Skapa ett ORM-diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen ORM-diagram i Microsoft Office Visio innehåller alla former som du behöver för att använda ORM-metoden (Object Role Modeling) för att återge affärsregler och designa databaser. ORM är ett semantiskt modelleringssätt som beskriver världen utifrån objekt och de roller som objekten har.

Exempel på ORM-diagram

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på ORM-diagram.

  Tips: Innan du skapar ett ORM-diagram bör du organisera dina tankar genom att skriva ned den information som du vill innefatta i databasen. Använd enkla meningar för att beskriva befintliga föremål, hur de identifieras samt vilka roller de spelar.

 2. Lägg till och namnge en objekttyp (entitet):

  1. Dra formen Entitet (som ska symbolisera en objekttyp) från ORM-diagram till ritningssidan.

  2. Ange entitetstypens namn medan formen är markerad.

  3. Tryck på RETUR och ange entitetens referensläge inom hakparenteser.

 3. Lägg till och namnge en värdetyp:

  1. Dra formen Värde från ORM-diagram till ritningssidan.

  2. Ange värdetypens namn medan formen är markerad.

 4. Ange en undertyp:

  1. Dra formen Koppling för underordnad typ från ORM-diagram till ritningssidan.

  2. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den underordnade formen.

   Ändpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

  3. Limma fast den börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i (pilspets slutet) till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den andra enhetstypen.

 5. Gör något av följande

  1. Ange en relation, roll eller fakta mellan objekttyper:

   1. Dra en predikatform (Unär, Binär, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär) från ORM-diagram till ritningssidan.

    Använd en predikatform som innehåller tillräckligt många rollrutor för att relatera alla de objekttyper (enhetsformer) som omfattas av relationen. Använd till exempel en Ternär form om du vill ange relationer mellan tre enheter.

   2. Dra formen Rollkoppling från ORM-diagram till ritningssidan.

   3. Limma börja punkt- Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Roll kopplingsform till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en objekttyp (entitetsform) som du vill definiera en relation.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

   4. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av Roll kopplingsform till rutan rätt roll på predikatformen (från steg 1).

   5. Dubbelklicka på predikatformen. Placera insättningspunkten mellan ellipserna (platshållarna) och ange sedan ett namn för den roll som en enhetstyp spelar.

   6. Upprepa steg 2 till 5 för varje entitet som du vill definiera en relation för.

  2. Ange en relation, roll eller referens mellan en entitet och ett värde:

   1. Dra formen Rollkoppling från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Limma börja punkt- Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Roll kopplingsform till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en typ av enhet (formen) som du vill definiera en relation.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

   3. Dra en binär eller vertikal binär form från ORM-diagram till ritningssidan.

   4. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av Roll kopplingsform till slutet av binär eller Vertikal binär form.

   5. Redigera texten genom att dubbelklicka på formen Binär. Placera insättningspunkten mellan ellipserna eller platshållarna och ange sedan ett namn för den roll som en enhet spelar.

    Tips: Flytta ellipserna och namnen på formen Vertikal binär till den andra sidan om formen genom att högerklicka på formen, peka på Form och sedan klicka på Vänd vågrätt.

 6. Visa ett kapslat objekt genom att skapa ett objektifierat predikat:

  1. Klicka på Ritverktyg knappen Bild av knapp om du vill visa verktygsfältet Ritverktyg och sedan klicka på rektangel   Bild av knapp .

  2. Rita en rektangel kring den predikatform (Unär, Binär, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär) som du vill identifiera som ett objektifierat predikat.

  3. Högerklicka på rektangeln, peka på Form på snabbmenyn och klicka sedan på Längst bak.

  4. Medan rektangeln är markerad klickar du på Format-menyn, klickar på Rundade hörn, klickar på det tredje alternativet på den översta raden och klickar sedan på OK.

 7. Gör något av följande

  1. Ange ett obligatoriskt rollvillkor:

   1. Dra en obligatorisk rollkoppling från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Limma startpunkten med svarta cirklar Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på ett objekt (formen).

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

   3. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av obligatoriskt. Rollkoppling form mot en predikatform (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ).

  2. Ange ett unikhetsvillkor:

   1. Dra formen Unikhetsvillkor från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen omedelbart ovanför eller nedanför den predikatform (Unär, Binär, Verktikal binär, Ternär eller Kvartär) som du vill ange ett villkor för.

   3. Dra en av ändpunkterna ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) så att pilen sträcker sig över rollrutan på predikatformen.

  3. Ange ett frekvensvillkor:

   1. Dra formen Frekvensvillkor från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill den predikatform (Unär, Binär, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär) som du vill ange ett villkor för.

   3. Ange önskad frekvens medan formen är markerad.

  4. Ange ett jämförelse- eller likhetsvillkor:

   1. Dra formen Delmängdsvillkor eller Likhetsvillkor från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen mellan de predikatformer (Unär, Binär, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär) som innehåller de roller som du vill ange ett villkor för.

   3. Limma börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Delmängd begränsning och Lika ändpunkter till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X rutan rätt roll på predikatformen.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

   4. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant Delmängd begränsning och Lika ändpunkter till rutan rätt roll i den andra predikatformen.

  5. Ange ett ringvillkor:

   1. Dra formen Ringvillkor från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill den predikatform (Unär, Binär, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär) som innehåller de två roller som du vill ange villkor för.

   3. Gör något av följande

    • Om de två rollerna utgör en del av ett längre predikat, limma varje slutpunkten ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i och Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) Ring villkorsformen till någon av rollerna på predikatformen.

    • Om de två rollerna utgör ett binärt predikat, markerar du formen Ringvillkor och klickar på LinjeFormat-menyn. Klicka på Inget i listan Mönster och klicka sedan på OK.

   4. Högerklicka på formen Ringvillkor och klicka sedan på den typ av ringvillkor som du vill använda på snabbmenyn.

  6. Ange ett externt villkor:

   1. Dra en extern villkorsform (Externt frekvensvillkor, Externt P-villkor, Externt obligatoriskt villkor eller Externt unikhetsvillkor) från ORM-diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill de predikatformer som betecknar de roller som du vill ange ett villkor för.

   3. Dra formen Villkorskoppling från ORM-diagram till ritningssidan.

   4. Limma börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i i villkorsformen för koppling till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på externa villkorsformen.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att kopplingen bryts.

   5. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant villkorskopplingen till rutan rätt roll på predikatformen (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ).

   6. Ändra frekvensen för den externa villkorsformen (Externt frekvensvillkor, Externt P-villkor, Externt obligatoriskt villkor eller Externa unikhetsvillkor) genom att markera formen och sedan ange den frekvens som du vill använda.

 8. Spara diagrammet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×