Skapa ett SharePoint 2010-arbetsflöde i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen Microsoft SharePoint 2010-arbetsflöde innehåller former får åtgärder och villkor i SharePoint-arbetsflöden. Du kan utforma ett SharePoint-arbetsflöde i Visio eller importera ett arbetsflöde från SharePoint Designer och låta generera ett diagram i Visio.

Du hittar rätt mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva SharePoint 2010 i sökrutan.

Det finns en separat mall för SharePoint 15-arbetsflöden. Sök efter termen SharePoint om du vill visa alla versioner.

Utforma ett arbetsflöde i Visio

För att undvika verifieringsfel bör du inleda alla diagram med formen Start och avsluta dem med formen Avsluta.

 1. Dra en Start-form från fönstret Former till ritningssidan.

 2. Dra åtgärds- och villkorsformer till arbetsflödet.

  Obs!:  Du kan ersätta formernas standardtext med en noggrannare och riktigare beskrivning av arbetsflödesaktiviteten. Det gör att personen som implementerar arbetsflödet i SharePoint Designer enklare kan förstå dess affärsfunktioner.

 3. Länka alla aktiviteter till varandra med hjälp av kopplingar. Om du vill lägga till en etikett till en koppling högerklickar du på kopplingen och klickar sedan på ett etikettalternativ.

 4. Lägg till en Avsluta-form i arbetsflödets slut.

Verifiera ett arbetsflöde

Diagrammet verifieras när du exporterar ett SharePoint-arbetsflöde från Visio till SharePoint Designer. Om arbetsflödesdiagrammet innehåller fel visas fönstret Problem med en lista med fel som måste åtgärdas för att arbetsflödet ska kunna exporteras.

 1. Klicka på Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process.

 2. Korrigera alla fel i fönstret Problem.

Om du vill se där det finns ett fel, klickar du på den i fönstret problem. Påverkade form eller koppling är markerad i den blå triangeln. Information om problem med validering av och så här löser du dem finns i problem med validering av SharePoint-arbetsflöde i Visio.

Exportera ett arbetsflöde till SharePoint

När du är klar med arbetsflödet i Visio kan du exportera det som en Visio Workflow Interchange-fil (.vwi), vilken kan importeras direkt i SharePoint Designer.

 1. Klicka på Exportera i gruppen SharePoint-arbetsflöde på fliken Process.

 2. Gå till platsen där du vill spara VWI-filen i dialogrutan Exportera arbetsflöde och klicka på Spara.

Importera ett arbetsflöde från SharePoint

Det går att öppna och redigera samma VWI-fil i både Visio och SharePoint Designer, med ett förbehåll: Visio saknar stöd för steg. Steginformation som läggs till i SharePoint Designer kan gå förlorad om arbetsflödet öppnas i Visio och sedan importeras på nytt i SharePoint Designer.

 1. Börja på ett nytt tomt Microsoft SharePoint 2010-arbetsflöde-diagram i Visio.

 2. Klicka på Importera i gruppen SharePoint-arbetsflöde på fliken Process.

 3. Klicka på önskad VWI-fil i dialogrutan Importera arbetsflöde och klicka sedan på Öppna.

Om du vill se hur arbetsflödesformerna i Visio jämfört med arbetsflödesaktiviteterna i SharePoint Designer 2010, finns i SharePoint-arbetsflöde aktiviteter guiden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×