Skapa ett Power Pivot-galleriet bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Klicka på PowerPivot-galleriet för att visa den senaste informationen om ämnet på Microsofts webbplats.

PowerPivot-galleriet är ett specialutformat SharePoint-dokumentbibliotek som innehåller omfattande förhandsgranskning och dokument hantering för publicerade Excel-arbetsböcker som innehåller PowerPivot-data samt andra typer av dokument.

PowerPivot-galleriet skapas åt dig när du installerar Microsoft SQL Server PowerPivot för SharePoint med alternativet ny Gruppkonfiguration installation. Om du har lagt till PowerPivot för SharePoint till en befintlig servergrupp eller om du vill att en ytterligare bibliotek, kan du skapa ett nytt för ditt program eller en plats.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om PowerPivot-galleriet

Mer information om kraven för att skapa eller använda PowerPivot-galleriet

Skapa ett PowerPivot-bibliotek

Publicera en Excel-arbetsbok i PowerPivot-galleriet bibliotek

Skapa en ny arbetsbok i Excel eller Reporting Services-rapport i PowerPivot-galleriet

Schemalägga datauppdatering för publicerade arbetsböcker i PowerPivot-galleriet

Anpassa ett PowerPivot-galleriet bibliotek

Lär dig mer om PowerPivot-galleriet

PowerPivot-galleriet är ett SharePoint-dokumentbibliotek som är tillgängliga när du installerar SQL Server PowerPivot för SharePoint på fristående server eller i en SharePoint 2010-servergrupp. Biblioteket kombinerar en korrekt representation av filens innehåll med information om dokumentursprung. Du kan se direkt vem som skapade dokumentet och när det senast ändrades. Förhandsgranska varierar beroende på om du använder Gallerivy eller teater vy i biblioteket:

 • I Gallerivy hovrar du muspekaren över enskilda kalkylblad i arbetsboken för att sätta ett blad i fokus i förhandsgranskningsområdet.

 • Teater view har en annan layout. Förhandsgranskningsområdet centreras med enskilda kalkylblad rotering längst fram när du hovrar med musen över dem.

PowerPivot-galleriet används en ögonblicksbild-tjänst för att skapa miniatyrer av ett större, flersidiga dokument. Det kan läsa Excel-arbetsböcker och Reporting Services-rapport rapportdefinition (RDL) filer. Om du publicerar en fil som tjänsten ögonblicksbild inte kan läsa är utan förhandsgranskningsbild tillgänglig för filen.

Ögonblicksbild baserat på hur arbetsboken återges med Excel Services. Presentation i PowerPivot-galleriet ska vara identiskt med vad du ser när du visar en Excel-arbetsbok i en webbläsare. Förhandsgranskningen har en begränsad yta. Delar av en arbetsbok eller en rapport är en del av så att den passar det tillgängliga utrymmet. Du kan öppna en arbetsbok eller en rapport om du vill visa dokumentet i sin helhet.

Överst på sidan

Mer information om kraven för att skapa eller använda PowerPivot-galleriet

 • Du måste vara webbplatsägare för att kunna skapa ett bibliotek.

 • Du måste ha behörigheten eller ovan för att publicera eller överföra en fil.

 • Du måste ha klienten Silverlight-kontroll som körs i en webbläsare. Silverlight kan hämtas och installeras via Microsoft Update. Om du visar en PowerPivot-galleriet bibliotek med en webbläsare som inte har Silverlight, uppmanas du att installera den. Du måste stänga och öppna webbläsaren när du har installerat.

 • Du måste ha SQL Server 2008 R2 Reporting Services i SharePoint-integrerat läge om du vill skapa nya Reporting Services-rapporter från Excel-arbetsböcker som publicerats i PowerPivot-galleriet.

Överst på sidan

Skapa ett PowerPivot-bibliotek

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på det övre vänstra hörnet av webbplatsens startsida.

 2. Klicka på skapa fler alternativ...

 3. Klicka på PowerPivot-galleriet under bibliotek. Om du inte ser PowerPivot-galleriet i listan kan en eller flera av följande villkor anges:

  • PowerPivot för SharePoint är inte aktiverat för ditt program.

  • Du har inte behörighet att lägga till ett bibliotek i den här webbplatsen.

 4. Ange namn, beskrivning, starta och version inställningar. Se till att ta med beskrivande information som hjälper användare att identifiera det här biblioteket som rich förhandsgranskning för Excel-arbetsböcker och Reporting Services-rapporter. Bibliotekssidan ny innehåller en mall med dokumentalternativet. PowerPivot-galleriet ignorerar den här inställningen. dokumentmallar används inte i biblioteket. Du kan lämna standardalternativet som-är eller ange ingen.

 5. Klicka på skapa.

Överst på sidan

Publicera en Excel-arbetsbok i PowerPivot-galleriet bibliotek

Excel 2010 erbjuder flera sätt att spara en fil i ett SharePoint-bibliotek. Du kan använda Spara som för att ange ett fullständigt SharePoint sökvägen till ett bibliotek. Du kan också i Excel 2010 kan du ange en del av en URL och bläddra i en SharePoint-webbplats med hjälp av dialogrutan Spara som för att hitta ett bibliotek som du vill använda.

 1. Spara filen.

 2. Klicka på Dela på Arkiv-menyn och väljer sedan något av följande alternativ. Du kan använda antingen metoden för att dela din arbetsbok. Båda PowerPivot för SharePoint och Excel Services används alltid att bearbeta och återges PowerPivot-data i servergruppen, oavsett hur du publicerar arbetsboken.

