Skapa ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

< Mer hjälp för Project

När du skapar ett nytt projekt i Project Web App har några olika alternativ:

 • I Project Professional.    Det första alternativet finns med i listan är att skapa projekt med Microsoft Project Professional 2013. Om du väljer det här alternativet kan du visa hjälpinnehåll för Project Professional 2013 för mer information.

 • Företagsprojekt.    Det här alternativet skapas projektet så att den kan redigeras i Project Web App.

 • Med SharePoint-uppgifter.    Det här alternativet skapas projektet som en projektwebbplats. Använd uppgiftslistan på projektwebbplats listan ut uppgifterna för ditt projekt. När du har byggt upp din aktivitetslista på projektwebbplatsen kan dessa aktiviteter visas från Projektcenter i Project Web App.

Det kan finnas flera mallar i organisationen som används för att skapa nya projekt och därför bör du välja en mall som passar projektet du skapar.

Skapa ett nytt företagsprojekt

Så här skapar du ett nytt företagsprojekt:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt på fliken Projekt och välj sedan Företagsprojekt eller en av organisationens särskilda företagsprojektmallar.

 3. På sidan som visas skriver du den information som behövs i rutorna Namn, Beskrivning och Startdatum. Klicka sedan Spara på fliken Projekt.

 4. Fyll i så mycket information som möjligt på sidorna som har skapats för projektet. När du är klar går du till någon av flikarna Aktivitet eller Projekt och klickar på Spara i gruppen Projekt. När projektet är öppet visas alla dess sidor i Snabbstart under projektnamnet. Du kan gå mellan sidorna genom att klicka på snabbstartslänkarna eller genom att klicka på Föregående och Nästa i gruppen Sida på fliken Projekt.

Om projektet eller förslaget är kopplat till ett arbetsflöde med flera steg kan du klicka på Skicka för att starta arbetsflödet så snart största möjliga mängd information har lagts till på sidorna med projektinformation.

När du skapar ett projekt eller förslag, är det bara synlig för projektägare. Om du vill göra det synliga för gruppmedlemmar som har tilldelats aktiviteter i projektet, måste du publicera projektet. Mer information om hur du publicerar ett projekt finns i Publicera ett projekt.

Skapa ett nytt SharePoint-aktivitetslisteprojekt

Så här skapar du ett nytt SharePoint-aktivitetslisteprojekt:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på Nytt på fliken Projekt och välj sedan SharePoint-aktivitetslista, eller välj en av organisationens särskilda projektmallar för SharePoint-aktivitetslistor.

 3. Skriv ett namn på det nya projektet i dialogrutan Starta ett nytt projekt och klicka sedan på Skapa.

  Obs!: Om du redan har påbörjat en projektplan med hjälp av en aktivitetslista i Microsoft SharePoint Foundation 2013 klickar du på Importera från SharePoint-webbplatser om du vill lägga till den listan som ett projekt i Projektcenter. Mer information finns i lägga till en befintlig SharePoint-aktivitetslista i Project Web App.

 4. När projektwebbplatsen har skapats klickar du på Redigera i den grå rutan till vänster om webbdelen Projektsammanfattning.

 5. Mata in projektets aktiviteter på sidan Aktiviteter, inklusive värden för Slutdatum och Tilldela.

  Tips: Mer information om hur du skapar aktiviteter på en projektwebbplats finns i lägga till aktiviteter i projektet.

När du har skapat den här aktivitetslistan om du går tillbaka till Project Web App du ser den visas som ett projekt i Projektcenter. Uppdateringar som görs i uppgiftslistan på projektwebbplats återspeglas i Projektcenter i Project Web App.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×