Skapa ett ORM-diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen ORM-Diagram i Microsoft Office Visio innehåller alla former som du behöver använda metoden objektet roll Modeling (ORM) så att du fångar regler och att utforma databaser. ORM är ett semantiskt sätt att modellera som beskriver världen som objekt och de roller som de spelas upp.

Exempel på ORM-diagram

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på programvara och databaser och klicka sedan på ORM-Diagram.

  Tips: Innan du skapar ett ORM-diagram ordning i tankarna genom att skriva ned den information som du vill ska finnas i databasen. Använd enkla meningar för att beskriva de objekt som finns, hur de identifieras samt vilka roller de spelas upp.

 2. Lägga till och namnge en objekttyp (enhet):

  1. Dra formen enhet (om du vill symboliserar en objekttyp) från ORM-Diagram till ritningssidan.

  2. Skriv enhetstypen namn när formen är markerad.

  3. Tryck på RETUR och Skriv enhet referensläge inom hakparenteser.

 3. Lägga till och namnge en värdetyp:

  1. Dra formen värdet från ORM-Diagram till ritningssidan.

  2. Skriv den värdetyp namn när formen är markerad.

 4. Ange en undertyp:

  1. Dra en Undertyp kopplingsform från ORM-Diagram till ritningssidan.

  2. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den underordnade formen.

   Slutpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

  3. Limma fast den börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i (pilspets slutet) till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på den andra enhetstypen.

 5. Gör något av följande:

  1. Ange en relation, roll eller fakta mellan objekttyper:

   1. Dra en predikatform (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) från ORM-Diagram till ritningssidan.

    Använd en predikatform som innehåller tillräckligt roll rutorna om du vill relatera alla objekttyper (enhetsformer) som ingår i relationen. Använd till exempel en Ternär form för att ange relationer mellan tre enheter.

   2. Dra en Roll kopplingsform från ORM-Diagram till ritningssidan.

   3. Limma börja punkt- Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Roll kopplingsform till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en objekttyp (entitetsform) som du vill definiera en relation.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

   4. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av Roll kopplingsform till rutan rätt roll på predikatformen (från steg 1).

   5. Dubbelklicka på predikatformen. Placera insättningspunkten mellan ellipserna (platshållarna) och skriv sedan ett namn för den roll som en typ av enhet spelas upp.

   6. Upprepa steg 2 till 5 för varje person som du vill definiera en relation.

  2. Ange en relation, roll eller referens mellan en enhet och ett värde:

   1. Dra Roll kopplingsform från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Limma börja punkt- Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Roll kopplingsform till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på en typ av enhet (formen) som du vill definiera en relation.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

   3. Dra formen binär eller Vertikal binär från ORM-Diagram till ritningssidan.

   4. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av Roll kopplingsform till slutet av binär eller Vertikal binär form.

   5. Dubbelklicka på formen binära redigera texten. Placera insättningspunkten mellan ellipserna eller platshållarna och skriv sedan ett namn för den roll som en enhet spelar.

    Tips: Om du vill flytta ellipserna och namnen på en Vertikal binär form till den andra sidan av formen, högerklicka på formen, peka på form på snabbmenyn och klicka sedan på Vänd vågrätt.

 6. Visa ett kapslat objekt genom att skapa ett objektifierat predikat:

  1. Klicka på Ritverktyg knappen Bild av knapp om du vill visa verktygsfältet Ritverktyg och sedan klicka på rektangel   Bild av knapp .

  2. Rita en rektangel runt predikatform (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) som du vill identifiera som ett objektifierat predikat.

  3. Högerklicka på rektangeln, peka på form på snabbmenyn och klicka sedan på Placera längst bak.

  4. Klicka på Avrundade hörn med rektangeln är markerad på Format-menyn, klickar du på det tredje alternativet på den översta raden och klicka sedan på OK.

 7. Gör något av följande:

  1. Ange ett obligatorisk roll:

   1. Dra obligatoriskt. Rollkoppling form från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Limma startpunkten med svarta cirklar Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på ett objekt (formen).

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

   3. Limma klienten/slutpunkten för Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant av obligatoriskt. Rollkoppling form mot en predikatform (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ).

  2. Ange ett unikt villkor:

   1. Dra formen Unika villkor från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen omedelbart ovanför eller nedanför predikatformen (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) du vill begränsa.

   3. Dra en av ändpunkterna ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) så att pilen sträcker sig över rollrutan på predikatformen.

  3. Ange ett frekvens:

   1. Dra formen Frekvensvillkor från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill predikatformen (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) som du vill begränsa.

   3. Markera formen, Skriv den frekvens som du vill använda.

  4. Ange ett Ange jämförelse eller likhet:

   1. Dra formen Delmängd begränsning och Lika från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen mellan predikatformer (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) med roller som du vill begränsa.

   3. Limma börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i Delmängd begränsning och Lika ändpunkter till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X rutan rätt roll på predikatformen.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

   4. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant Delmängd begränsning och Lika ändpunkter till rutan rätt roll i den andra predikatformen.

  5. Ange ett uppringning:

   1. Dra formen Ringformat villkor från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill predikatformen (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ) som innehåller de två roller som du vill begränsa.

   3. Gör något av följande:

    • Om de två rollerna utgör en del av ett längre predikat, limma varje slutpunkten ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i och Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) Ring villkorsformen till någon av rollerna på predikatformen.

    • Om de två rollerna utgör ett binärt predikat, markera formen Ringformat villkor och klicka sedan på linjeFormat-menyn. Klicka på Ingen i listan mönster och klicka sedan på OK.

   4. Högerklicka på formen Ringformat villkor och klicka sedan på typ av ringvillkor du vill använda på snabbmenyn.

  6. Ange ett externt villkor:

   1. Dra en externa villkorsformen (Externt frekvensvillkor, Externt P-villkorExternt obligatoriskt villkor. Villkorstyp, eller Ext. Uniq. Villkorstyp ) från ORM-Diagram till ritningssidan.

   2. Placera formen intill de predikatformer som representerar de roller som du vill begränsa.

   3. Dra en Begränsning kopplingsform från ORM-Diagram till ritningssidan.

   4. Limma börja punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i i villkorsformen för koppling till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på externa villkorsformen.

    Startpunkten blir röd när kopplingen limmas mot formen. Du kan flytta de limmade formerna utan att bryta anslutningen.

   5. Limma klienten/slutpunkten Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant villkorskopplingen till rutan rätt roll på predikatformen (Unär, binära, Vertikal binär, Ternär eller Kvartär ).

   6. Så här ändrar du frekvens för den externa villkorsformen (Externt frekvensvillkor, Externt P-villkorExternt obligatoriskt villkor. Villkorstyp, eller Ext. Uniq. Villkorstyp ), markerar du formen och skriv sedan den frekvens som du vill använda.

 8. Spara diagrammet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×