  • Klicka på Spara till SharePoint om du vill publicera hela arbetsboken.

  • Klicka på Publicera till Excel Services om du vill använda Excel Services-alternativ för att välja enskilda blad eller parametrar som du vill publicera. Till exempel kan fliken Parametrar i Excel Services-alternativ du välja vilka utsnitt visas i den publicerade arbetsboken.

 3. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som anger du en fullständig eller partiell URL i PowerPivot-galleriet. Om du anger en del av URL-adressen till exempel servernamn, klickar du på Spara om du vill öppna en anslutning till den angivna servern.

 4. Med dialogrutan Spara som, Välj PowerPivot-galleriet på din webbplats.

 5. Klicka på Öppna för att öppna biblioteket.

 6. Publicera arbetsboken i biblioteket genom att klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsbok i Excel eller Reporting Services-rapport i PowerPivot-galleriet

Du kan skapa ytterligare arbetsböcker eller Reporting Services-rapporter som använder publicerad arbetsbok som en länkad datakälla för PowerPivot-arbetsböcker som du publicerar i PowerPivot-galleriet.

 • Klicka på nedpilen delen av knappen Nytt dokument för att starta Report Builder eller Excel 2010.

Report Builder startas som en klickning program som hämtats från servern och installeras på den lokala arbetsstationen vid första körningen. Det finns ingen separat advance installationen steg som krävs.

Om du vill skapa en ny Excel-arbetsbok från en befintlig arbetsbok måste du redan ha Excel 2010 och SQL Server PowerPivot för Excel på den lokala datorn. Välja ny arbetsbok i Excel startar Excel öppnas en tom arbetsbok (.xlsx)-fil och läses in PowerPivot-data i bakgrunden som en länkad datakälla. Bara data från den ursprungliga arbetsboken används i den nya arbetsboken. Pivottabeller eller pivotdiagram från den ursprungliga arbetsboken är undantagna. Den nya arbetsboken länken till data i den ursprungliga arbetsboken. Data är inte kopieras till den nya arbetsboken själva.

Överst på sidan

Schemalägga datauppdatering för publicerade arbetsböcker i PowerPivot-galleriet

PowerPivot-data i en publicerad Excel-arbetsbok kan uppdateras med schemalagda intervall.

Överst på sidan

Anpassa ett PowerPivot-galleriet bibliotek

PowerPivot-galleriet är ett dokumentbibliotek. Du kan använda vanliga Biblioteksverktyg i SharePoint för att ändra inställningar för bibliotek eller arbeta med enskilda dokument i biblioteket. Alla bibliotek som du skapar kan anpassas oberoende om du vill använda en annan vy eller inställningar för bibliotek.

Sorteringsordning och filter kan ändras om du vill ändra var arbetsböcker visas i listan. Som standard visas dokument i den ordning som de har lagts till, där det sista dokumentet publicerats visas längst ned i listan. När ett dokument har publicerats behåller sin plats i listan. Uppdatera och publicera om dokumentet har uppdaterats den på samma plats i listan.

Du kan inte utöka PowerPivot-galleriet om du vill ge förhandsgranskning för andra typer av dokument vid Excel 2010-arbetsböcker och SQL Server 2008 R2 Reporting Services-rapporter.

Du kan inte ändra inställningar för att kontrollera dokument origin information. Information om enskilda dokument, till exempel som lagts till eller senast ändrades arbetsboken visas bestäms av en fast uppsättning kolumner som inte kan ändras.

Växla till galleriet eller teater vyn

Gallerivy är standard. Förhandsgranskning visas till vänster och mindre miniatyrer av alla arbetsböcker som visas bredvid den i ordningsföljd vänster till höger.

Teater visa centers förhandsgranskningsfönstret och kan du rotera genom de tillgängliga blad.

 1. Öppna PowerPivot-galleriet i en SharePoint-webbplats.

 2. Klicka på bibliotek under Biblioteksverktyg.

 3. Välj den vy som du vill använda i listan i anpassade vyer i aktuell vy. Fördefinierade vyer innehåller PowerPivot Gallerivy och PowerPivot rapport teater.

Ändra PowerPivot-galleriet layout

Följ dessa anvisningar för att ändra sorteringsordningen, lägga till ett filter eller begränsa antalet dokument som är tillgängliga.

 1. Öppna PowerPivot-galleriet i en SharePoint-webbplats.

 2. Klicka på bibliotek under Biblioteksverktyg.

 3. Klicka på ändra den här vyn i anpassade vyer. Inställningarna för kolumner ignoreras. PowerPivot-galleriet visas alltid sista standardstartsida och 'Skapats' värden. Du kan inte inaktivera dessa kolumner. Du kan inte aktivera andra kolumner för biblioteket.

 4. Ange de kriterier som används för att avgöra hur arbetsböcker visas i listan i sortera. Som standard visas dokument i den ordning som de har lagts till.

 5. Ange villkor som används för att visa eller dölja arbetsböcker utifrån villkorsvärden på kolumner i Filter. Du kanske vill dölja alla arbetsböcker som har skapats före ett visst datum.

 6. Objektgräns, ange alternativ som är användbara för PowerPivot-galleriet bibliotek som innehåller ett stort antal dokument. Du kan begränsa det faktiska antalet objekt som visas i listan eller visa objekt i grupper.

 7. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×