Skapa ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns tre olika projekttyper som du kan skapa direkt i Microsoft Office Project Web Access:

 • Företagsprojekt    Ett företagsprojekt kan checkas in i och ut från Microsoft Office Project Server, och kan ses av hela organisationen så länge behörigheterna är korrekt inställda för de typer av användare som behöver tillgång till projektinformationen.

 • Åtgärdsarbetsprojekt    Ett åtgärdsarbetsprojekt är ett förenklat projekt som gör att du kan spåra och hantera ett mindre projekt, till exempel samordna ett företagsevenemang.

 • Projektförslag    Ett projektförslag är en projektidé eller ett initiativ som kräver godkännande från organisationen innan det blir ett företagsprojekt.

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt företagsprojekt

Skapa ett åtgärder arbete projekt

Skapa ett projektförslag

Skapa ett nytt företagsprojekt

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt och sedan på Projekt.

  Microsoft Office Project Professional 2007 öppnas med ett nytt projekt. Skapa projektet genom att lägga till aktiviteter och resurser och klicka sedan på SparaArkiv-menyn.

  Obs!: Du kan behöva välja värden för aktivitets- och resursfälten innan du sparar.

  Efter att du sparat och publicerat projektet visas det i Projektcenter i Project Web Access.

Överst på sidan

Skapa ett åtgärdsarbetsprojekt

 1. Klicka på Förslag och åtgärdsarbete i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt och sedan på Åtgärdsarbete.

 3. Klicka på alternativet Dokumentinformation och välj alternativ för hur du vill skapa projektet i avsnittet Nytt eller importera.

 4. Alternativt kan du klicka på Importera från SharePoint-lista om du vill importera en lista som skapades i Windows SharePoint Services 3.0, till exempel en projektaktivitetslista. Välj den lista du vill importera genom att klicka på Välj SharePoint-lista.

  Obs!: När du importerar en projektaktivitetslista från SharePoint importeras endast aktivitetslistan, fält för förfallodatum och resurser.

 5. Ange ett namn och en beskrivning av åtgärdsarbetsprojektet i avsnittet Namn och beskrivning och välj sedan ett startdatum och ett slutdatum.

 6. Ange eller välj namnet på hanteraren som ska ha hand om projektet i avsnittet Planansvarig.

 7. Klicka på Publicera om du vill publicera projektet så att det visas som ett åtgärdsarbetsprojekt i Projektcenter.

  Om du vill spara projektet utan att publicera det klickar du på Spara. Då kan inte andra gruppmedlemmar se projektet i Projektcenter.

När du har sparat eller publicerat projektet visas sidan Projektinformation. Där kan du lägga till aktiviteter till projektet, länka aktiviteter, länka dokument och lägga till resurser.

 • Klicka på Ny aktivitet om du vill lägga till en aktivitet.

 • Om du vill skapa en länk mellan två aktiviteter markerar du de två aktiviteterna och klickar sedan på Länka aktiviteter.

 • Om du vill länka ett dokument, till exempel en statusrapport, klickar du på Länka dokument.

 • Markera den uppgift som du vill dra in om du vill dra in en aktivitet under en annan för att visa en aktivitets- och underaktivitet relation och klicka sedan på Högerindrag Bild av knapp .

 • Om du vill tilldela aktiviteten en resurs markerar du aktiviteten och markerar sedan resursen i fältet Resursnamn. Resursen visas endast i fältet Resursnamn efter att du skapat en grupp av resurser med Skapa grupp.

  Tips: Om du inte vet vilken resurs du vill tilldela aktiviteter kan du tilldela åtgärdsarbetsprojektet förallokerade resurser genom att klicka på Resursplan och sedan på nästa sida klicka på Skapa grupp. Du kan dock inte se resurserna i fältet Resursnamn så att du kan tilldela dem aktiviteter.

 • Klicka på Publicera om du vill publicera projektet så att det visas som ett åtgärdsarbetsprojekt i Projektcenter.

  Om du vill spara projektet utan att publicera det klickar du på Spara. Då kan inte andra gruppmedlemmar se projektet i Projektcenter.

Obs!: Om du vill uppgradera åtgärdsarbetsprojektet till ett företagsprojekt klickar du på Projekt i Snabbstart, markerar åtgärdsarbetsprojektet och klickar sedan på Uppgradera.

Överst på sidan

Skapa ett projektförslag

 1. Klicka på Förslag och åtgärdsarbete i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt, Förslag och därefter på Dokumentinformation.

 3. Ange ett namn och en beskrivning av projektförslaget i avsnittet Namn och beskrivning och välj sedan ett startdatum och ett slutdatum.

 4. Ange eller välj namnet på hanteraren som ska ha hand om projektet i avsnittet Planansvarig.

 5. Klicka på länken till arbetsflödesstatus och aktivitetssidor i avsnittet Arbetsflödesstatus.

  Obs!: Kontrollera med administratören om arbetsflödesavsnittet inte syns. Den här funktionen kanske inte har aktiverats för din organisation.

 6. Klicka på namnet på det föreslagna projektet i fältet Rubrik under Aktivitetsstatus på sidan förslagsstatus.

  Obs!: Om du vill låta en annan person godkänna projekt klickar du på Lägg till en ny godkännare i avsnittet Arbetsflödesinformation.

 7. Klicka på Redigera objekt på nästa sida.

 8. Skriv en kommentar i kommentarsområdet och klicka sedan antingen på Godkänn eller Godkänn inte på nästa sida.

 9. Klicka på Stäng för att återvända till projektinformationssidan.

 10. Klicka på Publicera om du vill publicera projektförslaget så att det visas som ett projektförslag i Projektcenter.

  Om du vill spara förslaget utan att publicera det klickar du på Spara. Andra gruppmedlemmar kommer inte att kunna se förslaget i Projektcenter.

  Obs!: Godkännandestatusen anges i Projektcenter. Klicka på Underhållsprojekt och projektförslag i Snabbstart så visas godkännandestatusen i fältet Status. Om Project Server har konfigurerats att tillåta dig att godkänna projekt direkt i tabellen klickar du på Avvisad eller Godkänd i fältet Status.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×