Skapa ett organisationsschema i Visio

Skapa ett organisationsschema i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett organisationsschema med bilder (Organisationsschema) är ett diagram över företagets hierarki som ofta används för att visa relationer mellan anställda, befattningar och grupper.

Organisationsscheman kan variera från enkla diagram, som i följande illustration till stora och komplexa diagram som baseras på information från en extern datakälla. Formerna i organisationsschemat kan visa grundläggande information som namn och rubrik eller information, till exempel avdelning och kostnad center. Du kan även lägga till bilder i organisationsscheman.

Organisationsschema

Skapa ett enkelt organisationsschema

Gör så här när du vill skapa en liten organisationsschema med information standardfält:

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv klickar du på Organisationsschema, Välj Enheter metrisk eller Amerikanska enheter och klicka sedan på Skapa.

 2. Klicka på Avbryt när du ser dialogrutan Guiden organisationsscheman om du vill skapa ett enkelt organisationsschema själv med standardbakgrund informationsfält.

 3. Alternativen på fliken Organisationsschema visas olika typ av former som du kan använda för medlemmar i din organisation baserat på deras position.

  Obs!: Mer information om hur du lägger till ytterligare data i former finns i lägga till data till former.

 4. Om du vill koppla ihop formerna automatiskt, dra underordnade former till överordnade former baserat på organisationens hierarki eller kan du manuellt ansluta med connector-former. Skriv ett namn och titel för varje form och också lägga till en bild av medlemmar om du vill använda.

 5. Du kan ordna Layout för organisationsschema, avståndet mellan former, höjd och bredd på former, med hjälp av olika kommandon och alternativ på fliken Organisationsschema.

Skapa ett organisationsschema automatiskt från en ny datatabell

Du kan använda den här metoden om du vill ändra eller lägga till mer information och sedan standard informationsfält och du inte redan har dina data i en annan programfil.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv klickar du på Organisationsschema, Välj Enheter metrisk eller Amerikanska enheter och klicka sedan på Skapa.

 2. Välj Information som jag anger med hjälp av guiden på den första sidan i Guiden organisationsscheman och klicka sedan på Nästa.

 3. Markera Excel eller avgränsad text, Skriv ett namn för den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltexten. Om du väljer avgränsad text öppnas en Microsoft Notepad sida med exempeltexten.

 4. När Excel eller anteckningar öppnas använda exempeltexten som ett exempel på vilken typ av information som inkluderar och fylla i personinformation över vad som finns där.

  Viktigt!: Ta inte bort kolumnerna namn och Reports_to, men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner som du kan behöva för organisationsschemat.

 5. Avsluta Excel eller anteckningar-fil efter att lägga till din information och klicka sedan på Nästa.

 6. Om du vill använda bilder på ditt Organisationsschema, Välj Inkludera inte bilder i organisationsschemat, annars Välj Leta upp den mapp som innehåller bilderna organisation. Följ instruktionerna på den här sidan och klicka sedan på Nästa.

 7. På den sista sidan i guiden kan ange du hur mycket av din organisation som visas på varje sida. Du kan välja jag vill ange hur mycket av organisationsschemat som ska visas på varje sida eller kan du låta guiden definiera varje sida automatiskt genom att välja jag vill använda guiden för att automatiskt dela upp organisationsschemat över sidorna.

 8. Om du vill hyperlänk och synkronisera anställd form över sidor väljer du alternativ anställd hyperlänkform över sidor och synkronisera anställd form över sidorna.

 9. Klicka på Slutför när du har gjort dina val.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Automatiskt skapa ett organisationsschema med hjälp av en befintlig datakälla

Den här metoden är bäst om den information som du vill ska ingå i organisationsschemat används redan i ett dokument som ett Microsoft Office Excel-kalkylblad, Microsoft Exchange Server-katalog, en ODBC-kompatibel datakälla eller en Org Plus-textfil.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för anställdas namn, unika ID: N och som rapporter som.

  Obs!: Du kan döpa kolumnerna vad du vill. När du kör guiden Organisationsschema kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) innehåller namn, ID och rapportering.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om varje namn inte är unikt innehåller en kolumn med en unik identifierare, till exempel en anställd ID-nummer för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på Nytt på fliken Arkiv klickar du på Organisationsschema, Välj Enheter metrisk eller Amerikanska enheter och klicka sedan på Skapa.

