Skapa ett organisationsschema med SmartArt i Office 2016 för Mac

Använd SmartArt-grafik i Office-dokument och skapa på så sätt ett organisationsschema som visar den hierarkiska strukturen i en organisation, till exempel avdelningschefer och medarbetare utan chefsuppgifter.

Organisationsschema-layout med en chef, två underlydande och en assistentfigur.

Skapa organisationsschema

 1. Klicka på SmartArt > Hierarki på fliken Infoga.

  OrgChart SmartArt

 2. Klicka på en organisationsschema-layout.

  OrgChart-hierarki
 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i fönstret SmartArt-text och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i fönstret SmartArt-text och klistra sedan in texten.

Överst på sidan

Skapa ett organisationsschema med text och bilder

 1. Klicka på SmartArt > Bild på fliken Infoga i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet.

  OrgChart SmartArt

 2. Om du vill lägga till en ruta klickar du på bildikonen i den ruta där du vill lägga till bilden, letar reda på mappen som innehåller bilden som du vill använda, klickar på bildfilen och klickar sedan på Infoga.

  ikonen Bildplatshållare.
  En bildikon

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

  • Klicka på [Text] i fönstret SmartArt-text och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i fönstret SmartArt-text och klistra sedan in texten.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort rutor i organisationsschemat

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 2. På fliken SmartArt-design klickar du på pilen bredvid Lägg till figur och gör sedan något av följande:

  Lägg till figur för OrgChart

  Obs!: Om fliken SmartArt-design inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.

   Den nya rutan placeras på den markerade rutans plats och den markerade rutan samt alla rutor under den sänks en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

  • Om du vill lägga till en assistentruta klickar du på Lägg till assistent.

   Assistentrutan läggs till ovanför övriga rutor på samma nivå i SmartArt-grafiken, men visas i textfönstret efter övriga rutor på samma nivå.

   Lägg till assistent är endast tillgängligt i layouter för organisationsscheman, inte i hierarkilayouter, t.ex.Hierarki.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Överst på sidan

Mer information finns i

Ändra organisationsschemats hängande layout

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×