föreslagna alternativet för att lägga till det som ett alternativ.

 15. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i testen. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För text frågor väljer du det långa svars alternativet om du vill att en större text ruta visas i testen.

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 16. Klicka på Förhandsgranska längst upp i design fönstret för att se hur ditt test ser ut på en dator eller en mobil enhet. Testa testet genom att ange svar för frågorna om test i förhands gransknings läge och klicka sedan på Skicka.

  Matematiktest visas i mobilens förhandsgranskningsläge

  Klicka på tillbaka när du är klar med förhands granskningen eller testningen.

 17. Ditt nyligen skapade formulär visas högst upp i listan Mina formulär under knapparna Nytt formulär och Nytt test.

  Formulär för OneNote-panelen i OneNote för webben
 18. När du är redo kan du Infoga ditt test i din OneNote-anteckningsbok.

Har du några synpunkter på Microsoft Forms?

Vi vill gärna höra från dig! Du kan besöka Microsoft Forms User Voice-webbplatsen och ge förslag och rösta på idéer som andra har skickat in.

Se även

Introduktions kurs om Microsoft Forms: skapa autentiska utvärderings

Justera dina test inställningar

Ändra ett fråge formulärs tema

Skicka ditt test till eleverna

Kontrollera dina testresultat

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×