 3. Markera Information som redan lagras i en fil eller databas på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj filtyp där organisationsinformationen lagras i genom att klicka på Bläddra och välj sedan bläddra till platsen för den här filen. Välj det språk du vill använda på Diagramguiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera kolumnen (fält) i datafilen som innehåller den information som definierar din organisation, till exempel namn, rapporterar till och förnamn på nästa sida i guiden. Klicka på Nästa.

 6. Du kan definiera vilka särskilda fält som du vill ska visas med hjälp av knapparna Lägg till och Ta bort och visa ordningen på fälten med hjälp av knapparna upp och ned på nästa sida i guiden. Klicka på Nästa.

 7. Du kan välja fälten från datafilen som du vill lägga till formerna i organisationsschemat som formdatafält på nästa sida i guiden. Klicka på Nästa.

 8. Om du vill använda bilder på ditt Organisationsschema, Välj Inkludera inte bilder i organisationsschemat, annars Välj Leta upp den mapp som innehåller bilderna organisation. Följ instruktionerna på den här sidan och klicka sedan på Nästa.

 9. På den sista sidan i guiden kan ange du hur mycket av din organisation som visas på varje sida. Du kan välja jag vill ange hur mycket av organisationsschemat som ska visas på varje sida eller kan du låta guiden definiera varje sida automatiskt genom att välja jag vill använda guiden för att automatiskt dela upp organisationsschemat över sidorna.

 10. Om du vill hyperlänk och synkronisera anställd form över sidor väljer du alternativ anställd hyperlänkform över sidor och synkronisera anställd form över sidorna.

 11. Klicka på Slutför när du har gjort dina val.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

För att återspegla ändringar i en organisation struktur du uppdaterar organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram, tas inga anpassningar som gjorts i tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om teman eller foton har lagts till i figurer, de måste läggas till igen så att de diagrammen påminner om.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Skapa ett enkelt organisationsschema

Den här metoden är bäst för att skapa en liten organisationsschema med information standardfält. Standardfälten är:

 • Department

 • Telefon

 • Namn

 • Befattning

 • E-post

 • Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på Organisationsschema.

 • Dra toppnivåform för organisationen, till exempel verkställande, från stencilen Organisationsschema – former i fönstret former till sidan.

 • Markera formen, Skriv ett namn och en titel för formen. Du kan till exempel ha en chef med namnet Tosh Meston som innehåller rubriken för VD.

  Obs!: Mer information om hur du lägger till ytterligare data i former finns i lägga till data till former.

 • Dra en form från stencilen Organisationsschema – former i fönstret former för den första underordnade personen till den överordnade formen. Det här länkar automatiskt två i en hierarki.

  Tips: Om du vill generera länkarna måste du släpper den underordnade formen till mitten av den överordnade formen.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisationsschema automatiskt från en ny datatabell

Den här metoden är bäst om information standardfält inte passar vad du behöver och du redan har inte dina data i ett annat program.

 1. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 2. Klicka på Information som anges med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Markera Excel eller avgränsad text, Skriv ett namn för den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltexten. Om du väljer avgränsad text öppnas en Microsoft Notepad sida med exempeltexten.

 4. När Excel eller anteckningar öppnas använda exempeltexten som ett exempel på vilken typ av information som inkluderar och fylla i personinformation över vad som finns där.

  Viktigt!: Du behöver spara namn och rapporter till kolumner, men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Automatiskt skapa ett organisationsschema med hjälp av en befintlig datakälla

Den här metoden fungerar bäst om den information som du vill ska ingå i organisationsschemat används redan i ett dokument, till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för anställdas namn, unika ID: N och som rapporter som.

  Obs!: Du kan döpa kolumnerna vad du vill. När du kör guiden Organisationsschema kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) innehåller namn, ID och rapportering.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om varje namn inte är unikt innehåller en kolumn med en unik identifierare, till exempel en anställd ID-nummer för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på Nytt på fliken Arkiv, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 3. Klicka på Information som redan lagras i en fil eller databas på den första sidan i guiden.

 4. Klicka på Nästa och följ anvisningarna i guiden.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

För att återspegla ändringar i en organisation struktur du uppdaterar organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram, tas inga anpassningar som gjorts i tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om teman eller foton har lagts till i figurer, de måste läggas till igen så att de diagrammen påminner om.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Skapa ett enkelt organisationsschema

Den här metoden är bäst för att skapa en liten organisationsschema med information standardfält. Standardfälten är:

 • Department

 • Telefon

 • Namn

 • Befattning

 • E-post

 • Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Business och klicka sedan på Organisationsschema.

