Skapa ett organisationsschema i Visio

Skapa ett organisationsschema i Visio

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett organisationsschema är ett diagram över en rapporteringshierarki som ofta används för att illustrera relationerna mellan anställda, titlar och grupper.

Organisationsscheman omfattar allt från enkla diagram som i följande bild, till stora och komplexa diagram som baseras på information från en extern datakälla. Formerna i ett organisationsschema kan illustrera basinformation, t.ex. namn och titel, eller information som avdelning och kostnadsställe. Du kan till och med lägga till bilder till formerna i organisationsschemat.

Organisationsschema

Skapa ett enkelt organisationsschema

Den här metoden är bäst för att skapa en liten organisationsschema med information standardfält.

 • Peka på Nytt på fliken Arkiv, klicka på Organisationsschema, på Organisationsschema och klicka sedan på Skapa.

 • Använd i förväg hierarkiska organisationsschemat identifiera medlemmar i din organisation.

 • Obs!: Mer information om hur du lägger till ytterligare data i former finns i lägga till data till former.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisationsschema från en ny datatabell automatiskt

Den här metoden passar bäst om fälten för standardinformation inte räcker till och om informationen inte redan finns i ett annat program.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, klicka på Organisationsschema, på Organisationsschema och klicka sedan på Skapa.

 2. Klicka på Information som angetts med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Excel eller Avgränsad text, skriv ett namn för den nya filen och klicka på Nästa.

  Obs!: Om du valde Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltext. Om du valde Avgränsad text öppnas en sida i programmet Anteckningar med exempeltext.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska inkluderas, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Du måste behålla kolumnerna Namn och Rapporterar till men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Skapa ett organisationsschema baserat på en befintlig datakälla automatiskt

Den här metoden passar bäst om den information som du vill inkludera i organisationsschemat redan finns i ett dokument, t.ex. i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller i en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för namnen på de anställda, unika anställningsnummer och information om vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna efter önskemål. När du kör guiden Organisationsscheman kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) som innehåller namnet, anställningsnumret och rapporterar till-informationen.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika lägger du till en kolumn med en unik identifierare, t.ex. ett anställningsnummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställde rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje chefs unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställde som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på Nytt på fliken Arkiv, klicka på Organisationsschema, på Organisationsschema och klicka sedan på Skapa.

 3. Klicka på Information som redan sparats i en fil eller databas på den första sidan i guiden.

 4. Klicka på Nästa och följ resten av stegen i guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Visa team med hjälp av Gruppram eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

När du vill återge förändringarna i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller generera ett nytt schema. Om du genererar ett nytt organisationsschema kommer ingen av de anpassningar som du gjorde i det tidigare organisationsschemat att tas med i det nya schemat. Om du har lagt till teman eller bilder i former måste du lägga till dessa på nytt om du vill behålla samma utseende.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Skapa ett enkelt organisationsschema

Den här metoden passar bäst för ett mindre organisationsschema med fält för standardinformation. Standardfälten är:

 • Avdelning

 • Telefon

 • Namn

 • Rubrik

 • E-post

 • Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på Organisationsschema.

 • Dra den formen på den översta nivån i organisationsschemat från stencilen Organisationsschema - former i fönstret Former, t.ex. Direktör, till sidan.

 • Kontrollera att formen är markerad och skriv ett namn och en titel för formen, t.ex. direktör Tosh Meston med titeln VD.

  Obs!: Mer information om hur du lägger till ytterligare data i former finns i lägga till data till former.

 • Dra en form från stencilen Organisationsschema - former i fönstret Former för den första underordnade personen till den överordnade formen. Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  Tips: Du måste släppa den underordnade formen i mitten av den överordnade formen för att skapa länkarna.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisationsschema från en ny datatabell automatiskt

Den här metoden passar bäst om fälten för standardinformation inte räcker till och om informationen inte redan finns i ett annat program.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 2. Klicka på Information som angetts med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Excel eller Avgränsad text, skriv ett namn för den nya filen och klicka på Nästa.

