Skapa ett nytt projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett nytt projekt kan du välja att schemalägga projektet från ett startdatum eller ett slutdatum och definiera särskilda filegenskaper som gör det lättare att organisera eller hitta projektet.

Skapa ett nytt projekt

När du har skapat ett nytt projekt kan du spara det lokalt på din dator eller som ett företagsprojekt på Project Server. Om du vill spara projektet som ett företagsprojekt rekommenderar vi att du ansluter till Project Server innan du skapar projektet. Nya företagsprojekt baseras som standard på global företagsmall som har skapats för ditt företag.

 1. Klicka på Ny Bild av knapp .

  Tips: Du kan också skapa ett nytt projekt genom att klicka på NyttArkiv-menyn. Klicka på Tomt projekt i åtgärdsfönstret under Nytt.

 2. Klicka på ProjektinformationProjekt-menyn.

 3. Om du vill schemalägga ett projekt från startdatumet skriver du eller väljer det datum då projektet ska starta i rutan Startdatum.

  Om du vill schemalägga ett projekt från slutdatumet klickar du på Projektets slutdatum i rutan Schemalägg från och skriver eller väljer det datum då projektet ska sluta i rutan Slutdatum.

 4. Om du vill inkludera företagsanpassade fält i projektet går du igenom listan med fält under Anpassade företagsfält, klickar i fältet Värde för ett anpassat fält och väljer värdet.

  Om obligatoriska företagsanpassade fält, som visas med en asterisk (*) efter fältnamnet, har definierats för företaget måste du ange värden för dessa. Om du inte anger värden för obligatoriska fält kan du inte spara projektet. Om du inte vet vilka värden du ska ange för ett anpassat fält kontaktar du projektchefen eller serveradministratören.

  Meddelanden: 

  • Du kan också använda Handledning som innehåller stegvisa anvisningar om hur du skapar ett nytt projekt. Länkar till mer information om Handledning finns i avsnittet Se även.

  • Om du vill ta reda på hur sent ett projekt kan starta och ändå avslutas vid ett visst datum kan du välja att schemalägga projektet från slutdatumet. När arbetet med projektet startar bör du emellertid ändra den här inställningen och schemalägga projektet från startdatumet.

  • Om du planerar att göra ändringar kan du ändra den ursprungliga projektinformationen när du vill genom att klicka på ProjektinformationProjekt-menyn. Observera dock att aktiviteterna inte schemaläggs om baserat på den uppdaterade projektinformationen om du har kopplad verkliga data, t.ex. verkligt start- eller slutdatum, till aktiviteterna. Observera också att om du har definierat villkor för aktiviteter så flyttas inte nödvändigtvis alla aktiviteter i relation till det nya datumet om du flyttar projektets start- eller slutdatum. Länkar till mer information om hur du flyttar ett projekts startdatum finns i avsnittet Se även.

  • Om du sparar projektet lokalt och sedan bestämmer dig för att spara det som ett företagsprojekt på Project Server vid ett senare tillfälle, uppdateras projektet med inställningar från den globala företagsmallen. Projektet kan uppdateras med olika vyer, tabeller, fält och andra element. Dessutom förloras all formatering som skiljer sig från den globala företagsmallen. Om du har skapat element i projektet som har samma namn som element i den globala företagsmallen, uppmanas du att byta namn på elementen.

Definiera filegenskaper för ett projekt

Det blir lättare att organisera och hitta projekten om du definierar filegenskaper för dem, t.ex. en beskrivande rubrik, ett ämne, en projektchef eller en kommentar.

 1. Om du vill definiera allmänna filegenskaper för det aktiva projektet öppnar du Arkiv-menyn, klickar på Egenskaper och sedan på fliken Sammanfattning.

 2. Skriv projektinformationen i rutorna för filegenskaper.

 3. Om du vill lägga till anpassade filegenskaper för det aktiva projektet klickar du på fliken Anpassade.

 4. Skriv informationen i rutorna Namn, Typ och Värde och klicka på Lägg till.

Obs!: Om du planerar att skriva ut projektet kan det också vara praktiskt att lägga till den här projektinformationen i rubrik, sidfot eller förklaring för en vy eller rapport.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×