Skapa ett navigeringsformulär

Skapa ett navigeringsformulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Access innehåller en kontroll som gör det enkelt att växla mellan olika formulären och rapporterna i databasen. Ett navigationsformulär är helt enkelt ett formulär som innehåller en navigeringskontroll. Navigering formulär är en bra tillägg till en skrivbordsdatabas. I den här artikeln beskrivs hur du skapar och ändrar ett Navigeringsformulär och hur du kan ange formatering och visningsalternativ.

Obs!: Informationen i den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram.

Så snart en video?

Om du vill titta på videon om hur du skapar och använder navigering formulär? Se skapa formulär för navigering.

Skapa ett navigeringsformulär

 1. Öppna databasen där du vill lägga till navigeringsformuläret.

 2. Klicka på Navigering i gruppen Formulär på fliken Skapa, och välj sedan vilken typ av navigeringsformulär som du vill använda.

  Access-formuläret skapas, navigeringskontrollen läggs till och formuläret visas i layoutläge.

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

 1. Om navigeringsfönstret inte redan visas trycker du på F11 för att öppna det.

 2. Kontrollera att navigeringsformuläret är öppet i layoutvyn genom att högerklicka på de i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 3. Dra formuläret eller rapporten från navigeringsfönstret till knappen [Lägg till nytt].

  Den nya navigeringsknappen skapas och Access-formuläret eller rapporten visas i objektfönstret.

Redigera etiketten högst upp i navigeringsformuläret

När du skapar ett nytt navigeringsformulär läggs etiketten ”Navigeringsformulär” till högst upp i det nya formuläret. Så här gör du för att redigera den här etiketten:

 1. Öppna formuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Klicka på etiketten i formulärhuvudet en gång för att markera den, och sedan en gång till så att insättningspunkten placeras i etiketten.

 3. Redigera etiketten och tryck på Retur när du är klar.

Redigera formulärrubriken

Formulärrubriken är den text som visas på dokumentfliken ovanför formuläret (eller i namnlisten om du har angett att databasen ska visa objekt som överlappande fönster). Så här gör du för att redigera formulärrubriken:

 1. Öppna formuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Högerklicka på formulärrubriken nära formulärets överkant, och klicka sedan på Egenskaper för formulär.

 3. Ändra texten i Rubrik på fliken Alla i åtgärdsfönstret Egenskaper.

Använda ett Office-tema i en databas

Office-teman är ett snabbt sätt att ändra alla färger och teckensnitt som används i en databas. Dessa teman används på alla objekt i hela databasen, inte bara på dem som är öppna just nu.

 1. Öppna ett formulär eller en rapport i layoutvyn genom att högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Använd alternativen i gruppen Teman på fliken Design för att använda olika färger och teckensnitt i databasen.

 3. Om du bara vill ändra färger, men inte teckensnitt, väljer du ett alternativ i galleriet Färger.

 4. Om du vill ändra endast teckensnitt, men inte färger, väljer du ett alternativ från den teckensnittsgalleriet.

 5. Om du vill ändra både färger och teckensnitt väljer du ett alternativ i galleriet Teman. I det här galleriet kan du hålla musen över ett alternativ för att visa en förhandsgranskning, och sedan klicka en gång för att tillämpa temat.

Ändra navigeringsknappens färg eller form

Snabbformat kan du snabbt ändra färg eller form av navigeringsknapparna. Du kan använda unika formatmallar på varje knapp eller tillämpa samma format på alla knappar.

 1. Öppna navigeringsformuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Klicka på den eller de navigeringsknappar som du vill ändra.

 3. Använd kommandona i gruppen Kontrollformatering och gör de ändringar som behövs.

Ange att navigeringsformuläret är det förvalda visningsformuläret

Eftersom ett navigeringsformulär ofta fungerar som databasens kontrollpanel eller startsida, kan det vara lämpligt att visa formuläret som standard varje gång databasen öppnas. Och eftersom Access-navigeringsfönstret inte är tillgängligt i en webbläsare, är det ett viktigt steg att använda ett förvalt webbvisningsformulär när du skapar en webbdatabas.

Använd den här proceduren om du vill ange att navigeringsformuläret är det förvalda visningsformuläret.

 1. Klicka på Alternativ under Hjälp på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Om du vill ange vilket formulär som visas som standard när databasen öppnas i Access, klickar du på formuläret i listan Visa formulär under Programalternativ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×