 • Dra toppnivåform för organisationen, till exempel verkställande, från stencilen Organisationsschema – former i fönstret former till sidan.

 • Markera formen, Skriv ett namn och en titel för formen. Du kan till exempel ha en chef med namnet Tosh Meston som innehåller rubriken för VD.

 • Dra en form från stencilen Organisationsschema – former i fönstret former för den första underordnade personen till den överordnade formen. Det här länkar automatiskt två i en hierarki.

  Tips: Om du vill generera länkarna måste du släpper den underordnade formen till mitten av den överordnade formen.

 • Gör färdigt organisationsschemat genom att fortsätta att dra underordnade former till överordnade former, och skriv namn och titel för varje form.

Skapa ett organisationsschema automatiskt från en ny datatabell

Den här metoden är bäst om information standardfält inte passar vad du behöver och du redan har inte dina data i ett annat program.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 2. Klicka på Information som anges med hjälp av guiden på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Markera Excel eller avgränsad text, Skriv ett namn för den nya filen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du väljer Excel öppnas ett Microsoft Office Excel-kalkylblad med exempeltexten. Om du väljer avgränsad text öppnas en Microsoft Notepad sida med exempeltexten.

 4. När Excel eller anteckningar öppnas använda exempeltexten som ett exempel på vilken typ av information som inkluderar och fylla i personinformation över vad som finns där.

  Viktigt!: Du behöver spara namn och rapporter till kolumner, men du kan ändra, ta bort eller lägga till andra kolumner.

 5. Avsluta Excel eller Anteckningar och slutför guiden.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Automatiskt skapa ett organisationsschema med hjälp av en befintlig datakälla

Den här metoden fungerar bäst om den information som du vill ska ingå i organisationsschemat används redan i ett dokument, till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad eller en Microsoft Exchange Server-katalog.

 1. Kontrollera att tabellen eller kalkylbladet innehåller kolumner för anställdas namn, unika ID: N och som rapporter som.

  Obs!: Du kan döpa kolumnerna vad du vill. När du kör guiden Organisationsschema kan du identifiera vilka kolumner (eller fältnamn) innehåller namn, ID och rapportering.

  • Namn på anställd    Så som de anställdas namn visas i det här fältet visas de i formerna i organisationsschemat.

  • Unik identifierare    Om varje namn inte är unikt innehåller en kolumn med en unik identifierare, till exempel en anställd ID-nummer för varje anställd.

  • Den person som den anställda rapporterar till    Det här fältet måste innehålla varje överordnads unika identifierare, t.ex. ett namn eller anställningsnummer. (Lämna fältet tomt för den anställda som finns överst i organisationsschemat.)

 2. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på företag och klicka sedan på guiden organisationsscheman.

 3. Klicka på Information som redan lagras i en fil eller databas på den första sidan i guiden.

 4. Klicka på Nästa och följ anvisningarna i guiden.

  Obs!: Detaljerad hjälp är tillgänglig för de flesta sidorna i guiden. Om du vill komma åt hjälpen, tryck på F1 eller klicka på knappen Hjälp.

Överst på sidan

Visa grupper med hjälp av gruppramar eller prickade linjer

När du har skapat ett organisationsschema kan du ordna information så att det speglar virtuella team relationer. Flytta relaterade former nära varandra, och lägga till streckade linjer kopplingar om du vill visa sekundära hierarkiska strukturer eller använda formen Gruppram för att markera ett virtuellt team. Rapporten prickad linje fungerar som en vanlig koppling. Den gruppram är i princip en modifierad rektangel som du kan använda för att visuellt gruppera och namn grupper.

Organisationsschema med Teamram och prickad linjerelation

Uppdatera genererade organisationsscheman

För att återspegla ändringar i en organisation struktur du uppdaterar organisationsschemat manuellt eller skapa ett nytt diagram. Om du skapar ett nytt diagram, tas inga anpassningar som gjorts i tidigare diagrammet med i det nya diagrammet. Om teman eller foton har lagts till i figurer, de måste läggas till igen så att de diagrammen påminner om.

Om formerna är kopplade till data, uppdateras informationen normalt när du kör Uppdatera Data, men endast i befintliga former. Uppdatering av data inte lägga till eller ta bort former.

Mer information finns i

Video: skapa ett organisationsschema

Skapa ett organisationsschema automatiskt från data om anställda

Skapa ett organisationsschema utan externa data

Visa eller dölja information i ett organisationsschema i Visio

Placera formerna i organisationsschemat

Dela upp organisationsschemat på flera sidor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×