Skapa ett paretodiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Pareto eller sorterat histogram innehåller både kolumner som sorteras i fallande ordning och en linje som representerar den ackumulerade totala procentsatsen. Pareto-diagram något av de sju grundläggande verktyg för kvalitetskontroll betraktas som det är enkelt att se de vanligaste frågor eller problem och markera de största faktorerna i en datamängd.

Exempel på paretodiagram

Skapa ett paretodiagram

 1. Markera data. Du markerar vanligtvis en kolumn som innehåller text (kategorier) och en med tal. En paretodiagram grupperar sedan samma kategorier och summerar motsvarande tal.

  Data som används för att skapa ett exempel på paretodiagram
  Data som används för att skapa exempeldiagrammet ovan

  Om du markerar två kolumner med tal i stället för en med tal och en med tillhörande textkategorier visas informationen i fack, precis som i ett histogram. Du kan sedan justera facken.

 2. Klicka på Infoga > Infoga statistikdiagram och under Histogram väljer du sedan Pareto.

  Bild på hur paretodiagrammet används från fliken Infoga

  Du kan också använda fliken Alla Diagram i Rekommenderade diagram om du vill skapa ett paretodiagram (klicka på Infoga > Rekommenderade diagram > fliken Alla diagram.

Tips: Använd flikarna Design och Format för att anpassa utseendet på diagrammet. Om de flikarna inte visas kan du klicka i paretodiagrammet, så läggs Diagramverktyg till i menyfliksområdet.

Flikarna Design och Format för Diagramverktyg

Konfigurera facken

 1. Högerklicka på diagrammets vågräta axel > Formatera axel > Alternativ för axel.

  Kommandot Formatera axel på snabbmenyn
 2. Använd informationen nedan för att välja alternativ i åtgärdsfönstret Formatera axel.

  Åtgärdsfönstret Formatera axlar

  Efter kategori    Standardinställning när både data och text ritas upp. Textkategorierna ritas upp på den vågräta axeln och sträcker sig i fallande ordning.

  Tips: Om du vill räkna antalet förekomster för textsträngar lägger du till en kolumn, fyller den med värdet "1" och ritar paretodiagrammet. Ställ sedan in facken på Efter kategori.

  Automatiskt    Standardinställning för paretodiagram som ritas upp med en enda datakolumn. Fackbredden beräknas med hjälp av Scotts normala regel.

  Fackbredd    Ange ett positivt decimaltal för antalet datapunkter i varje intervall.

  Antal fack    Ange antalet fack för paretodiagrammet (inklusive facken för spill och underflöde, så kallat "underflow"). Fackbredden justeras automatiskt.

  Spillfack    Markera rutan om du vill skapa ett fack för alla värden som överstiger siffran i motsvarande ruta. Du kan ändra det här värdet genom att ange ett decimaltal i rutan.

  Fack för värden under (underflow bin)    Markera rutan om du vill skapa ett fack för alla värden som motsvarar eller ligger under siffran i motsvarande ruta. Du kan ändra det här värdet genom att ange ett decimaltal i rutan.

Formler som används för att skapa histogram i Excel 2016

Scotts normala regel:   

Formel för alternativet Automatisk

Med Scotts normala regel minimerar man snedvridningen i variansen för paretodiagrammet jämfört med datamängden, samtidigt som man antar normalt fördelade data.

Spillfack   

Formel för alternativet Lagerplats för överskott

Fack för värden under (underflow bin)   

Formel för alternativet Lagerplats för underskott

Skapa ett paretodiagram

 1. Markera data. Du markerar vanligtvis en kolumn som innehåller text (kategorier) och en med tal. En paretodiagram grupperar sedan samma kategorier och summerar motsvarande tal.

  Data som används för att skapa ett exempel på paretodiagram
  Data som används för att skapa exempeldiagrammet ovan

  Om du väljer två kolumner med siffror i stället för ett tal och ett av motsvarande text kategorier diagram över data i lagerplatser, precis som ett histogram i Excel. Därefter kan du justera dessa lagerplatser. Mer information finns i ”Konfigurera lagerplatser” på TABB i Windows.

 2. I menyfliksområdet, klicka på fliken Infoga klickar du på Ikon för statistik (ikonen statistiska diagram) och klicka på ParetoHistogram under.

  Pareto-diagram i menyfliksområdet

  Tips: Använd flikarna Diagramdesign och Format för att anpassa utseendet på diagrammet. Om du inte ser flikarna, klicka någonstans i Pareto-diagram som ska visas i menyfliksområdet.

Tips: Läs mer om paretodiagrammet och hur det gör det lättare att visualisera statistiska data i det här blogginlägget om histogram, paretodiagram och låddiagram av Excel-teamet. Du kanske också är intresserad av att lära dig mer om andra nya diagramtyper som beskrivs i det här blogginlägget.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×