Skapa ett nytt projekt i Project 2016 med en skärmläsare

Skapa ett nytt projekt i Project 2016 med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Med Project 2016 tangentbordet och den inbyggda Skärmläsaren i Windows kan du snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter. Du kan också använda skärmläsaren JAWS. Du kan skapa ett nytt projekt, lägga till uppgifter, tilldela resurser, skriva ut ditt projekt och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Project 2016.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna Project 2016 och skapa ett tomt projekt

Det är enkelt att påbörja ett nytt projekt i Project 2016.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: ”Sökrutan, redigerar.” Med JAWS hör du: ”Cortana.”

 2. Skriv de första bokstäverna i Project 2016 tills du hör ”Project 2016, program”.

  Tips: Det brukar räcka med att skriva ”Pr” för att hitta rätt app.

 3. Tryck på RETUR för att öppna Project 2016. Det öppnas med en lista över senast använda projekt och projektmallar. Du hör: ”Tomt projekt, knapp.”

 4. Tryck på blanksteg för att skapa ett nytt projekt.

Lägga till uppgifter och tilldela resurser

Det nya projektet öppnas i vyn Gantt-schema, som är den enklaste vyn att arbeta i.

 1. När du öppnar ett tomt projekt är fokus i diagrammets övre vänstra hörn. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Uppgiftsnamn, markerat” och skriv sedan namnet på den första uppgiften. Med JAWS hör du: ”Uppgiftsnamn, tomt”.

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Resursnamn, kombinationsruta, markerad”, och skriv sedan namnet på den resurs som ska hantera uppgiften. Med JAWS hör du: ”Resursnamn, tomt”.

  Tips: Resursnamnet är vanligtvis namnet på en person eller en gruppwebbplats, men det kan vara vad som helst.

 3. Slutför genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till nästa rad i kolumnen Resursnamn.

 4. Om du vill lägga till ännu en uppgift trycker du på vänster piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Uppgiftsnamn, markerat” och skriver uppgiftens namn. Med JAWS hör du: ”Uppgiftsnamn, tomt”.

 5. Om du vill lägga till en resurs till uppgiften trycker du på höger piltangent tills du hör ”Kolumnrubrik, Resursnamn, markerat” och skriver sedan namnet på resursen. Med JAWS hör du: ”Resursnamn, tomt”.

  Tips: Om du vill lägga till en resurs som du redan har använt på en rad förut behöver du bara skriva de första bokstäverna i namnet, så får du automatiskt ett förslag från Project 2016. Det föreslagna namnet slutförs automatiskt när du trycker på Retur.

 6. Upprepa tills du har lagt till alla uppgifter och tilldelat dem resurser.

Schemalägga uppgifter i vyn Teamplanering

Du kan använda vyn grupplanering för att schemalägga de uppgifter som du har definierat.

Obs!: JAWS läser inte upp resurs- eller uppgiftsnamnen korrekt i vyn Teamplanering, så du bör använda Skärmläsaren när du schemalägger uppgifter.

 1. Byt till vyn Teamplanering genom att trycka på Alt + H, G, och sedan P. Du hör: ”Teamplanering, vy.”

 2. Tryck på nedpil för att höra namnet på den första resursen. Du kan använda upp- och nedpilarna för att navigera mellan resurserna.

 3. Tryck på höger piltangent för att gå till de uppgifter som tilldelats den markerade resursen. Du hör aktivitetens namn, följt av ”ej schemalagd aktivitet”. Om resursen har flera uppgifter kopplade till sig använder du höger och vänster piltangent för att navigera mellan dem.

 4. Tryck på Skift+F2 så att fönstret Uppgiftsinformation öppnas för den markerade uppgiften.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Start, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 6. Tryck på T för att ange dagens datum som startdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 7. Tryck på TABB tills du hör ”Avsluta, redigerbar, redigera”, och tryck sedan på Alt + nedpil för att öppna datumväljaren.

 8. Tryck på T för att ange dagens datum som slutdatum eller använd piltangenterna för att hitta rätt datum. Bekräfta valet genom att trycka på blanksteg. Skärmläsaren läser upp det valda datumet.

 9. Slutför genom att trycka på Retur. Skärmläsaren läser upp resursnamn, uppgiftsnamn och de start- och slutdatum som du just valde.

  Tips: Om du råkar schemalägga uppgifter så att de överlappar, hör du ”Överbelagd”. Tryck på Skift + F2 igen och schemalägg uppgiften på nytt.

 10. Upprepa för alla uppgifter som inte har schemalagts.

Tips: Om du vill gå tillbaka till vyn Gantt-schema trycker du på Alt + H, G, och sedan på G.

Spara ett projekt

Du kan spara projektet på din dator eller på en delad nätverksplats.

Obs!: JAWS läser inte upp sparade platser korrekt, så du bör använda Skärmläsaren när du sparar projektet för första gången.

 1. Tryck på Alt+F. Du hör: ”Backstage-vyn, markerad.” Med JAWS hör du: ”Fliken Information.”

 2. Tryck på A och tryck sedan på en annan tangent beroende på var du vill spara projektet:

  • Tryck på N om du vill synkronisera projektet med SharePoint.

  • Tryck på S om du vill spara projektet på din OneDrive- eller SharePoint-plats, eller tryck på K om du vill logga in på OneDrive.

  • Tryck på C om du vill spara projektet på datorn.

 3. Tryck på blanksteg två gånger för att bekräfta platsen, tryck på upp- eller nedpilarna för att välja exakt plats där projektet sparas – till exempel vilken mapp på datorn du vill använda. Tryck på RETUR när du har hittat rätt alternativ.

 4. Skriv det filnamn som du vill använda.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på Retur, så sparas filen. Med JAWS hör du: ”Lämnar menyer, knappen Spara”.

Tips: När du har sparat projektet en gång kan du sedan snabbt spara ändringar i det genom att trycka på Ctrl + S.

Skriva ut ett projekt

Du kan behöva skriva ut projektöversikten och visa för någon.

 1. Tryck på Alt+F. Du hör: ”Backstage-vyn, markerad.” Med JAWS hör du: ”Fliken Information.”

 2. Tryck på P och tryck sedan på I för att öppna dialogrutan för skrivarval. Du hör: ”Vilken skrivare”.

 3. Gå mellan tillgängliga skrivare med upp- och nedpilarna. När du hittar rätt skrivare trycker du på blanksteg för att markera den.

 4. Tryck på Alt+P och tryck sedan på P för att skriva ut projektet.

Se även

Använda en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project 2016

Tangentbordsgenvägar i Project 2016

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Project 2016 med hjälpmedelsfunktionerna

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×