  Obs!: Om du valde Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltext. Om du valde Avgränsad text öppnas en sida i programmet Anteckningar med exempeltext.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska inkluderas, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Du måste behålla kolumnerna Namn och Rapporterar till men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Skapa ett organisationsschema baserat på en befintlig datakälla automatiskt

Den här metoden passar bäst om den information som du vill inkludera i organisationsschemat redan finns i ett dokument, t.ex. i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller i en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för namnen på de anställda, unika anställningsnummer och information om vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna efter önskemål. När du kör guiden Organisationsscheman kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) som innehåller namnet, anställningsnumret och rapporterar till-informationen.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika lägger du till en kolumn med en unik identifierare, t.ex. ett anställningsnummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställde rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje chefs unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställde som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 3. Klicka på Information som redan sparats i en fil eller databas på den första sidan i guiden.

 4. Klicka på Nästa och följ resten av stegen i guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Visa team med hjälp av Gruppram eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

När du vill återge förändringarna i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller generera ett nytt schema. Om du genererar ett nytt organisationsschema kommer ingen av de anpassningar som du gjorde i det tidigare organisationsschemat att tas med i det nya schemat. Om du har lagt till teman eller bilder i former måste du lägga till dessa på nytt om du vill behålla samma utseende.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Skapa ett enkelt organisationsschema

Den här metoden passar bäst för ett mindre organisationsschema med fält för standardinformation. Standardfälten är:

 • Avdelning

 • Telefon

 • Namn

 • Rubrik

 • E-post

 • Öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt, Affärer och klicka på Organisationsschema.

 • Dra den formen på den översta nivån i organisationsschemat från stencilen Organisationsschema - former i fönstret Former, t.ex. Direktör, till sidan.

 • Kontrollera att formen är markerad och skriv ett namn och en titel för formen, t.ex. direktör Tosh Meston med titeln VD.

  Obs!: Mer information om hur du lägger till ytterligare data i former finns i lägga till data till former.

 • Dra en form från stencilen Organisationsschema - former i fönstret Former för den första underordnade personen till den överordnade formen. Formerna kopplas automatiskt ihop i en hierarki.

  Tips: Du måste släppa den underordnade formen i mitten av den överordnade formen för att skapa länkarna.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisationsschema från en ny datatabell automatiskt

Den här metoden passar bäst om fälten för standardinformation inte räcker till och om informationen inte redan finns i ett annat program.

 1. Öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt, Affärer och klicka på Guiden Organisationsscheman.

 2. Klicka på Information som angetts med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Excel eller Avgränsad text, skriv ett namn för den nya filen och klicka på Nästa.

  Obs!: Om du valde Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltext. Om du valde Avgränsad text öppnas en sida i programmet Anteckningar med exempeltext.

 4. När Excel eller Anteckningar öppnas använder du exempeltexten som ett exempel på den typ av information som ska inkluderas, och skriver din egen information över exempeltexten.

  Viktigt!: Du måste behålla kolumnerna Namn och Rapporterar till men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Skapa ett organisationsschema baserat på en befintlig datakälla automatiskt

Den här metoden passar bäst om den information som du vill inkludera i organisationsschemat redan finns i ett dokument, t.ex. i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller i en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för namnen på de anställda, unika anställningsnummer och information om vem som rapporterar till vem.

  Obs!: Du kan namnge kolumnerna efter önskemål. När du kör guiden Organisationsscheman kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) som innehåller namnet, anställningsnumret och rapporterar till-informationen.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om namnen inte är unika lägger du till en kolumn med en unik identifierare, t.ex. ett anställningsnummer, för varje anställd.

  • Den person som den anställde rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje chefs unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställde som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt, Affärer och klicka på Guiden Organisationsscheman.

 3. Klicka på Information som redan sparats i en fil eller databas på den första sidan i guiden.

 4. Klicka på Nästa och följ resten av stegen i guiden.

  Obs!: Specifik hjälp finns för de flesta sidor i guiden. Om du vill visa hjälpen trycker du på F1 eller klickar på Hjälp-knappen.

Överst på sidan

Visa team med hjälp av Gruppram eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

När du vill återge förändringarna i en organisations struktur måste du uppdatera organisationsschemat manuellt eller generera ett nytt schema. Om du genererar ett nytt organisationsschema kommer ingen av de anpassningar som du gjorde i det tidigare organisationsschemat att tas med i det nya schemat. Om du har lagt till teman eller bilder i former måste du lägga till dessa på nytt om du vill behålla samma utseende.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×